Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

RS-virus hos barn – så lindrar du ditt barns besvär!

RS-virus är en vanlig virussjukdom som orsakar infektioner i andningsvägarna som främst drabbar spädbarn och småbarn. Symtomen liknar ofta en vanlig förkylning eller influensa men vissa drabbas värre och kan få allvarligare symtom. Här kan du läsa mer om orsaker, symtom och hur du lindrar ditt barns besvär!

Är RS-virus farligt?

De allra flesta får endast lindriga symtom och blir friska efter 1 till 2 veckor, men en del barn kan bli mer allvarligt sjuka och behöva få sjukhusvård. De barn som tillhör en riskgrupp är:

 • Spädbarn yngre än två månader
 • Barn yngre än 1 år som är födda mer än 5 veckor för tidigt
 • Barn som har någon typ av immunbristsjukdom
 • Barn under 2 år som har en medfödd eller kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • Barn under två år som har en neurologisk sjukdom

Symtom på RS-virus

RS-viruset ger vanligtvis symtom som liknar en förkylning eller influensa. Hos vissa kan RS-viruset ge kraftigare symtom och leda till ett allvarligare sjukdomstillstånd. Här är vanliga symtom på RS-virus:

 • Hosta, hostan kan vara värre än vid en vanlig förkylning och hålla i flera veckor
 • Feber
 • Snuva och halsont
 • Barnet har svårt att amma, äta eller dricka
 • Barnet är extra trött

 

Hos de barn som drabbas värre brukar symtomen börja som ovan men sedan gradvis bli sämre. Symtom på allvarligare sjukdomstillstånd är RS-virus är:

 • Andningssvårigheter eller pipande andning
 • Indragningar, vilket betyder att huden dras in när barnet andas, oftast syns detta mest tydligt precis ovanför magen
 • Snabb andning
 • Hosta med segt slem
 • Blåaktiga läppar

Kan vuxna drabbas av RS-virus?

Även vuxna kan drabbas av RS-virus men får ofta bara lindriga symtom som vid en vanlig förkylning och kopplar därför oftast inte ihop symtomen med just RS-virus. Vissa vuxna har en ökad risk att utveckla en allvarligare sjukdom och få andningsproblem:

 • Vuxna över 65 år
 • Vuxna med nedsatt immunförsvar, hjärt- eller lungsjukdom

Hur minskar jag risken för att mitt barn blir smittat?

För att minska risken att du eller ditt barn ska bli smittade är det viktigt att vara noggrann med hygien genom att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Det är särskilt viktigt när barn kommer hem från förskola eller andra ställen där de vistats bland många andra barn. Det är även viktigt att hålla avstånd inomhus och undvika att umgås med folk som har symtom som kan tyda på RS-virus.

Har du spädbarn under sex månader, eller barn med ökad risk att bli allvarligt sjuk är det bra att begränsa kretsen av vuxna som har närhet till barnet. Har barnet ett äldre syskon i förskolan kan det vara bra, om möjligt, att hålla syskonet hemma från förskolan när smittan är som värst.  

Barn som är sjuka ska stanna hemma från skola och förskola tills de är tillräckligt pigga för att återgå, barnet ska även ha varit feberfri i minst ett dygn.

Hur kan jag lindra mitt barns besvär?

Om ditt barn har lindrigare besvär finns det mycket du kan göra för att lindra ditt barns besvär:

Nässpray eller näsdroppar

Om barnet är täppt i näsan kan nässpray eller näsdroppar med koksaltlösning underlätta barnets andning. Det kan också göra det lättare för barnet att äta och sova.

Använd nässug

Med hjälp av en nässug kan du suga ut segt snor ur näsan hos mindre barn,så att de kan andas friare.

Ge barnet mat och dryck ofta

Det är viktigt att barnet får i sig tillräckligt med vätska, om barnet har svårt att få i sig vätska på grund av sina besvär så är det bra att ge lite vätska mer ofta. Samma sak gäller när barnet ska amma eller äta, om barnet inte kan få i sig så mycket varje gång.

Febernedsättande läkemedel

Om barnet mår mycket dåligt och blir medtagen av feber går det att ge febernedsättande läkemedel. Kontakta alltid en vårdcentral innan du ger febernedsättande till ett barn yngre än sex månader. Känner du dig osäker på vilket febernedsättande läkemedel du kan ge till ditt barn kan du alltid fråga en farmaceut hos oss.

Behandling

I de flesta fall går sjukdomen över av sig själv och ingen behandling behövs. Barn som blir mycket sjuka kan behöva få sjukhusvård. Behandlingen bestäms då utifrån barnets symtom och går ut på att lindra barnets symtom. Barnet kan till exempel få hjälp med vätska och näring, syrgastillförsel, dropp och läkemedel som underlättar andningen.

När bör jag söka vård?

De allra flesta som har drabbats av RS-virus behöver inte söka vård eftersom symtomen blir lindriga och infektionen går över av sig självt. Du bör söka vård om du misstänker att ditt barn har RS-virus och har något av följande besvär:

 • Andningssvårigheter
 • Svårt att amma, äta eller dricka
 • Är under 3 månader och har feber

2023-03-13 13:53:24

Lisa Karlsson