Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Läkemedelsutbyte

Vad är ett generiskt utbyte?

När ett läkemedelsföretag forskar fram ett nytt läkemedel, ett så kallat origi­nalläkemedel, får de ensamrätt att tillverka och sälja det under en bestämd tid. Efter denna tidsperiod kan andra tillverka likvärdiga läkemedel med samma verksamma ämne, generiska läkemedel. Tack vare den konkurrens som uppstår sjunker priserna.

Alla apotek är skyldiga att erbjuda byte till ett likvärdigt läkemedel med lägre pris om det finns, ett så kallat generiskt utbyte. Läkemedel byts ut för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel, varken du eller samhället. När din förskrivare skriver ett recept till dig är hon eller han medveten om att du blir rekommenderad ett utbyte om inte förskrivaren själv motsatt sig utbyte på medicinsk grund.

Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som beslutar om vilket läkemedel som ska vara det billigaste och som apoteken ska erbjuda dig. TLV utser den billigaste varan en gång i månaden. Dessa kallas generika och innehåller samma mängd verksamt ämne, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen som det din förskrivare angett på receptet, små skillnader som till exempel färg, form och märkning kan dock finnas. Det är Läkemedelsverket som bedömer vilka preparat som är likvärdiga och därmed utbytbara, alla läkemedel granskas och godkänns av myndigheter innan de får säljas.

Motsätter du dig läkemedelsutbyte?

Du kan alltid få det läkemedel som din läkare skrivit på receptet, men då får du själv betala mellanskillnaden mellan det läkemedlet och det billigaste alternativet. Mellanskillnaden ingår inte i högkostnadsskyddet. Vill du varken ha det läkemedel som står på receptet eller det billigaste alternativet utan något annat utbytbart alternativ får du betala hela kostnaden själv.

Mina recept

Rådgivning om läkemedel

Frågor om receptuttag