Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Vad är KOL? – symtom, orsaker och riskfaktorer

KOL är en allvarlig lungsjukdom som påverkar andningen och kan orsaka livslånga besvär. Att leva med KOL kan vara en utmaning, men det finns många sätt att lindra dina symtom och förbättra din livskvalitet. Genom att förstå vad KOL är och vad som orsakar sjukdomen kan du ta kontroll över din ditt mående och minska risken för komplikationer. Här kan du läsa mer om symtom, orsak och behandling!

Vad är KOL?

KOL står för kronisk obstruktiv lungsjukdom och är en progressiv sjukdom som gradvis försämrar lungfunktionen. Sjukdomen kännetecknas av inflammation och skador i lungorna, vilket leder till andningssvårigheter och andra symtom som hosta och upphostningar. KOL kan vara orsakat av rökning, luftföroreningar och genetiska faktorer.  

Symtom vid KOL

Symtom på KOL kan variera mellan olika personer. Sjukdomen utvecklas gradvis och besvären kommer ofta långsamt. Det är vanligt att du upplever ett eller flera av följande symtom:  

  • Andfåddhet vid ansträngning  
  • Hosta med segt slem  
  • Rasslande och pipande ljud när du andas  
  • Trötthet och orkeslöshet  
  • Viktminskning och svullna fötter  
  • Infektion i luftvägarna  

Varför får man KOL

Rökning är den vanligaste orsaken till KOL. I tobaksrök finns en mängd giftiga ämnen som kan orsaka en inflammation i luftrören och förändringar i lungvävnaden. Sjukdomen är vanlig och mellan 400 000 och 700 000 personer i Sverige beräknas ha KOL, hos personer som har rökt under en längre tid, har ungefär hälften fått KOL vid 75 års ålder.  

Dock kan även personer som aldrig har rökt drabbas av KOL genom att exponeras för gaser, damm och passiv rökning under en längre tid. Om du aldrig har rökt kan KOL bero på ett skyddande ämne som heter alfa-1-antitrypsin, vilket ökar risken att drabbas av sjukdomen.  

Riskfaktorer

Förutom rökning och exponering för luftföroreningar kan ålder, kön, genetiska faktorer och tidigare lungsjukdomar öka risken för att utveckla KOL.  

Vad händer i kroppen vid KOL?

Vid KOL sker en gradvis försämring av lungorna över tid. Detta innebär att lungorna blir allt sämre på att ta upp syre och transportera det till blodomloppet. Detta beror på att luftrören och lungblåsorna skadas och förlorar sin elasticitet, vilket gör det svårare för luften att flöda in och ut ur lungorna.  

Inflammation i luftrören och förtjockning av vävnaden i lungorna gör också att det blir svårare att andas ut luft från lungorna, vilket leder till att koldioxid ansamlas i kroppen. Denna koldioxidsamling kan leda till trötthet, förvirring och andra allvarliga hälsoproblem.  

Vid KOL är det också vanligt att man hostar mycket och har ökad slemproduktion. Detta kan göra det svårt att andas och leda till en ökad risk för infektioner i lungorna. Generellt sett kan man säga att KOL leder till en gradvis försämring av lungfunktionen över tid, vilket i sin tur kan leda till en ökad risk för hälsoproblem och för tidig död.  

Hur vet jag om jag har KOL?

Om du misstänker att du har KOL är det viktigt att kontakta en vårdcentral för en medicinsk utredning. Diagnos av KOL innefattar vanligtvis en fysisk undersökning, lungfunktionstester och röntgenundersökningar. Det kan även vara nödvändigt att genomgå blodtester och andra diagnostiska tester för att utesluta andra sjukdomar. KOL kan delas in i fyra stadier beroende på hur lungfunktionen påverkas:  

Stadium 1: Förstadium till KOL  
Stadium 2: Lindrig KOL 
Stadium 3: Medelsvår KOL  
Stadium 4: Svår KOL  

Går det att behandla KOL?

Det finns inget botemedel för KOL, men det går att lindra symtomen och förbättra lungfunktionen med hjälp av livsstilsförändringar och medicinering.  

Sluta röka

Om du röker är det absolut viktigaste att du slutar röka. Det är det enda som kan stoppa utvecklingen av sjukdomen och de flesta börjar må bättre när de har slutat röka.  

Lindra symtomen med läkemedel

De läkemedel som används vid KOL kan inte bota sjukdomen, men kan lindra symtomen och göra vardagen lättare. Läkemedel som används vid KOL är främst inriktade på att minska de dagliga besvären. Ibland kan du även få läkemedel för att minska antalet perioder där symtomen förvärras.  

Livsstilsförändringar

Livsstilsförändringar och egenvård är den viktigaste delen av behandlingen vid KOL, vilket betyder att du har stor möjlighet att själv påverka hur du mår. Här är några tips på vad du kan göra för att må bättre:  

  • Fysisk aktivitet – att vara fysisk aktiv är viktigt för att bromsa sjukdomsutvecklingen, ju mer fysisk aktiv du är desto långsammare utvecklas sjukdomen.  
  • Ät en energirik kost – det är vanligt att ofrivilligt minska i vikt, därför är det viktigt att du får i dig mat som innehåller mycket energi. Ta gärna hjälp av en dietist.  
  • Undvik infektioner – försök undvika infektioner genom att tvätta händerna ofta och undvik nära kontakt med personer som har en infektion. Det rekommenderas även att du vaccinerar dig på influensa och pneumokocker varje år för att riskera att bli allvarligt sjuk eller få svår lunginflammation.  

Vanliga frågor om KOL

Hur lång tid kan man leva med KOL?

Man kan leva med KOL i många år efter att man har fått diagnosen, men sjukdomen är kronisk och kan bli alltmer svår att hantera med tiden. Det är också viktigt att notera att livslängden kan påverkas av hur allvarlig sjukdomen är och om personen röker eller inte.  

Hur kan man överleva KOL?

Det finns inget botemedel för KOL, men det finns behandlingar och livsstilsförändringar som kan hjälpa till att hantera symtomen och förbättra livskvaliteten. Det är viktigt att sluta röka, undvika luftföroreningar, motionera regelbundet och följa läkares rekommendationer för medicinering och andra behandlingar.  

Hur börjar sjukdomen?

KOL börjar vanligtvis med en långsam nedbrytning av lungorna som orsakas av exponering för skadliga ämnen, vanligtvis rökning. Symtomen inkluderar hosta, ökad slemproduktion och andningssvårigheter.  

Hur är hostan vid KOL? 

Hostan vid KOL är vanligtvis torr och ihållande. Men det kan även komma segt slem med hostan och du kan uppleva andningssvårigheter.  

Hur snabbt förvärras KOL?

KOL utvecklas vanligtvis gradvis över många år, men hastigheten för försämringen kan variera från person till person. Exponering för skadliga ämnen, såsom rökning eller luftföroreningar, kan påskynda försämringen.  

Vad förvärrar KOL?

Rökning är den vanligaste orsaken till KOL, men andra faktorer som exponering för luftföroreningar eller genetiska faktorer kan också spela en roll. Andra sjukdomar, såsom lunginfektioner och hjärtsjukdomar, kan också förvärra symtomen på KOL.  

2023-05-19 11:58:53

Lisa Karlsson