Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Xanor

Xanor är ett läkemedel som används för att lindra ångestsymtom hos vuxna personer då symtomen är såpass allvarliga att de är funktionsnedsättande. Läkemedlet innehåller den aktiva substansen alprazolam och tillhör en grupp av ångestdämpande medel. Här kan du läsa mer om Xanor och hitta svar på några av de vanligaste frågorna om läkemedlet. Vid fler funderingar kring dina mediciner kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Vad är Xanor?
 • Eventuella biverkningar
 • Dosering
 • Alternativa läkemedel till Xanor
 • Xanor i samband med andra läkemedel
 • När ska jag inte använda Xanor?
 • Kan jag ta Xanor om jag är gravid eller ammar?
 • Kan jag köra bil om jag använder Xanor?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Xanor?
 • Finns Xanor receptfritt?
 • Är Xanor narkotikaklassat?

Vad är Xanor?

Xanor är ett receptbelagt läkemedel som lindrar svåra ångestsymtom. Det används för att behandla vuxna personer då symtomen blir alldeles för påtagliga och orsakar för mycket obehag i det vardagliga livet. Alprazolam, som är det verksamma ämnet i läkemedlet, har lugnande, sövande och kramplösande effekter. Xanor är ett narkotikaklassat läkemedel och risken för att utveckla ett läkemedelsmissbruk är hög.

Eventuella biverkningar från Xanor

Precis som alla andra läkemedel, kan Xanor ge biverkningar. Vanliga biverkningar som kan uppstå när du äter detta läkemedel är bland annat depression, dåsighet, yrsel, huvudvärk, talsvårigheter och muntorrhet. Om du får allvarliga bieffekter ska du omedelbart sluta äta Xanor och kontakta läkare.

Kontakta genast din läkare om du upplever något av följande symtom medan du tar Xanor:

 • Svullnad i ansiktet eller i munnen.
 • Svårt att svälja.
 • Hudutslag i kombination med andningssvårigheter.

Dosering

Din läkare avgör vilken dos av Xanor du ska ta. Du börjar vanligtvis med en låg dos som sedan justeras av din läkare efter behov. Detta läkemedel är endast avsett för korttidsbehandling. För att minimera risken för att utveckla ett missbruk av Xanor ska behandlingstiden inte överstiga fyra veckor. Det är viktigt att du följer din läkares rekommendationer gällande doseringen av detta läkemedel.

Andra läkemedel med alprazolam som aktiv substans

Andra läkemedel som innehåller samma aktiva ämne som Xanor är Alprazolam Krka, Alprazolam Orion, Alprazolam STADA och Xanor Depot.

Andra läkemedel och Xanor

Effekten av Xanor kan bli påverkad om du tar det samtidigt som andra läkemedel. Att kombinera läkemedel och olika substanser kan dessutom öka risken för allvarliga biverkningar. Informera din läkare om du tar, eller nyligen har tagit, andra läkemedel innan du börja använda Xanor.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Xanor?

Det finns flera tillstånd då du inte bör använda Xanor. Rådgör med din läkare eller med en farmaceut för att få reda på om detta läkemedel är lämpligt för dig och ditt tillstånd.

Kan jag ta Xanor om jag är gravid eller ammar?

Nej, Xanor bör inte användas under graviditet eller amning då det kan orsaka skador på barnet. Tala om för din läkare om du är gravid, planerar att skaffa barn eller om du ammar, innan du påbörjar en behandling med detta läkemedel.

Kan jag köra bil om jag använder Xanor?

Biverkningar av Xanor, som dåsighet och yrsel, kan påverka din koncentration och din reaktionsförmåga under bilkörning. Om du upplever bieffekter som dessa ska du undvika att köra bil och andra fordon.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Xanor?

Nej, du ska undvika att dricka alkohol när du använder Xanor

Kan jag köpa Xanor receptfritt?

Nej, Xanor finns inte receptfritt. För att få tillgång till detta läkemedel behöver du få det ordinerat till dig av en läkare.

Är Xanor narkotikaklassat?

Ja, Xanor är ett narkotikaklassat läkemedel och ska tas med försiktighet.

Läs mer hos Fass

Innan du använder Xanor är det viktigt att du läser bipacksedeln.

Mer information finns på fass.se.