Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Vad är antibiotika och hur fungerar det?

Antibiotika är ett läkemedel som används för att bekämpa bakterieinfektioner i kroppen. De fungerar genom att antingen döda bakterierna eller hämma deras tillväxt. Antibiotika är ett effektivt verktyg för att behandla olika infektionssjukdomar, men det är viktigt att använda dem på rätt sätt och med försiktighet. Här berättar vi mer om hur antibiotika fungerar och vad som är viktigt att tänka på!

Vad är antibiotika?

Antibiotika är ett läkemedel som används för att bekämpa bakterieinfektioner i kroppen. De fungerar Antibiotika är en viktig del av modern medicin och har räddat otaliga liv genom att bekämpa infektionssjukdomar. Det finns olika typer av antibiotika som riktar in sig på olika typer av bakterier, och valet av rätt antibiotika beror på typen av infektion som ska behandlas. 

Vad hjälper antibiotika mot?

Antibiotika är endast effektiv mot sjukdomar som orsakas av bakterier som exempelvis halsfluss, tandinfektioner, urinvägsinfektion och bihåleinflammation. Det är viktigt att komma ihåg att antibiotika inte är effektiva mot virussjukdomar, såsom förkylning eller influensa.

Hur fungerar antibiotika?

Antibiotika fungerar genom att bekämpa bakteriella infektioner på olika sätt. Det finns två huvudsakliga kategorier av antibiotika: bredspektrum och smalspektrum. 

Bredspektrumantibiotika

Bredspektrumantibiotika är utformade för att vara effektiva mot ett brett spektrum av bakterier. De kan angripa och döda olika typer av bakterier som kan orsaka infektioner. Dessa antibiotika används vanligtvis när den exakta orsaken till infektionen inte är känd eller när det finns en risk för infektioner från flera bakteriestammar. Antibiotika med brett spektrum påverkar även de nyttiga bakterier som du normalt har i kroppen. Därför vill man så ofta som möjligt använda antibiotika med smalt spektrum. 

Smalspektrumantibiotika

Smalspektrumantibiotika är tillskillnad från bredspektrumantibiotika inriktade på specifika typer av bakterier. De är mer riktade och används när man vet vilken typ av bakterie som orsakar infektionen. Antibiotika med smalt spektrum kan vara fördelaktiga eftersom de inte stör den normala balansen av bakterier i kroppen lika mycket som bredspektrumantibiotika. Dessutom kan de minska risken för resistensutveckling genom att angripa specifika bakteriestammar mer effektivt. 

Antibiotika och biverkningar

När det gäller antibiotika är det viktigt att vara medveten om att de kan ha biverkningar. Vanliga biverkningar inkluderar magbesvär som illamående, kräkningar och diarré. Det beror på att antibiotika kan påverka den normala balansen av bakterier i mag-tarmkanalen. Det är också möjligt at utveckla allergiska reaktioner mot antibiotika, även om det är relativt sällsynt. 

Att tänka på när du tar antibiotika

För att antibiotika ska vara så effektivt som möjligt och för att undvika resistens är det viktigt att man följer följande regler: 

Avsluta hela kuren

Trots att du kan känna dig bättre är det viktigt att ta hela kuren för att säkerställa att alla bakterier försvinner. Om du slutar för tidigt kan några bakterier överleva och i sin tur föröka sig vilket betyder att infektionen kan komma tillbaka. 

Använd inte sparad antibiotika

Som tidigare sagt ska du aldrig spara antibiotika, utan använda upp hela den förskrivna kuren. Sparad antibiotika kan vara ineffektiva för att behandla en ny infektion och kan även vara en källa till resistens. 

Använd inte antibiotika i onödan

Kroppen har en förmåga att bekämpa många infektioner på egen hand, utan att använda antibiotika. Därför är det viktigt att en läkare alltid bedömer om det är nödvändigt att behandla en infektion med antibiotika. Det är viktigt att använda antibiotika med försiktighet och endast när det verkligen behövs. Överanvändning eller felaktig användning av antibiotika kan leda till antibiotikaresistens, vilket innebär att bakterierna blir motståndskraftiga mot antibiotika och svårare att behandla. 

Varför blir jag inte frisk trots antibiotika?

Om du inte blir frisk efter att ha tagit antibiotika kan det vara frö att din infektion orsakas av ett virus, eller att bakterien som orsakar infektionen är resistent mot den specifika typen av antibiotika som används. Det kan också bero på att du har fått för låg dos eller behandlats med antibiotika för kort tid. I dessa fall kan det hända att din läkare skriver ut en annan typ av antibiotika med förhoppning att den kommer fungera bättre. 

Minska risken för antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett allvarligt globalt problem där vissa bakterier utvecklas resistens mot en eller flera typer av antibiotika. Många länder har problem med bakterier som är resistenta och resistenta bakterier finns även i Sverige, även om vi problemet inte har varit så stort hittills. Ökad antibiotikaresistens leder till att vissa infektioner bli svårbehandlade eller inte kan behandlas alls i framtiden. För att minska risken för antibiotikaresistens är det viktigt att: 

  • Endast använda antibiotika när det är nödvändigt, enligt läkarens rekommendation. 
  • Alltid ta hela kuren. 
  • Följa läkarens ordination och dosering. 
  • Minska risken för att drabbas av infektioner genom att vara noggrann med att tvätta och sprita händerna efter du vistats i offentliga miljöer. 

Har du recept på antibiotika kan du enkelt hämta ut det här och få det hemskickat till dörren. 

Vanliga frågor om antibiotika

Kan jag dricka alkohol när jag tar antibiotika?

Det beror på vilken typ av antibiotika du tar. Det är ovanligt att måttlig mängd alkohol påverkar effekten av antibiotika, men rådgör alltid med din läkare eller apotekspersonal för att vara på den säkra sidan. 

Hur snabbt verkar antibiotika?

Hur snabbt antibiotika verkar kan variera beroende på typen av antibiotika och vilken infektion eller sjukdom de används för att behandla. Viss antibiotika kan börja verka inom några timmar och lindra symtomen snabbt, medan andra kan ta längre tid. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och ta antibiotikan enligt ordination för att uppnå bästa möjliga effekt. 

Kan jag ta antibiotika om jag är gravid eller ammar?

Det är viktigt att rådgöra med din läkare innan du tar någon antibiotika om du är gravid eller ammar för att få rätt information och rådgivning om vilket alternativ som är säkert för dig och ditt barn. 

Är penicillin och antibiotika samma sak?

Nej, penicillin är en typ av antibiotika och den typ som används mest. 

2023-07-07 05:44:19

Lisa Karlsson