Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Utmattningssyndrom – symtom, faser och behandling

Utmattningssyndrom är en allt vanligare diagnos och kan påverka alla – oavsett ålder eller kön. Det är en sjukdom som orsakar en känsla av total utmattning och kan leda till en rad allvarliga hälsoproblem. Med rätt stöd och behandling kan du återhämta dig, men det kan ta tid. Här kan du lära dig mer om vad utmattningssyndrom är och hur det kan påverka dig, samt hur du minskar risken för att drabbas!

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är en sjukdom som påverkar både din fysiska och mentala hälsa. Det är vanligtvis resultatet av en hög nivå av stress under en längre tid, och kan orsaka allvarliga hälsoproblem. För att diagnostiseras med utmattningssyndrom måste en person uppfylla vissa kriterier, såsom en känsla av utmattning som inte kan förklaras av andra hälsoproblem.  

Symtom vid utmattningssyndrom

Symtom på utmattningssyndrom kan variera mellan olika personer, men vanliga symtom är:  

 • Konstant trötthet och utmattning  
 • Svårigheter att sova eller störd sömn  
 • Koncentrationssvårigheter och minnesproblem  
 • Muskel- och ledvärk  
 • Magproblem, såsom illamående, diarré eller förstoppning  
 • Känslomässiga svängningar, som ångest, depression eller irritation  
 • Ljudkänslighet 
 • Svårt att planera och fullfölja uppgifter  

Sjukdomens olika faser

Utmattningssyndrom kan delas in i tre faser: förstadiet, den akuta fasen och återhämtningsfasen.  

Förstadiet

Förstadiet på utmattningssyndrom är en viktig tidpunkt att uppmärksamma. Det är en tidpunkt när du kanske börjar känna dig överväldigad av stress och börjar märka att din kropp och ditt sinne reagerar på detta. Symtomen på förstadiet kan vara svåra att känna igen, men om du lär dig att känna igen dem kan du motverka utmattningssyndrom.  

Kroppen börjar på olika sätt signalera att stressnivåerna är för höga och att kroppen börjar ta skada. Genom att göra förändringar i din vardag, prioritera sömn och återhämtning, kan du förhindra att du blir sämre.  

Den akuta fasen

Den akuta fasen vid utmattningssyndrom är den svåraste om mest utmanande delen av sjukdomen. Här har sjukdomen brutit ut och det är en tidpunkt när din kropp och hjärna har nått sin gräns och inte längre kan hantera den stress och press som de utsätts för. Under denna fas kan vardagliga sysslor kännas överväldigande och det är inte ovanligt att man behöver stöd från sin omgivning. Det kan vara svårt att förstå och acceptera sjukdomen och det är därför viktigt med förståelse och stöd från nära och kära. Det är vanligt att man behöver sjukskrivning för att kunna återhämta sig och ta hand om sig själv under den här tiden.  

Beroende på vilka besvär du har kan det också vara nödvändigt med läkemedelsbehandling, till exempel för att lindra sömnsvårigheter eller depression. Det är viktigt att prata med en läkare för att hitta en behandling som passar dina individuella behov.  

Återhämtningsfasen

Återhämtningsfasen vid utmattningssyndrom är en viktig del av tillfrisknandet. Efter den akuta fasen är det viktigt att gradvis återgå till vardagen och arbetet. Det är viktigt att vara tålmodig med sig själv och inte stressa för mycket i återhämtningen.  

En del av återhämtningsfasen kan innebära att man behöver ändra sin livsstil och sina vanor. Under återhämtningsfasen kan det också vara bra att fokusera på att ta hand om sig själv genom till exempelvis regelbunden träning, sömn och god kosthållning. Det är viktigt att ta det i den takt som känns bekväm och inte stressa för mycket för att undvika återfall. 

Att klara av detta kan vara en utmaning och du kan behöva professionell hjälp för att uppnå detta. Att komma tillbaka till ett hälsosamt liv efter utmattningssyndrom kan ta tid, men genom att ta hand om sig själv och söka hjälp när det behövs kan du gradvis återvända till en mer balanserad livsstil.  

