Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Scharlakansfeber hos barn – vanliga kännetecken och symtom

Scharlakansfeber är en infektionssjukdom hos barn och orsakas av bakterier. Sjukdomen är väldigt smittsam och drabbar främst barn mellan fem och femton år. Scharlakansfeber kan ge många besvärande symtom och behöver vanligtvis behandlas med antibiotika. Här kan du läsa mer om vanliga symtom, behandling och hur du kan förebygga att smittan sprids!

Vad är scharlakansfeber?

Scharlakansfeber är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av så kallade streptokocker, samma bakterie som exempelvis kan ge halsfluss hos både barn och vuxna. Scharlakansfeber förekommer främst hos barn i åldrarna 5 till 15 år. Vuxna och äldre barn får väldigt sällan scharlakansfeber utan får i stället halsfluss.  

Hur vet jag om mitt barn har scharlakansfeber?

Symtomen på scharlakansfeber brukar visa sig efter två till fyra dagar efter att barnet har blivit smittat. Du kan känna igen scharlakansfeber genom att ditt barn får ett eller fler av följande symtom:  

 • Måttlig till hög feber 
 • Ont i halsen 
 • Huvudvärk 
 • Illamående, magsmärtor och kräkningar 
 • Ömma och svullna lymfkörtlar på halsens utsida  
 • Halsmandlarna förstoras och blir röda 
 • Gulvit beläggning på tungan 
 • Röd tunga med upphöjda prickar, även kallad smultrontunga 
 • Knottriga hudutslag som sedan blir rödflammiga och kan börja fjälla  
 • Sår i mungipor och vid fingrarna, på naglarna  

 

En del symtom kommer först några veckor efter att sjukdomen har brutit ut. Då kan barnet även få värk i stora leder som knän och armbågar. Det är även vanligt att huden på handflator, fotsulor, fingrar och tår börjar fjälla. Huden på mage, bröstet och ryggen kan också börja fjälla.  

Hur smittar scharlakansfeber?

Scharlakansfeber smittar vanligtvis via så kallad droppsmitta, det vill säga när någon hostar eller nyser ut smittan i luften. Man kan också bli smittad via närkontakt med någon som är sjuk, eller genom att ta på ytor, exempelvis leksaker där bakterierna har hamnat.  

Barnet smittar vanligtvis från två dagar innan de första symtomen. Vid obehandlad scharlakansfeber kan barnet smitta flera veckor framåt. Inkubationstiden, dvs hur lång tid det tar från att man blir smittat tills att man upplever symtom är två till fyra dygn. 

Kan man få scharlakansfeber mer än en gång?

Att få scharlakansfeber mer än en gång är väldigt ovanligt, men det är möjligt. I de flesta fall får man enbart halsfluss om man skulle smittas igen, eftersom sjukdomarna orsakas av samma bakterie. 

Förebygg smittspridning

Med några enkla åtgärder går det att förebygga smittspridning och minska risken att ditt barn ska insjunkna i scharlakansfeber:  

Håll god handhygien

 • Tvätta händer med tvål och vatten efter toalettbesök, innan måltid och efter vistelse i andra offentliga miljöer  
 • Försök få ditt barn att hosta eller nysa i armvecket  
 • Undvik att ta i hand  
 • Tvätta eller byt ut nappar  
 • Byt ut tandborste, eftersom bakterier kan sitta kvar 

 

Håll barnet hemma från förskolan

Ett barn med scharlakansfeber bör stanna hemma från förskola eller skola. Barnet bör stanna hemma tills det är feberfria, helt återställda och minst två dygn efter att de påbörjar antibiotikabehandling.  

Hur behandlas scharlakansfeber?

Scharlakansfeber behandlas vanligtvis med antibiotika men sjukdomen kan även gå över av sig själv. Med behandling slutar man smitta efter två dagar. Obehandlad scharlakansfeber går oftast över på någon vecka, men kan leda till komplikationer.  

Komplikationer av scharlakansfeber

Att få komplikationer efter man haft scharlakansfeber är ovanligt, men kan förekomma. Risken för komplikationer ökar vid obehandlad scharlakansfeber. Exempel på följdsjukdomar är:  

 • Halsböld  
 • Njurinflammation  
 • Reumatisk feber 

Hur kan jag lindra mitt barns besvär?

Vid behandling med antibiotika försvinner symtomen snabbt. Har ditt barn hög feber eller mycket ont kan du lindra besvären med receptfria läkemedel.  

Det finns receptfria läkemedel i olika former som är speciellt anpassade för barn. Följande gäller för receptfria läkemedel till barn: 

 • Från tre månader kan barnet få läkemedel som innehåller paracetamol  
 • Från sex månader kan barnet få läkemedel som innehåller ibuprofen 

 

Hör alltid med en vårdcentral innan du ger receptfria läkemedel till ett barn under sex månader.  

När bör jag söka vård?

Du bör kontakta en vårdcentral direkt om du misstänker att ditt barn har scharlakansfeber. Misstänker du att ditt barn har fått komplikationer till följd av scharlakansfeber ska du genast kontakta vårdcentral eller akutmottagning. 

2023-03-22 15:13:37

Lisa Karlsson