prescription product

Toujeo 300 enheter/ml 10 x 1,5 milliliter Injektionsvätska, lösning i förfylld i

.
1 254,75 kr

Produktinformation

Beskrivning Produktfakta