Migrän

Migrän är en aggressiv form av huvudvärk som ger kraftig smärta på ena sidan av huvudet. Migränattacker kommer i omgångar och kan vara skärande, pulserande och dunkande. Ett migränanfall kan även trycka på ögonen och ge en stark smärta i huvudet. Vanligtvis går ett migränanfall över efter 12-18 timmar.

Vanliga symtom vid migrän är illamående, ögonflimmer, kraftig huvudvärk samt ljus- och ljudkänslighet. Här hittar du ett noga utvalt sortiment med receptfria läkemedel som lindrar symtom vid migrän och minimerar migränanfallet.

Migrän drabbar över en miljon svenskar och kan utlösas av stress, fasta, sömnbrist, viss mat och även av hormonförändringar hos kvinnor.

Visa mer

Behandling av migrän

Det går inte att bota migrän men man kan göra mycket själv för att minska antalet attacker. Genom att komma underfund med vad som framkallar attackerna så kan man undvika de faktorerna i högsta möjliga mån. Det finns effektiv behandling mot nästan all migrän, både mediciner som hjälper när attacken kommer och de som förebygger migrän.


Förebygga migrän

Du kan minska dina migränbesvär genom att undvika stress med återkommande vila, tillräckligt med sömn och regelbundna måltider.

Allra viktigast är det att undvika stress. För en del kan det hjälpa att undvika vissa matvaror. Regelbunden motion och avslappningsövningar kan också hjälpa.

Kvinnor som får ökade besvär med migrän på grund av p-piller bör sluta med dessa, eller byta preparat. 


Orsaker till migrän

Orsaken till migrän är inte helt känd, men forskning har visat att attacken startar i centrala nervsystemet i hjärnan. Till viss del är sjukdomen ärftlig.

Forskarna tror att det under migränattacken pågår ett komplicerat samspel mellan hjärnans nervceller, nerver och blodkärlssystemet.

En teori är att nervcellerna i centrala delar av hjärnan som hypothalamus, thalamus och hjärnstammen deltar i initieringen av anfallet medan hjärnbarken är påverkad vid auran. Det gäller speciellt nervcellerna i nackloben där syncentrum sitter. Det anses uppstå urladdningar i dessa nervceller som leder till såväl aurasymtom som smärta, illamående och överkänslighet för ljus, ljud och dofter.

En annan teori är att det finns ett migräncentrum i den del av hjärnan som kallas hjärnstammen. Enligt den teorin utgår signaler från migräncentrum som gör att den så kallade trigeminus-nerven aktiveras och sänder signaler dels till ett smärtcentrum i hjärnstammen och dels till andra strukturer som blodkärl. Det leder till svår smärta. Nervsignalerna anses också gå till andra delar av hjärnan, vilket orsakar illamående och överkänslighet för ljus och ljud.


Läkemedelsbehandling vid migrän

Receptfria värktabletter kan lindra värken då den är i sin början eller om den är mild. Men om du har ett svårare migränanfall kan du behöva receptbelagda läkemedel. Ofta kan läkemedlen lindra anfallet om du tar dem tidigt.

Tar du för mycket läkemedel kan huvudvärken bli värre. Därför är det mycket viktigt att du har kontroll över hur mycket läkemedel du tar, särskilt vid svåra och återkommande migränanfall. Du kan ha stor nytta av att föra migrändagbok där du skriver upp vilka mediciner du tar och när du tar dem. Migrändagboken är också värdefull när du pratar med sjukvården.


Migrän vanligare bland kvinnor

Nästan var femte kvinna och ungefär var tionde man har migrän. Många personer med migrän får drygt ett anfall per månad. Sju av tio personer som får migrän har en nära anhörig som också har sjukdomen.

Efter 40-årsåldern brukar migränhuvudvärken minska och det blir vanligare med enbart föraningar utan någon huvudvärk.

Barn kan också få migrän, men det är ovanligare och anfallen är kortare. Barnmigrän försvinner hos hälften av barnen vid 14-15 års ålder.