Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Välvald - Apotekens guide för ökad transparens

 

Läkemedelstillverkning kan påverka både människor och miljö negativt. Forskning har visat att stora mängder läkemedelsrester släpps ut vid tillverkning, framför allt i Kina och Indien. 

Idag finns inga krav på att läkemedelsföretagen öppet ska redovisa var och hur läkemedlen tillverkas. Därför saknar vi tillräcklig kunskap om miljöpåverkan från de läkemedel som säljs på apotek i Sverige. 

Det vill vi på apoteken ändra på. Därför har vi, som ett första steg mot en ökad transparens tagit fram en guide till de företag som genom att uppfylla våra krav är mer transparenta i sitt hållbarhetsarbete.

De läkemedelsföretag som uppfyller våra krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete får symbolen Välvald i anslutning till produkt.

Kraven för Välvald år 2022 är:

  • Företaget ska ha en externt granskad hållbarhetsredovisning
  • Företaget (eller dess moderbolag) ska vara medlem i organisationen PSCI som arbetar med ansvarsfulla leveranskedjor inom läkemedelsindustrin
  • Företaget ska ställa krav på att tillverkning av receptfria läkemedel sker med respekt för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö samt fri från korruption.

    Undantag: produkter som innehåller diklofenak undantas från Välvald. Sveriges apotek har sedan tidigare en branschöverenskommelse om hyllkantsinformation angående att diklofenak kan påverka naturen negativt och därför bör användas med eftertanke.

Kraven för Välvald kommer att skärpas allt eftersom. Tillsammans kan vi visa läkemedelsföretagen att vi vill se ökad transparens gällande deras miljö- och hållbarhetsarbete.

Läs mer om Välvald och kriterierna i sin helhet på www.sverigesapoteksforening.se