Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Vad är högt blodtryck (hypertoni) och varför får man det?

Högt blodtryck är ett relativt vanligt tillstånd som drabbar omkring en tredjedel av Sveriges befolkning. Orsaken till högt blodtryck kan exempelvis bero på livsstil, stress eller bakomliggande sjukdomar. Högt blodtryck ger inte alltid symtom och det är därför viktigt att mäta sitt blodtryck med jämna mellanrum. Här kan du läsa mer om symtom, orsaker och hur du minskar risken för högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck, även kallat hypertoni är ingen sjukdom i sig utan ett tillstånd som ger ökad risk för andra sjukdomar. När blodtrycket är högre än normalt innebär det en svårighet för hjärtat att pumpa runt blodet. Om man inte upptäcker högt blodtryck och går runt med det obehandlat ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Högt blodtryck kan även leda till skador inne i ögat och dessutom till att hjärtat och kärlen tar skada.

Symtom på högt blodtryck

Många som har högt blodtryck känner inga symtom alls. Ibland kan man få lindriga symtom som trötthet och huvudvärk, men dessa symtom kan också vara tecken på något annat vilket gör det svårt att koppla till just högt blodtryck. Det är därför vanligt att många går runt med högt blodtryck utan att veta om det. Det enda sättet att veta om blodtrycket är för högt är att mäta det.

Vid mycket högt blodtryck kan du få kraftig huvudvärk, yrsel och svårt att andas. Detta är ett mycket allvarligt tillstånd som också är mycket ovanligt.

Vad räknas som högt blodtryck?

Vad som är ett normalt blodtryck varierar beroende på ålder och allmäntillstånd. Medelblodtrycket hos en vuxen över 18 år bör vara under 140/90 när det mäts inom sjukvården. Gör du mätningen hemma bör det vara under 135/85, det beror på att du ofta känner dig lugnare när du mäter blodtrycket hemma och då blir trycket lägre. Vid högt blodtryck kan antingen det ena eller båda värdena vara förhöjda.

Så mäter du ditt blodtryck

Du kan enkelt mäta ditt blodtryck med hjälp av en blodtrycksmätare. Det rekommenderas att du mäter ditt blodtryck under en period på 7 till 10 dagar en gång i månaden för att se hur blodtrycket rör sig och få ett så säkert resultat som möjligt. Blodtrycket varierar under dagen och det är därför bra att mäta sitt blodtryck vid samma tidpunkt. Det är viktigt att du mäter blodtrycket på rätt sätt, var därför noga med att följa instruktionerna för den blodtrycksmätare du använder. Har du inte möjlighet att mäta ditt blodtryck hemma går det lika bra att göra det på en vårdcentral.

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på olika saker och hos de allra flesta finns det flera orsaker. Det är vanligt att blodtrycket ökar med åldern. Högt blodtryck kan också bero på livsstil, stress, ärftlighet eller bakomliggande sjukdomar. Man brukar dela in högt blodtryck i så kallad primär hypertoni, som är absolut vanligast och sekundär hypertoni, som är lite mindre vanlig.

Primär hypertoni

Omkring 95% med högt blodtryck har så kallas primär hypertoni. Vid primär hypertoni finns det inte en enskild orsak som bidrar till högt blodtryck. Det höga blodtrycket kan bero på ärftliga faktorer i kombination med livsstilsfaktorer.  

Sekundär hypertoni

Vid sekundär hypertoni finns det en specifik orsak till det höga blodtrycket. Omkring 5% med högt blodtryck har sekundär hypertoni och det är vanligast hos yngre personen. Orsaker till sekundär hypertoni kan vara:

Hormonrubbningar

 • Biverkningar av läkemedel, som exempelvis p-piller
 • Graviditetskomplikationer
 • Bakomliggande sjukdomar

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Hos ungefär var tionde person är en underliggande sjukdom orsaken till högt blodtryck. Det kan bero på njursjukdomar eller allvarliga hormonrubbningar. Sköldkörtelsjukdomar eller sjukdomar i bisköldkörtlarna kan också ibland ge förhöjt blodtryck.

Stress och högt blodtryck

Stress kan vara en orsak till högt blodtryck. Vid stress utsöndrar kroppen stresshormoner i form av adrenalin, noradrenalin och kortisol vilket gör att kroppen går på högvarv. Att blodtrycket tillfälligt höjs vid stress är en naturlig reaktion. Men om stressen blir långvarig kommer stresshormonerna att ligga kvar på höga nivåer i kroppen vilket kan höja ditt blodtryck.

Hur behandlar man högt blodtryck?

Eftersom ett högt blodtryck i många fall orsakas av livsstil finns det mycket man själv kan göra för att sänka sitt blodtryck. Men i många fall behöver högt blodtryck behandlats med blodtryckssänkande läkemedel.

Vad du själv kan göra

Det finns mycket du kan göra för att undvik för högt blodtryck. Har du ett lite för högt blodtryck kan även ändringar i din livsstil sänka trycket och framför allt minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

 • Kontrollera blodtrycket regelbundet
 • Minska eller uteslut alkohol
 • Rör på dig regelbundet, exempelvis genom vardagsmotion eller annan fysisk aktivitet
 • Gå ner i vikt, om du är överviktig
 • Försök att stressa mindre
 • Sluta röka, om du är rökare
 • Salta mindre
 • Undvik lakrits
 • Ha en varierad och hälsosam kost

Behandling med läkemedel

Syftet med att behandla högt blodtryck med läkemedel är att minska risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njursjukdom. Det finns ingen exakt gräns för hur högt blodtrycket ska vara för att en behandling ska påbörjas och beslutet tas i samråd med en läkare. Blodtrycksmedicin tas ofta under en längre period och i många fall livet ut. Det finns olika sorter av blodtrycksmediciner och det är vanligt att man får kombinera två eller flera sorter. Har du recept på blodtryckssänkande läkemedel kan du enkelt hämta ut ditt recept hos MEDS och få det levererat hem till dörren.

När bör jag söka vård?

Om du är orolig eller misstänker att du har högt blodtryck bör du söka vård hos en vårdcentral. Du bör även söka vård om du själv mätt ditt blodtryck till 140/90 eller högre, vid upprepande tillfällen.

 • Sök vård omgående om:
 • Du är gravid och hör ett blodtryck på 140/90 eller högre
 • Du får andnöd eller svår huvudvärk och misstänker högt blodtryck
 • Du själv har mätt ditt blodtryck till 230/130 eller högre

2023-02-24 09:29:03

Granskad av: Tea Golic, Apotekstekniker med receptbehörighet

Lisa Karlsson