Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Oxynorm

Det receptbelagda läkemedlet OxyNorm används vid svår smärta. Den verksamma substansen heter oxikodon. Du som blivit ordinerad OxyNorm kan beställa hem det snabbt och smidigt hem till dörren på MEDS.se.

Vad är Oxynorm?

Läkemedlet OxyNorm skrivs ut på recept, har en kraftigt smärtstillande effekt och används vid svåra smärttillstånd vid till exempel postoperativ smärta. Den aktiva substansen är oxikodon som tillhör läkemedelsgruppen opioider, som är beroendeframkallande. 

Har du recept på Oxynorm?

Hämta ut alla dina recept hos MEDS. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar sedan hem till dig – snabbt och fraktfritt!

Dosering av Oxynorm

Ta dina tabletter med ett glas vatten. Om du vill kan du ta dem i samband med måltid.

 • Rekommenderad dos OxyNorm för vuxna - Startdosen är vanligtvis en OxyNorm 5 mg var sjätte timme, men följ den dos din läkare ordinerat.
 • Hur länge sitter OxyNorm i kroppen? OxyNorms halveringstid, det vill säga tiden det tar innan oxikodonet sjunkit till hälften, är tre timmar.

Biverkningar av Oxynorm

De vanligaste biverkningarna av OxyNorm är sömnighet, huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, klåda och förstoppning. Många upplever också nedsatt aptit, ångest och sömnlöshet.

Alternativa läkemedel med Oxikodon?

Andra läkemedel som har oxikodon är till exempel Oxikodon Actavis, Oxycodone G.L. och Oxycodone Teva.

Går det att kombinera Oxynorm med andra läkemedel?

Det beror på vilken kombination av läkemedel. Det finns en rad läkemedel som kan påverka eller påverkas av OxyNormnbehandlingen, däribland opioider, sedativa, hypnotika, bensodiazepiner, läkemedel mot depression, antihistaminer, antiemetika, fentiaziner och neuroleptika. Rådfråga därför din läkare om du är osäker på vilka läkemedel du kan kombinera.

Kan jag använda Oxynorm när jag är gravid?

Undvik att ta OxyNorm om du är gravid. Ett långvarigt bruk kan nämligen leda till livshotande abstinenssymtom som lättretlighet, skakningar, hyperaktivitet och kräkningar hos barnet.

Kan jag använda Oxynorm när jag ammar?

Använd inte OxyNorm när du ammar eftersom det går ut i bröstmjölken och kan leda till andningsproblem hos barnet.

Kan jag köra bil om jag tagit Oxynorm?

OxyNorm försämrar reaktions- och koncentrationsförmågan. Därför ska du vara försiktig med att köra bil eller utföra arbete som kräver extra uppmärksamhet innan du vet hur du reagerar på OxyNorm.

Halveringstid – hur länge sitter Oxynorm i kroppen?

OxyNorms halveringstid, det vill säga tiden det tar innan oxikodonet sjunkit till hälften, är tre timmar. 

Kan jag dricka alkohol när jag äter Oxynorm? 

Undvik att dricka alkohol när du tagit OxyNorm då alkohol kan öka risken för allvarliga biverkningar som andningsuppehåll och medvetslöshet.

Kan jag bli beroende av Oxynorm?

Ja, OxyNorm är beroendeframkallande. Följ därför den dos du blivit ordinerad.

När ska du inte använda Oxynorm?

Det finns några fall där du ska vara försiktig med att använda OxyNorm eller helt undvika det. Rådgör alltid med din läkare först.

 • Addisons sjukdom – prata med din läkare innan du tar OxyNorm om du har nedsatt binjurefunktion.
 • Alkoholberoende – om du är eller har varit beroende av alkohol bör du rådgöra med din läkare innan du tar OxyNorm.
 • Allergi – Undvik OxyNorm om du är allergisk mot oxikodonhydroklorid.
 • Andningsdepression – Om du har försämrad andning med för lite syre i blodet ska du undvika OxyNorm.
 • Astma – Vid svår luftrörsastma ska du inte använda OxyNorm.
 • Gallgångsbesvär – har du sjukdomar i gallgången, rådgör med din läkare innan användning.
 • Hjärtsjukdom – Om du har cor pulmonale, undvik OxyNorm.
 • Hypotyreos– om du har nedsatt sköldkörtelfunktion, prata med din läkare innan du tar OxyNorm.
 • Hypovolemi – har du minskad blodvolym bör du rådgöra med din läkare innan användning.
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar – rådgör med din läkare först.
 • KOL – Undvik OxyNorm.
 • Lågt blodtryck – prata med din läkare innan du tar OxyNorm.
 • Nedsatt leverfunktion – rådgör med din läkare.
 • Nedsatt lungfunktion – prata med din läkare innan du använder OxyNorm.
 • Nedsatt njurfunktion – rådgör med din läkare.
 • Opioidberoende – prata med din läkare först.
 • Pankreatit – om du har bukspottkörtelinflammation, rådgör med din läkare innan användning av OxyNorm.
 • Paralytisk ileus – Har du den här typen av stopp i tarmen ska du undvika OxyNorm.
 • Prostatahypertrofi – rådgör med din läkare innan du använder OxyNorm.
 • Toxisk psykos – prata med din läkare först.
 • Under 18 år – OxyNorm ska inte användas av barn och ungdomar.

2020-09-15 08:59:18