Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Xarelto

Xarelto är ett läkemedel som ordineras till vuxna personer för att behandla och förhindra blodproppar i benen och i lungorna. Läkemedlet fungerar genom att minska blodets benägenhet att klumpa ihop sig. Här kan du läsa mer om Xarelto och hitta svar på några av de vanligaste frågorna om läkemedlet. Om du har fler frågor eller funderingar kring dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Vad är Xarelto?
 • Eventuella biverkningar
 • Dosering
 • Alternativa läkemedel till Xarelto
 • Xarelto i samband med andra läkemedel
 • När ska jag inte använda Xarelto?
 • Kan jag ta Xarelto om jag är gravid eller ammar?
 • Kan jag köra bil om jag använder Xarelto?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Xarelto?
 • Finns Xarelto receptfritt?
 • Är Xarelto narkotikaklassat?

Vad är Xarelto?

Läkemedlet Xarelto används för att behandla blodproppar som har uppstått i benen eller i lungorna hos vuxna personer. Det används även för att förhindra blodproppar när en patient har genomgått en operation där risken för att en propp ska bildas är hög. Rivaroxaban, den aktiva substansen i läkemedlet, hjäper till att blockera vissa faktorer i kroppen som gör att blodet har svårare för att levra sig och klumpas ihop till en blodpropp. Detta läkemedel finns i form av filmdragerade tabletter.

Eventuella biverkningar från Xarelto

Xarelto kan, precis som alla andra läkemedel, ge biverkningar. Vanliga biverkningar som kan uppstå är blek hud, svaghet, andfåddhet, magbesvär samt svullnad i armar och ben. Detta läkemedel kan även ge symtom som blödning under huden samt blödning i mag- och tarmkanalen. Om du får allvarliga bieffekter av Xarelto ska du omedelbart rapportera det till din läkare.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Xarelto:

 • Tecken på blödning i huvudet, som huvudvärk, ensidig svaghet, krampanfall, stelhet i nacke och kräkningar.
 • Kraftig blödning som inte går över.
 • Avvikande svaghet i kombination med bröstsmärtor, blekhet, andfåddhet och yrsel.
 • Svåra hudutslag eller blåsor kring munnen eller ögonen.
 • Andningssvårigheter.

Dosering

Vanlig dosering av Xarelto innebär mellan 10-20 mg om dagen. Din läkare bestämmer vilken dos du ska ta och anpassar den utifrån ditt individuella behov. Läkaren kommer även tala om för dig hur länge du ska använda detta läkemedel. Det är viktigt att du följer din läkares anvisningar och inte överskrider din dosering.

Andra läkemedel med rivaroxaban som aktiv substans

Det finns för tillfället inget annat läkemedel som tillhandahålls på den svenska marknaden med samma aktiva ingrediens och effekt som Xarelto. Andra läkemedel med samma verksamma ämne, som ej finns tillgängliga i Sverige, är Bevimlar, Blomensy, Rivadia, och Rivaroxaban Accord.

Andra läkemedel och Xarelto

Vissa läkemedel, till exempel somliga smärtlindrande mediciner, ska inte kombineras med Xarelto eftersom det kan påverka behandlingseffekten. Tala om för din läkare om du tar andra receptfria eller receptbelagda läkemedel innan du börjar använda Xarelto.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Xarelto?

Det finns sjukdomar och tillstånd då du inte ska använda Xarelto, bland annat om du har en leversjukdom. Rådgör med en läkare eller en farmaceut innan du tar detta läkemedel.

Kan jag ta Xarelto om jag är gravid eller ammar?

Nej, du ska inte använda Xarelto under din graviditet eller amning. Diskutera med din läkare om vilka alternativa läkemedel som finns om du är gravid, planerar att skaffa barn eller ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Xarelto?

En vanlig bieffekt av användning av Xarelto är yrsel, vilket kan ha en negativ effekt på din körförmåga. Du bör undvika att köra bil om du upplever bieffekter, som yrsel.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Xarelto?

Det finns inga allmänna råd om alkoholintag när du använder Xarelto. Du bör dock undvika att dricka alkohol när du genomgår en behandling med ett läkemedel.

Kan jag köpa Xarelto receptfritt?

Nej, Xarelto finns inte att köpa receptfritt. För att få tillgång till läkemedlet behöver du få ett recept utskrivet till dig av en läkare.

Är Xarelto narkotikaklassat?

Nej, Xarelto är inte narkotikaklassat. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Xarelto är det viktigt att du läser bipacksedeln.

Mer information finns på fass.se.