Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Personuppgiftshantering

Hur behandlar MEDS dina personuppgifter?

MEDS är ett öppenvårdsapotek som fått tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva detaljhandel med läkemedel. För godkännande krävs bl.a. att vi har ett elektroniskt system som möjliggör direktåtkomst till uppgifter hos eHälsomyndigheten.

eHälsomyndigheten och MEDS får behandla personuppgifter i enlighet med lagen om receptregister, lagen om läkemedelsförteckning samt apoteksdatalagen. Varje enhet är i sin tur personuppgiftsansvarig för sin hantering av personuppgifter.

Under stycket Personuppgifter i våra köpvillkor kan du läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas vid övriga köp hos oss.

Vad menas med receptdepån?

När du går till en läkare eller sjuksköterska och får ett läkemedel utskrivet på recept sänds detta elektroniskt till det centrala receptregistret, Receptdepån. Det är eHälsomyndigheten som ansvarar för receptregistret samt är personuppgiftsansvarig.

Receptdepån innehåller det elektroniska receptet samt ändringar och expeditioner som gjorts på receptet. Syftet med att spara uppgifterna är att ett apotek ska kunna expediera direkt på det elektroniska receptet. Det elektroniska receptet är tillgängligt på alla apotek i Sverige.

Du som individ har rätt till registerutdrag och till rättelse av felaktiga uppgifter. Du behöver ge ditt samtycke till att spara dina recept elektroniskt, samtycket behöver bara ges en gång och gäller tills vidare och du som individ kan när som helst, på vilket apotek som helst begära att ett eller flera av de elektroniska recepten överförs till pappersformat. Detta gäller dock ej personer som lämnat dossamtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss eller gå till ett lokalt apotek.

För att du ska kunna hämta ut ett elektroniskt djurrecept krävs att du först ger ditt samtycke till att djurets recept hanteras elektroniskt i Receptdepå djur. Vill du hämta ut elektroniska recept för ditt barns räkning, krävs att du först ger ditt samtycke till att dina barns recept hanteras elektroniskt i receptdepå human.

Personuppgiftshantering vid receptexpedition

När du handlar läkemedel på recept hos oss kommer dina personuppgifter och annan information att registreras på receptet. De uppgifter som finns är namn,  personnummer, eventuellt ombud, recept och expeditionsinformation. Detta för att vi ska kunna utföra en säker receptexpedition och följa vissa lagar, bl.a. systematiska logguppföljningar och överlämning av information till eHälsomyndighetens register. Vi åberopar alltså s k rättslig förpliktelse som grund då vi är skyldiga enligt lag att dokumentera och lämna uppgifter till eHälsomyndigheten. 

De registrerade personuppgifterna kan komma att användas för statistikframtagning, administration, planering, uppföljning och utvärdering av apoteksverksamheten – men utan att individen kan identifieras. Din identitet får endast sökas på vid receptexpedition eller om du gett samtycke till det. Uppgifter om expedition av recept sparas i 3 år, med undantag av narkotikaklassade läkemedel som sparas i 5 år.

När du som förskrivare skriver ut ett läkemedel på recept kommer dina uppgifter att registreras vid receptexpedition. Personuppgifterna omfattar namn och förskrivarkod, arbetsplatskod och kontaktuppgifter. Uppgifterna behandlas enligt det som står ovan. Det är endast tillåtet att söka på din (förskrivarens) identitet för återrapportering av generiskt utbyte och redovisning av uppgifter till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och Läkemedelsverket för tillsynändamål.

Tystnadsplikt

Endast behörig apoteks- och supportpersonal som är anställda på MEDS har rätt att ta del av registrerade uppgifter. Vem som har rätt till att ta del av uppgifterna avgörs av vad en person behöver veta för att fullfölja sitt arbete.

Samtliga uppgifter som finns registrerade hos oss omfattas alltid av tystnadsplikt, vilket innebär att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller din privata situation utan att du gett samtycke till det.

All personal på MEDS omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).

MEDS använder underleverantörer ev exempelvis IT system, som kan få tillgång till dina personuppgifter. Dessa underleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra  instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter och tystnadsplikt gäller även för dem.

Vi kan även behöva lämna nödvändig information till myndigheter om de kräver det (rättslig skyldighet). 

Mina recept

Rådgivning om läkemedel

Frågor om receptuttag