Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Tetralysal

Tetralysal är ett läkemedel som används för att behandla akne, kronisk luftrörskatarr, klamydiainfektion och vissa former av lunginflammation. Det är ett antibiotikum som hämmar bakterietillväxten vid infektion i kroppen. Här kan du läsa mer om Tetralysal och hitta svar på de vanligaste frågorna om läkemedlet. Vid fler frågor eller funderingar kring dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. När du beställer receptbelagda läkemedel har du alltid fri frakt över lägsta köpgräns.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet
 • Eventuella biverkningar
 • Dosering
 • Alternativa läkemedel till Tetralysal
 • Tetralysal i samband med andra läkemedel
 • När ska jag inte använda Tetralysal?
 • Kan jag ta Tetralysal om jag är gravid eller ammar?
 • Kan jag köra bil om jag använder Tetralysal?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Tetralysal?
 • Finns Tetralysal receptfritt?
 • Är Tetralysal narkotikaklassat?

Vad är Tetralysal?

Tetralysal är ett läkemedel som hör till läkemedelsgruppen antibiotikum. Den aktiva substansen i läkemedlet, tetracyklin, fungerar genom att hindra bakterierna från att föröka sig vid en infektion i kroppen. Du kan få detta läkemedel ordinerat till dig om du lider av klamydiainfektion, lunginflammation, akne eller om du drabbas av akut försämring av kronisk luftrörskatarr. Tetralysal finns tillgängligt i form av kapslar och är ett receptbelagt läkemedel.

Eventuella biverkningar från Tetralysal

Vanliga biverkningar av Tetralysal är illamående, huvudvärk, diarré och buksmärtor. För att minimera risken för bieffekter som ger mag- och tarmbesvär ska du ta detta läkemedel tillsammans med mat. Om du upplever allvarliga biverkningar av Tetralysal ska du kontakta en läkare eller annan vårdpersonal.

Kontakta din läkare om du upplever något av följande symtom medan du tar Tetralysal:

 • Synstörningar.
 • Kräkningar.
 • Feber.
 • Hudreaktioner.
 • Gulsot.
 • Depression.
 • Mardrömmar.
 • Tecken på allergisk reaktion, som feber, nässelutslag och svullnad i ansikte eller mun.

Dosering

Din läkare bestämmer vilken dosering av Tetralysal du ska följa och hur länge din behandling ska pågå. Vanlig rekommenderad dos för behandling av vuxna personer är 300 mg morgon och kväll. För att läkemedlet ska ge full effekt är det viktigt att du följer de anvisningar du får av din läkare samt att du fullföljer hela din kur. Överskrid aldrig den dosering du har fått rekommenderad.

Andra läkemedel med tetracyklin som aktiv substans

Andra läkemedel med samma effekt och aktiva ingrediens som Tetralysal är Lymecycline Actavis och Lymelysal.

Andra läkemedel och Tetralysal

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Tetralysal om de tas i samband med varandra. Att kombinera läkemedel och substanser kan dessutom öka risken för att drabbas av biverkningar. Tala om för din läkare om du tar andra receptbelagda eller receptfria läkemedel innan du börjar använda Tetralysal.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Tetralysal?

Om du för tillfället använder läkemedel som är vitamin A-baserade ska du inte använda Tetralysal. Konsultera med en farmaceut eller läkare innan du påbörjar en behandling med detta läkemedel.

Kan jag ta Tetralysal om jag är gravid eller ammar?

Nej, du ska inte använda Tetralysal när du är gravid då det finns en risk för skador på det ofödda barnet. Du ska inte heller använda detta läkemedel när du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Tetralysal?

Ja, Tetralysal har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller framföra andra typer av fordon eller maskiner.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Tetralysal?

Det finns inga allmänna råd gällande alkoholintag under en behandling med Tetralysal. Du ska dock helst undvika att dricka alkohol samtidigt som du äter läkemedel.

Kan jag köpa Tetralysal receptfritt?

Nej, Tetralysal är ett receptbelagt läkemedel och finns därför inte receptfritt. För att få tillgång till läkemedlet behöver du få det ordinerat till dig av en läkare.

Är Tetralysal narkotikaklassat?

Nej, Tetralysal är inte ett narkotikaklassat läkemedel.

Läs mer hos Fass

Innan du använder Tetralysal är det viktigt att du läser bipacksedeln.

Mer information finns på fass.se.