Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Vad är virus? – Så undviker du att bli smittad

Virus är små, smittsamma partiklar som orsaka många sjukdomar, till exempel förkylning och influensa. Virus kan spridas på olika sätt, till exempel via luften eller genom direktkontakt med en infekterad person. En virusinfektion kan drabba vem som helst och det är därför viktigt att förstå hur man kan skydda sig mot det. Här kan du läsa mer om vad virus är, hur de fungerar och vad du kan göra för att skydda dig mot en virusinfektion!

Vad är virus?

Virus är små, smittsamma partiklar som kan infektera både djur och människor. Virus kan inte försöka sig själva utan är beroende av att infektera levande celler för sin fortlevnad. När viruset kommer in i en värdcell tar det över cellens processer för att producera fler viruspartiklar. Det finns väldigt många olika typer av virus och de kan orsaka allt från vanliga förkylningar till allvarliga sjukdomar som AIDS och COVID-19. 

Vad kännetecknar en virusinfektion?

Symtomen på en virusinfektion kan variera beroende på vilket virus det rör sig om. Vanliga symtom inkluderar feber, huvudvärk, trötthet, hosta och snuva. Du kan också känna dig allmänt sjuk och ha ont i kroppen. Ofta är symtomen milda till måttliga, men vissa virussjukdomar kan orsaka allvarliga symtom och i vissa fall till och med vara livshotande.

Vad är det för skillnad på virus och bakterier?

Både virus och bakterier kan orsaka sjukdomar, och det är viktigt att förstå skillnaderna mellan dem. Bakterier är mycket större och har en självständig livsprocess, medan virus inte kan föröka sig utanför en levande cell. Om du blir infekterad av ett virus eller bakterier kan du utveckla en infektion, som kan orsaka olika symtom och sjukdomar beroende på vilken typ det rör sig om. Om det är en bakterieinfektion kan antibiotika användas för att bekämpa den, men vid en virusinfektion fungerar inte antibiotika utan behandlingen kan vara begränsad till att lindra symtom. Det är därför viktigt att känna till skillnaderna mellan olika typer av infektioner för att välja rätt behandling och minska risken för komplikationer.  

Hur smittar virus?

Du kan bli smittad av en virusinfektion på olika sätt, beroende på vilket virus det rör sig om. Vissa virus sprids via luften genom hostningar eller nysningar, medan andra kan överföras via direktkontakt med en infekterad person eller genom kontakt med förorenade ytor som exempelvis dörrhandtag, leksaker eller andra objekt som en infekterad person har rört vid.  

Luftburna virus, som exempelvis influensavirus, kan spridas när en person med viruset hostar eller nyser och därmed sprider små partiklar som innehåller viruset i luften. Virus som överförs via direkt kontakt kan smitta när du kommer i kontakt med an annan persons kroppsvätskor som till exempel blod eller saliv. Vissa virus, som exempelvis herpesvirus, kan också smitta via hudkontakt.

Hur länge smittar en virusinfektion?

Smittsamheten kan variera beroende på vilket virus det rör sig om. Generellt sett är smittsamheten störst i början av sjukdomsförloppet när viruskoncentrationen är som högst i kroppen. Vissa virusinfektioner kan vara smittsamma under flera veckor, medan andra bara är smittsamma under ett par dagar. Det är viktigt att följa läkares råd om när det är säkert att återgå till arbete eller skola efter en virusinfektion.  

Inkubationstiden, den tid som går från det att du blir smittad av viruset tills det att sjukdomssymtomen börjar visa sig varierar också beroende på vilket virus det rör sig om. Vissa virus har en kort inkubationstid, vilket innebär att sjukdomssymtomen kan uppstå redan inom ett par dagar efter smittotillfället. Andra virus har en längre inkubationstid, vilket innebär att det kan ta flera veckor eller till och med månader innan sjukdomssymtomen uppstår.  

Ett exempel på en virusinfektion med kort inkubationstid är förkylning, där sjukdomssymtomen kan börja visa sig redan efter ett par dagar efter smittotillfället. Ett annat är magsjuka, där sjukdomssymtomen kan uppstå redan efter 24–48 timmar efter smittotillfället. En virusinfektion med lång inkubationstid är HIV, där det kan ta flera veckor till flera månader innan sjukdomssymtomen uppstår.

Undvik att smittas av virus

 • För att undvika att smittas av en virusinfektion är det bra att tänka på följande:  
 • Tvätta händerna regelbundet med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder, särskilt efter att ha varit på offentliga platser eller hanterat föremål som andra personer har rört vid.  
 • Använd handdesinfektion när du har vistats i offentliga miljöer som exempelvis mataffären eller kollektivtrafiken. 
 • Undvik nära kontakt med personer som visar tecken på sjukdomar eller är sjuka, till exempel hostning, nysning och feber.  
 • Använd munskydd om det rekommenderas eller om du befinner dig i en miljö där risken för smitta är hög.  
 • Undvik att röra vid ansiktet, särskilt ögon, näsa och mun, eftersom virus kan överföras genom kontakt med dessa områden.  
 • Håll avstånd till andra personer, särskilt om du befinner dig i en miljö där risken för smitta är hög.  
 • Det går även att vaccinera sig mot vissa allvarligare virussjukdomar för att skydda sig själv och andra från allvarliga sjukdomar.  

Behandling vid virusinfektion

Mildare virusinfektioner, som förkylningar och andra luftvägsinfektioner, brukar gå över av sig själva och kräver oftast ingen särskild behandling. Kroppens eget immunförsvar kan bekämpa viruset på egen hand. Däremot finns det saker du kan göra för att lindra symtomen och hjälpa till att förkorta sjukdomsperioden:  

 • Drick mycket vatten och andra vätskor för att hålla kroppen hydrerad 
 • Vila mycket så att kroppen kan återhämta sig.  
 • Ta smärtstillande och febernedsättande läkemedel vid behov 

 
Vissa virusinfektioner kan kräva sjukhusvård och stödjande behandling för att hjälpa kroppen att bekämpa infektionen. För att behandla allvarliga virusinfektioner kan läkare ordinera läkemedel som kan hämma virusets förmåga att föröka sig och sprida sig till andra celler i kroppen. 

Vanliga frågor om virus 

Hur förökar sig virus?

Virus förökar sig genom att ta över en värdcell och sedan använda cellens egna processer för att producera fler viruspartiklar. Viruset binder sig till cellen, injicerar sitt DNA eller RNA och tvingar cellen att producera kopior av virusets genetiska material och proteiner. Dessa kopior sätter sedan ihop sig till nya viruspartiklar, som sedan kan spridas vidare till nya värdceller.  

Vad finns det för virus?

Det finns många olika typer av virus som kan infektera människor och djur, några exempel är influensavirus, coronavirus, herpesvirus, HIV och hepatitvirus. 

Kan man få medicin mot virus?

Ja, det finns antivirala läkemedel som kan användas för att behandla vissa virusinfektioner. Dessa läkemedel fungerar genom att hämma virusets förmåga att replikera sig själv och därmed minska symtomen och förkorta sjukdomstiden. Behandlingen kan variera beroende på vilket virus som orsakar infektion.  

2023-05-03 08:35:40

Lisa Karlsson