Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan
Filter
11 artiklar
Sortera efter: Mest sålda
Sortera efter: Mest sålda
Sortera efter: Nyheter
Sortera efter: Rekommenderat
Sortera efter: Namn, stigande
Sortera efter: Namn, fallande
Sortera efter: Pris, stigande
Sortera efter: Pris, fallande
Sortera
11 artiklar
Filter
Sortera efter: Mest sålda
Sortera efter: Mest sålda
Sortera efter: Nyheter
Sortera efter: Rekommenderat
Sortera efter: Namn, stigande
Sortera efter: Namn, fallande
Sortera efter: Pris, stigande
Sortera efter: Pris, fallande
Generella filter
Kategorier
Beredningsform
Egenskaper

Alvedon till barn

Alvedon kan ges till barn som väger minst 5 kilo. Det finns receptfritt i olika styrkor som stolpiller, oral lösning (flytande form) och munsönderfallande tabletter (smälttabletter).

Om ditt barn har feber ska du tänka på:

 • Se till att barnet dricker med täta mellanrum.
 • Titta efter tecken på uttorkning: torr mun, insjunkna ögon, färre blöta blöjor än normalt, insjunken fontanell (på bebisar).
 • Anpassa klädsel genom att ta på eller ta av om barnet har frossa eller svettas.
 • Skriv upp hur mycket feber barnet har vid olika klockslag så att du kan redogöra för det vid en eventuell vårdkontakt.
 • Om det finns ork och lust så är det ingen fara för barnet att vara uppe och röra på sig.

Alvedon om du är gravid eller ammar

Det finns inga kända risker vid användning under graviditet eller vid amning. Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar inte barn som ammas. Alvedon kan alltså användas tillfälligt om du är gravid eller ammar ditt barn.

Kan man dricka alkohol om man tar Alvedon?

Alvedon innehåller paracetamol, vilket kan ge leverskador om du tar för stor dos eller om du har druckit större mängder alkohol under en längre tid. 

Om du sällan dricker alkohol, så är det ofta ingen fara att ta en Alvedon dagen efter ett mindre alkoholintag. Men du bör inte använda paracetamol om du dricker ofta och mycket. 

Svårt att svälja Alvedon?

Om du eller ditt barn har svårt att svälja tabletter är Alvedon suppositorier (stolpiller) ett bra alternativ. Suppositorierna finns i 500 mg och 1 g för vuxna eller barn över 40 kg. För barn finns den i tre olika styrkor; 60 mg, 125 mg och 250 mg. Det finns också smälttabletter, brustabletter och i flytande form.

Man kan inte använda vanliga Alvedon-tabletter i rumpan istället för stolpiller då de inte smälter vid kroppstemperatur på samma sätt.

Filmdragering innebär att tabletterna försetts med ett hölje som blir halt i kontakt med saliv, vilket gör att de blir lättare att svälja.

Dosering

Följ alltid doseringen enligt bipacksedeln, då doseringen skiljer sig åt beroende på hur många milligram det är och mellan barn och vuxna.

Rekommenderad dos för Alvedon 500 mg är:

 • Vuxna och ungdomar över 40 kg (över 12 år): 1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.
 • ​Barn 15-25 kg (ca 3-7 år)½ tablett var 4-6 timme, högst 2 tabletter per dygn.
 • Barn 25-40 kg (ca 7-12 år): ½-1 tablett var 4-6 timme, högst 4 tabletter per dygn.

Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat. Kontakta läkare om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada. Ta aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningarna. Använd alltid lägsta möjliga dos som ger dig lindring av dina symtom, under så kort behandlingstid som möjligt. Om du har nedsatt lever- eller njurfunktion eller har Gilberts syndrom bör du rådfråga din läkare om lämplig dos, eftersom den kan behöva justeras nedåt.

Är det farligt att ta Alvedon tillsammans med andra mediciner?

Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med din läkare. Detta för att undvika att ta en för hög dos av läkemedlet.

Kombinera Alvedon och Ipren?

Det går bra att kombinera Alvedon (paracetamol) och Ipren (ibuprofen). Detta kan man göra i några dagar för full smärtlindring under de dagar det inte hjälper med bara paracetamol eller bara ibuprofen. Eftersom båda är receptfria läkemedel är det viktigt att du först läser bipacksedeln och att du följer rekommendationerna för dosering för vardera läkemedel.

Dosering för vuxna för Ipren och Alvedon:

 • Alvedon (paracetamol) 500 mg för vuxna: 1-2 tabletter, 1-4 gånger per dag. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 8 tabletter.
 • Ipren (NSAID) 400 mg för vuxna: 1 tablett, 3 gånger per dag. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (totalt 1 200 mg).


Kombinera Ipren och Alvedon för vuxna:

 • Ett sätt att kombinera dessa är att ta 2 Alvedon, vänta 3-4 timmar. Ta 1 Ipren, vänta 3-4 timmar, 2 Alvedon osv. 
 • Du kan också kombinera Alvedon och Ipren genom att ta både 1 st Ipren 400 mg och 2 st Alvedon 500 mg tillsammans – men då med 6-8 timmars mellanrum.


Kombinera Alvedon och Ipren för barn?
Ta kontakt med vården innan du kombinerar dessa läkemedel till barn. Det finns alltid en risk för biverkningar när man kombinerar läkemedel, samt risken för att doseringen blir fel ökar. Ring antingen till Vårdguiden, din läkare eller våra farmaceuter för rådgivning.