Kolik

Spädbarnskolik är både vanligt och ofarligt, ett tillstånd som är vanligast mellan två veckors ålder och fem månades ålder. Om barnet skriker intensivt och återkommande flera timmar i sträck, och vid en specifik tidpunkt på dygnet så kan man misstänka att det rör sig om spädbarnskolik.

Gasansamlingar i tarmkanalen anses vara en av huvudorsakerna till spädbarnskolik och kan behandlas med orala droppar.

Orala droppar lindrar kolikbesvären genom att bryta ner skum och bubblor som orsakas av nedsvald luft. 

Visa mer