Behandling av utmattningssyndrom

Behandlingen vid utmattningssyndrom anpassas efter dina besvär och upplevelse av situationen. Du kommer tillsammans med en läkare att lägga upp en plan för behandling. Behandlingen kan innehålla olika typer av hjälp och stöd, såsom rådgivning om livsstil och stresshantering, samtal med kurator eller psykolog, fysioterapi eller läkemedel mot exempelvis depression eller sömnproblem.  

Livet efter utmattningssyndrom

Att återhämta sig från utmattningssyndrom kan vara en utmaning, men det är möjligt. Efter att du har drabbats av utmattningssyndrom blir du mer känslig för stress. Därför är det viktigt att göra förändringar i ditt liv för att undvika att hamna i samma situation igen. Att lära sig att hantera stress och ta hand om din kropp och sinne är avgörande för att förhindra återfall.  

Hur kan jag minska risken att drabbas av utmattningssyndrom?

Det är viktigt att ta de tecken på stress som man känner på allvar och inte ignorera dem. Ju tidigare man lägger märke till stressrelaterade besvär hos sig själv, desto snabbare kan man göra förändringar som kan förhindra att besvären blir värre. Här är fler tips på hur du kan minska risken att drabbas av utmattningssyndrom:  

 • Prioritera sömn och återhämtning  
 • Se över din arbetssituation och tala med din chef eller skyddsombud om du känner dig för stressad  
 • Lär dig att hantera stress genom exempelvis avslappningsövningar  
 • Hitta en vardag som fungerar och tacka nej till uppgifter när det blir för mycket 
 • Se till att värdesätta dig själv och dina behov genom att göra mer av sådant som du tycker om och får energi av 
 • Lär känna dina varningssignaler så att du snabbt kan ta action när du börjar bli för stressad 

När bör jag söka vård?

Det är viktigt att söka vård tidigt om du misstänker att du lider av utmattningssyndrom eftersom det kan hjälpa till att minimera risken för allvarlig sjukdom. Ju tidigare du får desto bättre. Kontakta din vårdcentral om du misstänker att du har eller håller på att utveckla utmattningssyndrom.  

Vanliga frågor om utmattningssyndrom

Vilka är de typiska symtomen vid utmattningssyndrom?

De vanligaste symtomen vid utmattningssyndrom är en trötthet som inte försvinner efter vila, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, sömnstörningar, muskel- och ledvärk, magproblem och känslosvängningar som oro, depression eller ökad irritation.  

Vad krävs för att bli sjukskriven för utmattningssyndrom?

För att bli sjukskriven för utmattningssyndrom krävs en diagnos från en läkare eller psykolog. Det är viktigt att söka hjälp tidigt för att få rätt behandling och undvika att tillståndet försämras. Beroende på svårighetsgraden av utmattningssyndrom kan sjukskrivningen variera från några veckor till flera månader eller mer.  

Vad händer i kroppen vid utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom uppstår när kroppen och hjärnan har utsatts för mycket stress under en längre tid. Detta kan leda till en ständig aktivering av kroppens stressrespons och en obalans i hormonsystemet och kroppen kan ha svårt att återhämta sig.  

Hur mycket ska man vila vid utmattningssyndrom?

Det finns ingen fastställd tid för hur mycket man ska vila eftersom det kan variera beroende på individuella faktorer och graden av utmattning. Generellt är det viktigt att ge kroppen tillräckligt med vila och återhämtning. En läkare kan ge dig råd om hur mycket vila som är lämpligt baserat på din specifika situation.  

Hur tar man sig ur utmattningssyndrom?

Behandling av utmattningssyndrom kan variera beroende på individuella faktorer, men innebär ofta en kombination av vila, stresshantering, livsförändringar, terapi och eventuell medicinering.  

2023-05-12 11:48:23

Lisa Karlsson