Meny
Mina Recept
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan
16683_Vernivia_vaginal_mousse.jpg

Vernivia Vaginal Mousse 60 g

Finns i lager
239 kr
Handla nu - betala inom 14 dagar
Walley logga
Det här är en CE-medicintekniskt produkt.
Beskrivning

Vernivia vaginal mousse lindrar illaluktande flytningar redan inom 12 timmar. Vernivia behandlar bakteriell obalans i slidan, sk bakteriell vaginos, genom att efterlikna vaginans naturliga sätt att hålla sig frisk. Effekten är kliniskt bevisad. Vernivia stärker samtidigt underlivets egna försvar genom att öka antalet skyddande laktobaciller. Laktobacillernas produktion av väteperoxid och mjölksyra är en viktig del av slidans naturliga skydd mot bakterie- och svampinfektioner. Fördelen med Vernivia vaginal mousse är också att den täcker och behandlar alla skrymslen och vrån inne i slidan. Vid varje applicering. Vernivia är baserad på ämnen som finns naturligt i slidan såsom mjölksyra, väteperoxid i låg koncentration, vatten och luft. Vernivia vaginal mousse är helt fri från antibiotika, parfym och parabener.

Vernivia vaginal mousse är en medicinteknisk produkt. Läs bipacksedeln noga före användning.

Varumärke
EAN
7300009070008
Förpackningsstorlek
60 g
Dosering & Användning

Vernivia vaginal mousse appliceras i slidan i samband med sänggåendet under sju dagar i följd. Vernivia vaginal mousse bör inte användas under menstruation. Undvik att påbörja behandlingen dagarna precis innan beräknad mens. Om du trots allt får mens, pausa behandlingen och starta upp den på nytt när blödningen avtagit. Använd inte Vernivia mousse samtidigt som andra vaginala produkter såsom tvål, intimduschar, glidmedel, spermiedödande medel, vaginala krämer eller vagitorier. Precis som vid alla vaginala infektioner bör du undvika samlag under infektionen och under tiden du använder Vernivia mousse.

Använd inte produkten tillsammans med kondom eller pessar då Vernivia mousse kan påverka dess effekt. Använd inte Vernivia vaginal mousse om du har en känd allergi mot någon av ingredienserna. Förvara produkten utom räckhåll för barn. Förvara inte produkten över 30°C eller under 2°C. Undvik att förvara produkten i direkt solljus.

Använd inte produkten efter utgångsdatum eller mer än en månad från att produkten öppnats. Vernivia vaginal mousse kan orsaka en mild övergående sveda vid applicering. Om svedan är mycket besvärande, tvätta med ljummet eller varmt vatten. Kontakta din läkare om irritationen kvarstår. VARNING Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Skyddas från solljus. Förvaras oåtkomligt för barn.

Innehåll Ingredienser: Mjölksyra, glycerolmonolaurat, glycerol monomyristat, väteperoxid, EDTA, natriumpyrofosfat, natriumstannat, natriumoxalat, natriumhydroxid och renat vatten.
Lägsta pris senaste 30 dagarna: 239 kr