Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Zoloft

Zoloft är ett antidepressivt läkemedel som används vid behandling av depression och ångestsjukdomar. Det innehåller den aktiva substansen sertralin som fungerar genom att hämma återupptaget av serotonin i centrala nervsystemet. Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om Zoloft. Har du fler funderingar kring dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar sedan dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Vad är Zoloft?
 • Eventuella biverkningar
 • Dosering
 • Alternativa läkemedel till Zoloft
 • Zoloft i samband med andra läkemedel
 • När ska jag inte använda Zoloft?
 • Kan jag ta Zoloft om jag är gravid eller ammar?
 • Kan jag köra bil om jag använder Zoloft?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Zoloft?
 • Finns Zoloft receptfritt?
 • Är Zoloft narkotikaklassat?

Vad är Zoloft?

Läkemedlet Zoloft är ett antidepressivum som du kan få ordinerat till dig av en läkare om du lider av depression eller ångestsjukdomar, som bland annat social fobi, PTSD, paniksyndrom eller tvångssyndrom. Det verksamma ämnet i Zoloft är setralin, som verkar genom att hämma återupptaget av substansen serotonin i centrala nervsystemet. Läkemedlet tillhör en grupp som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare, eller SSRI, och finns tillgängligt i form av filmdragerade tabletter i olika styrkor.

Eventuella biverkningar från Zoloft

Du kan uppleva biverkningar när du äter Zoloft. Vanliga bieffekter av detta läkemedel är illamående, sömnlöshet, yrsel, huvudvärk, muntorrhet och diarré. Om du får allvarliga biverkningar av ditt läkemedel ska du omedelbart rapportera det till din läkare.

Kontakta din läkare genast om du upplever något av följande symtom medan du tar Zoloft:

 • Svåra utslag och blåsor i huden.
 • Gulaktig hud eller ögonvitor.
 • Självmordstankar.
 • Rastlöshet.
 • Krampanfall.
 • Mani.
 • Tecken på allergisk reaktion, som hudutslag, andningsproblem och svullnad i ansiktet eller munnen.

Dosering

Doseringen varierar beroende på vilket tillstånd du behöver behandling för. Din läkare kommer att anpassa din dos utifrån din ålder, ditt tillstånd samt hur du reagerar på behandlingen. Det är viktigt att du följer de anvisningar du har fått av din läkare gällande doseringen av ditt läkemedel.

Andra läkemedel med sertralin som aktiv substans

Andra läkemedel med samma aktiva ämne som Zoloft är bland annat Oralin, Sertralin Bluefish, Sertralin Zentiva, Sertraline SUN, Sertramyl och Sertrone.

Andra läkemedel och Zoloft

Att kombinera Zoloft med vissa läkemedel, exempelvis läkemedel som kallas MAO-hämmare, kan ge allvarliga biverkningar och påverka behandlingseffekten av dina mediciner. Berätta för din läkare om du tar andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda, innan du startar en behandling med Zoloft.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Zoloft?

Det finns tillfällen då du inte ska använda Zoloft, bland annat om du är allergisk mot något av de ämnen som finns i läkemedlet. Rådgör med en läkare eller en farmaceut innan du tar detta läkemedel.

Kan jag ta Zoloft om jag är gravid eller ammar?

Du ska endast ta Zoloft under en graviditet eller vid amning om din läkare anser att det är absolut nödvändigt. Detta läkemedel kan orsaka skador på barnet om du tar det när du är gravid eller ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Zoloft?

Zoloft kan orsaka biverkningar som påverkar din körförmåga. Undvik att köra bil och andra maskiner tills du vet säkert vilka effekter detta läkemedel har på dig.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Zoloft?

Nej, du bör undvika att dricka alkohol när du tar Zoloft. Alkohol kan orsaka, samt förvärra effekten av biverkningar.

Kan jag köpa Zoloft receptfritt?

Nej, Zoloft är ett receptbelagt läkemedel och finns därför inte att köpa receptfritt. Du behöver få läkemedlet utskrivet till dig av en läkare för att få tillgång till det.

Är Zoloft narkotikaklassat?

Nej, Zoloft är inte narkotikaklassat.

Läs mer om Zoloft hos Fass

Innan du använder Zoloft är det viktigt att du läser bipacksedeln.

Mer information finns på fass.se.