Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Tramadol Actavis

Tramadol Actavis är ett läkemedel som används för att behandla och lindra måttlig till svår smärta. Det tillhör läkemedelsgruppen centralt verkande smärtlindrande läkemedel och innehåller den aktiva substansen tramadol. Tramadol Actavis är ett beroendeframkallande läkemedel och ska tas med försiktighet. Här kan du läsa svar på några av de vanligaste frågorna om Tramadol Actavis. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler frågor eller funderingar om dina läkemedel.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Tramadol Actavis 
 • Tramadol Actavis i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Tramadol Actavis? 
 • Kan jag ta Tramadol Actavis om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Tramadol Actavis?
 •  Kan jag dricka alkohol om jag tar Tramadol Actavis? 
 • Finns Tramadol Actavis receptfritt? 
 • Är Tramadol Actavis narkotikaklassat?

Om läkemedlet 

Det receptbelagda läkemedlet Tramadol Actavis innehåller ett verksamt ämne som heter tramadol och används för att lindra måttlig till svår smärta. Tramadol Actavis är ett centralt verkande smärtlindrande läkemedel som är narkotikaklassat samt beroendeframkallande. Tramadol Actavis finns tillgängligt i kapslar och det är din läkare som avgör vilken dosering som är passande för dig.

Eventuella biverkningar från Tramadol Actavis

Vid behandling med Tramadol Actavis kan du uppleva biverkningar som illamående och yrsel. Du kan även få huvudvärk, förstoppning, kräkningar och svettningar. Om du upplever allvarliga biverkningar av ditt läkemedel ska du omedelbart uppsöka läkare. För att minska risken för biverkningar ska du, precis som för andra läkemedel, alltid följa din läkares rekommendationer gällande doseringen.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Tramadol Actavis:

 • Tecken på allergiska reaktioner som svullnad i ansiktet, svullen tunga eller svalg och andningssvårigheter.
 • Aptitförändringar.
 • Långsam puls.
 • Ökat blodtryck.
 • Avvikande känsloförnimmelser såsom stickningar, muskelryckningar eller domningar.
 • Hallucinationer.

Dosering

Doseringen av Tramadol Actavis avgörs av din läkare. Hur mycket du ska ta beror på hur intensiv din smärta är, din ålder samt andra eventuella sjukdomsttillstånd. Du bör äta den lägsta möjliga dosen av Tramadol Actavis som ger dig smärtlindring, under så kort tid som möjligt.

Andra läkemedel med tramadol som aktiv substans

Andra läkemedel med samma verksamma ämne som Tramadol Actavis är bland annat Dolatramyl, Nobligan, Tiparol, Tradolan och Tramadol STADA.

Andra läkemedel och Tramadol Actavis

Om du använder, nyligen har använt eller planerar att använda andra läkemedel ska du alltid informera din läkare om detta innan du påbörjar en behandling med Tramadol Actavis. Att kombinera vissa läkemedel kan påverka effekterna av dem, öka risken för att drabbas av biverkningar och kan i vissa fall även vara livshotande.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Tramadol Actavis?

Det finns flera tillfällen och sjukdomstillstånd då Tramadol Actavis inte är ett lämpligt alternativ. Rådfråga alltid en läkare eller en farmaceut innan du börjar en behandling med Tramadol Actavis.

Kan jag ta Tramadol Actavis om jag är gravid eller ammar?

Nej, Tramadol Actavis bör inte användas om du är gravid. Det verksamma ämnet tramadol utsöndras i bröstmjölken och du ska därför helst inte använda Tramadol Actavis om du ammar. Tänk på att alltid rådfråga en läkare eller apotekspersonal innan du använder Tramadol Actavis om du är gravid, planerar att bli gravid eller om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Tramadol Actavis?

Vanliga biverkningar av Tramadol Actavis är yrsel och dåsighet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om du upplever biverkningar som dessa bör du undvika att framföra ett fordon.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Tramadol Actavis?

Det är inte rekommenderat att dricka alkohol när du genomgår en behandling med Tramadol Actavis. Att dricka alkohol när du tar detta läkemedel kan ge upphov till, men även förvärra, biverkningar som dåsighet.

Kan jag köpa Tramadol Actavis receptfritt?

Nej, Tramadol Actavis finns inte receptfritt. För att få läkemedlet behöver du få det ordinerat av en läkare.

Är Tramadol Actavis narkotikaklassat?

Ja, Tramadol Actavis är ett narkotikaklassat läkemedel. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Tramadol Actavis är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se