Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Nässelutslag hos vuxna och barn – lindring och behandling

Nässelutslag är en vanlig hudsjukdom som kan orsaka en intensiv klåda och hudrodnad. Sjukdomen kan drabba både barn och vuxna och kan orsakas av allt från allergiska reaktioner till stress. Symtomen kan vara obehagliga och inkluderar kliande utslag av varierande storlek och form som kan orsaka smärta. Här kan du läsa mer om symtom, lindring och behandling.

Vad är nässelutslag?

Nässelutslag, även kallat nässelfeber är en vanlig hudsjukdom som kännetecknas av upphöjda, kliande utslag på huden som kan variera i storlek och form. Utslagen kan försvinna och dyka upp igen på olika delar av kroppen. Nässelutslag beror på att ämnet histamin frisätts i kroppen och den bakomliggande orsaken kan variera.

Symtom vid nässelutslag 

Nässelutslag kännetecknas av röda kliande utslag som ändrar form och plats snabbt. De första symtomen på nässelutslag brukar vara plötslig och intensiv klåda som kan ge en brännande känsla. Vissa får besvär vid ett tillfälle medan andra får återkommande symtom. Vanligtvis får barn utslag flera gånger. Vanliga symtom för nässelutslag är: 

  • Upphöjda utslag 
  • Kraftig klåda 
  • Utslag som flyttar sig snabbt över kroppen
  • utan att lämna några märken efter sig 

 

Om utslaget är orsakat av en underliggande sjukdom kan man även få andra symtom som feber, trötthet och illamående.

Varför får man nässelutslag?

Nässelutslag är en vanlig hudåkomma som kan uppstå av olika anledningar. Ibland är det lätt att fastställa orsaken, medan det i andra fall kan vara svårt att identifiera vad som ligger bakom. Det finns tre olika typer av nässelutslag:

Allergiska nässelutslag

Allergiska nässelutslag uppstår oftast som en följd av en allergisk reaktion på något du har ätit eller kommit i kontakt med. Det kan vara allt från livsmedel till insektsbett eller läkemedel. Symtomen kan vara svåra och inkluderar ofta klåda, svullnad och rodnad.

Icke-allergiska nässelutslag

Icke-allergiska nässelutslag kan uppstå till följd av infektioner, mat eller läkemedel som kroppen inte tål. Symtomen kan likna de vid allergiska utslag men är vanligtvis långvariga och återkommande. 

Fysikaliska nässelutslag

Fysikaliska utslag är en mer ovanlig typ av nässelutslag. Dessa kan uppstå av exempelvis tryck, kyla, kroppsansträngning och ultraviolett ljus

Nässelutslag och stress

Stress kan också orsaka nässelutslag. När kroppen utsätts för stress frigörs histamin, vilket kan orsaka utslag och klåda. Att hantera stress genom avslappningsövningar, träning och andra metoder kan hjälpa till att minska risken för stressrelaterade nässelutslag. 

Nässelutslag hos barn

Nässelutslag är vanliga hos barn och kan orsakas av allergier, matintoleranser eller virusinfektioner. Symtomen kan variera från milda till mer allvarliga och i vissa fall kan det orsaka andningssvårigheter. Det är viktigt att söka läkarvård om symtomen förvärras eller om barnet upplever allvarliga symtom.

Nässelutslag hos hund 

Nässelutslag på hundar kännetecknas av upphöjningar eller knottror i huden som orsakar en mer eller mindre intensiv klåda. Utslagen kan komma var som helst på kroppen och kan, precis som hos människor, uppträda som små utslag eller som stora sammanhängande svullnader. Nässelutslagen är en allergisk reaktion mot något som hunden kommit i kontakt med. I många fall går det över utan behandling, men i mer ovanliga fall kan det sluta i en anafylaktisk chock, ett tillstånd som kan vara livshotande.
Om din hund upplever allvarliga symtom som svullnad i ansiktet och andningssvårigheter bör du söka veterinärvård omedelbart.

Hur kan man lindra besvären vid nässelutslag?

Nässelutslag kan lindras genom att applicera kalla omslag eller genom smörja utslagen med kylbalsam. Det kan även kännas skönt och lindrande med kalla duschar. Receptfria läkemedel som innehåller antihistaminer kan också användas för att lindra klådan.

Behandling av nässelutslag 

Behandling av nässelutslag beror på symtomen och orsaken till utslagen. Vid allergiska nässelutslag kan du behöva påbörja en behandling snabbt, behandlingen brukar bestå av antihistamin och kortison i tablettform. Om nässelutslagen inte är allergiska är behandlingen inte lika akut och behandlas oftast enbart med antihistamin. 

När bör jag söka vård?

Om nässelutslagen är allvarliga, omfattande eller åtföljs av andningssvårigheter eller svullnad i ansiktet eller halsen ska man söka läkarvård omedelbart. Det kan också vara lämpligt att söka medicinsk hjälp om nässelutslagen inte försvinner efter några dagar trots behandling med receptfria antihistaminer eller andra huskurer, om du får nässelutslag ofta eller om du tror att nässelutslagen beror på någon allergi

Vanliga frågor om nässelutslag

Vilka sjukdomar ger nässelutslag?

Nässelutslag kan uppstå vid olika sjukdomar eller tillstånd, inklusive autoimmuna sjukdomar, infektioner eller vissa cancerformer.

Hur lång tid tar det för nässelutslag att försvinna?

Tiden för när nässelutslag försvinner kan variera beroende på orsaken till utslagen och svårighetsgraden av dem. De flesta utslagen försvinner dock vanligtvis inom några timmar eller några dagar.

Är nässelutslag farligt?

De flesta nässelutslag är inte farliga och försvinner utan behandling. Men om utslagen är svåra eller sprider sig till ansiktet eller halsen, kan det vara farligt och kräva medicinsk hjälp. Om utslagen är åtföljda av andningssvårigheter eller svullnad i ansiktet eller halsen ska man söka läkarvård omedelbart.

2023-04-18 09:04:23

Lisa Karlsson