Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Magsår – så känner du igen vanliga symtom! 

Magsår är ett vanligt problem och innebär att det blivit ett sår i magsäcken eller tolvfingertarmens slemhinna. Det är obehagligt och ger ofta besvär som smärta, kräkningar och illamående. Symtomen blir ofta värre när du äter eller är stressad. Problemen går att behandla och de flesta blir bättre.

Symtom vid magsår

Magsår ger ofta smärta i mitten av magens övre del och kan påminna lite om magkatarr. Besvären kommer ofta i perioder och kan bli både värre och sämre med tiden. Symtomen kan också vara lite olika och komma med olika intensitet. Därför kan det ibland vara svårt att veta om du har magsår eller inte.

Vanliga symtom vid magsår är:

 • Ont i magen – främst i mitten av magens övre del.
 • Du vaknar på natten av att du har ont i magen.
 • Sura uppstötningar och halsbränna.
 • Illamående och kräkningar.
 • Minskad aptit.

Symtom vid blödande magsår

Ibland händer det att ett magsår förvärras vilket kan leda till fler och allvarligare symtom. I värsta fall kan magsåret gå igenom magsäckens vägg. Det kallas då för brustet magsår vilket är allvarligt. Vid blödande magsår eller brustet magsår är följande symtom vanliga:

 • Kräkningar med blod.
 • Blod i avföringen.
 • Kraftig viktminskning utan annan orsak.

Orsaker till magsår

Det finns främst tre olika orsaker till magsår:

1) Magsår av för mycket magsaft

Om balansen mellan de skadliga och skyddande ämnena i magsaften är bra tar inte magsäcken skada. Om balansen däremot blir rubbad kan magsyran gå igenom den skyddande slemhinnan och göra skada på magsäcken. Det kan hända om magsyran blivit för stark eller om slemhinnan försvagats.

2) Magsår som orsakas av bakterie

Bakterien Helicobacter pylori kan också orsaka magsår. Den finns i den sura miljön i magen och är den vanligaste anledningen till magsår i övre delen av tolvfingertarmen. Bakterien ger inte alltid problem och det är inte säkert varför vissa far mer illa av den än andra.

 Bakterien kan spridas via mat, dryck och troligtvis även via avföring. En god handhygien minskar spridningen av bakterier och kan minska risken av att smitta andra.

3) Magsår av läkemedel

Vissa läkemedel kan öka risken för magsår. Det är bland annat smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel samt läkemedel med acetylsalicylsyra. Dessa typer av läkemedel gör att den skyddande slemhinnan i magsäcken blir svagare och tunnare. Då ökar också risken att magsyran tränger igenom och skadar magsäcken.

För att undvika magsår när du äter vissa typer av läkemedel kan du också äta läkemedel som minskar mängden saltsyra. Dessa kallas för protonpumpshämmare och gör att kroppen producerar mindre saltsyra.

Behandling av magsår

 • Ibland kan magsår läka av sig självt men det är också stor risk att det kommer tillbaka. Magsår behandlas alltid som att de kommer att komma tillbaka, just för att minska risken för att det förvärras till brustet eller blödande magsår.
   
 • Oftast behandlas magsår med protonpumpshämmare, ett läkemedel som minskar mängden saltsyra. Magsyran blir då mindre frätande och inte lika sur.
   
 • Om du har magsår som orsakas av bakterier används tre sorters läkemedel tillsammans. Du får då två sorters antibiotika tillsammans med protonpumpshämmare.
   
 • De flesta blir bättre av behandling, men det finns inget säkert sätt att bota magsår. Om du haft magsår förut bör du vara uppmärksam på symtomen för att kunna behandla tidigt om det kommer tillbaka.

Vad kan jag göra själv?

Du kan själv minska risken för att få magsår. Dels genom att tvätta händerna noga och ofta för att minska risken att bli smittad av bakterier. Du kan också se till att undvika sådant som kan öka risken för magsår. Vissa saker kan störa balansen i magsäcken och öka risken för att du får magsår.

Kaffe, alkohol, rökning och stress kan öka risken för magsår genom att störa balansen i magsäcken. Just stress och kaffe kan öka mängden magsaft och göra magsaften surare, vilket ökar risken att den fräter igenom slemhinnan.

När ska jag söka vård?

Ta kontakt med en vårdcentral om du tror att du har magsår för att få hjälp och behandling. Det är extra viktigt om du är över 50 år och får magsmärtor som du inte känner igen och om du minskar snabbt i vikt eller får minskad matlust.

Det kan hända att du behöver ta kontakt med vården tidigare. Kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning om något av följande stämmer in på dig:

 • Du får plötsligt väldigt ont magen.
 • Du kräks upp något som innehåller blod eller ser ut som kaffesump.
 • Du har svart eller blodig avföring.
 • Om inget annat är öppet ska du söka dig till en akutmottagning.

Publicerad 3 maj 2022

2022-05-03 12:28:32

Granskad av: Tea Gloc, Apotekstekniker med receptbehörighet

Daniel Larsson