Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Ozempic

Det receptbelagda läkemedlet Ozempic används vid behandling av vuxna personer som lider av typ 2-diabetes. Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet semaglutid och fungerar genom att sänka kroppens blodsocker, om du drabbas av för högt blodsocker. Ozempic används främst när kost, motion och andra diabetesläkemedel inte räcker till för att hålla ditt blodsocker under kontroll. Här kan du läsa svar på de vanligaste frågorna om Ozempic. Har du några funderingar gällande dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Ozempic 
 • Ozempic i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Ozempic? 
 • Kan jag ta Ozempic om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Ozempic?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Ozempic? 
 • Finns Ozempic receptfritt? 
 • Är Ozempic narkotikaklassat? 

Om läkemedlet

Ozempic är ett receptbelagt läkemedel som ordineras till personer med typ 2-diabetes för att reglera blodsockret i kroppen. Om du lider av för högt blodsocker kan Ozempic hjälpa till att sänka det. Läkemedlet kan även förbygga hjärtsjukdomar. Det ska enbart användas för att behandla personer som är över 18 år gamla. Den aktiva substansen i Ozempic är semaglutid. Läkemedlet finns tillgängligt i form av injektionsvätska i en förfylld injektionspenna.

Eventuella biverkningar från Ozempic

När du använder Ozempic kan biverkningar uppstå. Du kan uppleva illamående, diarré och kräkningar. Dessa biverkningar går normalt sett över efter vid fortsatt behandling. Du kan även få mer allvarliga biverkningar som synförändringar, inflammerad bukspottkörtel och allergiska reaktioner. Om du upplever allvarliga biverkningar ska du direkt uppsöka vård.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Ozempic:

 • Allergiska reaktioner som hjärtklappning, andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.
 • Svår smärta i rygg och mage som inte går över.
 • Förändringar i synen eller problem med ögonen.

Dosering 

Din läkare anpassar din dos av Ozempic utifrån dina individuella behov. Startdosen är 0,25 mg en gång i veckan. Denna dos justeras sedan av din läkare beroende på hur din kropp reagerar på läkemedlet. Tänk på att alltid följa din läkares anvisningar gällande doseringen av Ozempic. Du ska inte heller avbryta en behandling med detta läkemedel utan att först rådfråga din läkare då det kan leda till att din blodsockernivå stiger.

Andra läkemedel med semaglutid som aktiv substans

Andra läkemedel som innehåller samma aktiva substans som Ozempic med liknande effekt är Rybelsus och Wegovy Flex Touch.

Andra läkemedel och Ozempic

Innan du börjar använda Ozempic ska du informera din läkare om andra läkemedel som du tar, eller nyligen har tagit. Det gäller både receptfria och receptbelagda läkemedel samt eventuella naturläkemedel. Det är särskilt noggrant att du talar om för din läkare om du använder läkemedel som insulin eller mediciner som påverkar ditt blods levringsförmåga.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Ozempic?

Det finns flera tillfällen och sjukdomstillstånd då Ozempic inte är ett lämpligt alternativ. Rådfråga din läkare eller en farmaceut om du vill veta om Ozempic är ett bra läkemedel för dig eller inte.

Kan jag ta Ozempic om jag är gravid eller ammar?

Nej, Ozempic bör inte användas under graviditet eller amning. Det är ännu inte känt om läkemedlet och dess innehåll påverkar ett foster under en graviditet eller om det utsöndras i bröstmjölken. Fråga alltid en läkare om råd innan du påbörjar en behandling med Ozempic om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Ozempic?

Det är inte troligt att Ozempic påverkar in förmåga att köra bil. Ozempic kan dock, i kombination med andra läkemedel, ge lågt blodsocker vilket kan påverka din koncentration. Undvik att köra bil eller framföra annan typ av fordon om du upplever tecken på lågt blodsocker.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Ozempic?

Du bör undvika att dricka alkohol under tiden du använder ett läkemedel då det kan påverka effekten av läkemedlet samt öka risken för att drabbas av biverkningar.

Kan jag köpa Ozempic receptfritt?

Nej, Ozempic finns inte receptfritt utan finns enbart som receptbelagt läkemedel. För att få läkemedlet behöver du få det ordinerat av en läkare.

Är Ozempic narkotikaklassat?

Nej, Ozempic är inte ett narkotikaklassat läkemedel. 

Läs mer hos Fass 

Innan du använder Ozempic är det viktigt att du läser bipacksedeln. 


Mer information finns på fass.se.