Praktiska hjälpmedel

Är du drabbad av funktionsnedsättning, nedsatt muskelförmåga eller genomgår rehabilitering? Här hittar du praktiska tillbehör som underlättar vardagen!