Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Resa med läkemedel

Kan jag ta med läkemedel utomlands?

Det är viktigt att veta vilka regler som gäller om du ska ta med dig läkemedel utomlands. Det kan krävas en del förberedelser, särskilt om du ska resa med narkotikaklassade läkemedel.

Det viktigaste när du reser med läkemedel är att du ska kunna visa upp att det är avsett för personligt bruk och för behandling av din sjukdom. Glöm därför inte att ta med ett recept eller läkarintyg. Det går också bra att visa upp eventuell apoteksetikett som finns på läkemedelsförpackningen.

Kontakta Transportstyrelsen om hur du packar ditt handbagage om du ska resa med flytande läkemedel som exempelvis insulin.

Vilka intyg behövs för att ta med läkemedel på resa?

Reglerna för olika typer av läkemedel skiljer sig åt mellan världens länder. Skiljaktigheter kan exempelvis handla om kraven på intyg eller hur mycket läkemedel du får ta med dig till landet du ska besöka.

Det är alltid mottagarlandets införselregler som gäller om du ska resa till ett annat land. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller i det land du ska resa till genom att kontakta landets ambassad här i Sverige - se Regeringskansliets diplomatlista för kontaktinformation till olika länders ambassader i Sverige.

Ta med läkemedel inom Schengen

Om du reser inom Schengen med narkotikaklassade läkemedel, t.ex. vissa värktabletter och sömnmediciner, behöver du ett så kallat Schengenintyg. Klicka här för information om vilka länder som ingår i Schengen.

Apoteken utfärdar Schengenintyget i Sverige. Här kan du ladda ned intyget, fylla i det i förväg och ta med till ett apotek. Ett intyg per narkotikaklassat läkemedel ska fyllas i. Intyget är giltigt i högst 30 dagar och får avse narkotikaklassat läkemedel för högst 30 dagars förbrukning. Mediciner är undantagna EU-regeln att endast 100 ml vätska får medföras i handbagage.

När du reser tar du med dig läkemedlen i dess originalförpackning med apoteksetiketten på samt ditt pass eller id-kort. Intyget stämplas, skrivs under och meddelas Läkemedelsverket av ett apotek för att det ska vara giltigt. Ta med dig intyget i original på resan.

Reser du till ett land utanför Schengen, kontakta landets ambassad och ta reda på vad som gäller.

Får jag ta med läkemedel hem till Sverige?

När du reser in till Sverige med läkemedel gäller olika regler beroende på om du reser från ett land som ingår, respektive inte ingår, i det Europeiska Samarbetsområdet, EES.

Reser du till Sverige från ett EES-land – Island, Lichtenstein eller Norge – kan du ta med dig läkemedel för ett års förbrukning. Om du reser från ett land utanför EES får du ta med dig läkemedel för tre månaders förbrukning.

Detta gäller inte narkotikaklassade- eller dopningsklassade läkemedel. Då gäller särskilda regler, för mer information besök www.lakemedelsverket.se.

Mina recept

Rådgivning om läkemedel

Frågor om receptuttag