Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Stesolid

Läkemedlet Stesolid är ett lugnande, ångestdämpande och muskelavslappnande läkemedel som du får utskrivet av läkare. Det verksamma ämnet i Stesolid är diazepam. Det fungerar genom att förstärka effekten av en dämpande signalsubstans vi har i hjärnan som har en lugnande påverkan på kroppen. Har du fått Stesolid ordinerat av din läkare kan du enkelt beställa hem det här från oss på MEDS Apotek. 

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept hos MEDS. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Vad är Stesolid?

Stesolid är ett receptbelagt läkemedel som tillhör gruppen bensodiazepiner. Det används för att behandla ångest, rastlöshet och oro men även för att lindra muskelspasmer och kramper vid alkoholavgiftning. Stesolid används ibland även för att lugna oroliga patienter inför operation eller undersökningar. Den aktiva substansen i detta läkemedel är diazepam. Stesolid har en lugnande och muskelavslappnande effekt. 

Kan man få biverkningar av Stesolid?

En vanlig biverkning av läkemedlet Stesolid är dåsighet. Du kan även uppleva trötthet, förvirring, darrningar och försämrad koordinationsförmåga. Om du får en allergisk reaktion och symtom som andningssvårigheter, svårt att svälja eller hudutslag ska du avbryta din behandling och omedelbart kontakta läkare. Det gäller även om du får allvarliga biverkningar som andningsdepression, medvetslöshet eller andningsstopp. 

När ska jag inte använda Stesolid?

Det finns fall då du behöver vara försiktig med att börja använda läkemedel som Stesolid. Det finns även tillfällen då detta läkemedel inte är lämpligt. Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar en behandling med Stesolid.

Vid muskelsjukdom - Har du sjukdomen myasthenia gravis, en muskelsjukdom som försvagar musklerna, ska du inte använda detta läkemedel.

Vid sömnapné - Om du har andningsuppehåll är Stesolid inte ett lämpligt läkemedel.

Vid allvarlig leversjukdom - Du som lider av problem med levern ska inte använda detta läkemedel.

Vid akut andningsdepression - Om du har långsam eller ytlig andning, även kallat andningsdepression, är Stesolid inte ett passande läkemedel för dig.

Vid vissa sjukdomstillstånd - Om du lider utav missbruk, andningsbesvär, depression, epilepsi eller om du upplever självmordstänkar ska du berätta det för din läkare innan du påbörjar en behandling med Stesolid.

Går det bra att kombinera Stesolid med andra läkemedel?

Att kombinera vissa läkemedel med Stesolid kan ha en negativ påverkan på din hälsa. Det är därför viktigt att du berättar för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Du ska inte kombinera Stesolid med vissa läkemedel som används vid psykiska problem, antihistaminer, lugnande medel, sömnmedel och narkos om inte din läkare förskriver det. 

Dosering

Du ska alltid följa din läkares rekommendationer när det gäller doseringen av Stesolid. Hur stark dos du behöver är individuellt. Äldre personer får normalt sett en lägre dos då de är känsligare mot detta läkemedel och dess biverkningar. Behandling med Stesolid ska helst pågå under så kort tid som möjligt.

Verkningstid

Verkningstiden av Stesolid är cirka 15-30 minuter.

Om du ammar

Du bör inte använda Stesolid när du ammar. Du ska inte heller använda detta läkemedel under en graviditet då det kan påverka barnet. Är du osäker på om ett läkemedel är säkert att ta när du ammar, under en graviditet eller när du planerar att bli gravid ska du rådfråga en läkare.

Kan jag köra bil när jag tagit Stesolid?

Läkemedlet Stesolid kan ge biverkningar som sömnighet samt påverka din koordination i dina muskler. Biverkningar som dessa kan påverka hur väl du kan koncentrerar dig och ha en effekt på din förmåga att köra bil. Du bör undvika att framföra fordon om du får den typen av biverkningar av Stesolid.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Stesolid?

Du ska inte dricka alkohol om du äter läkemedlet Stesolid. Att kombinera detta läkemedel med alkohol kan förvärra biverkningar som dåsighet.

Kan jag bli beroende av Stesolid?

Det finns en risk för att bli beroende när du blir behandlad med Stesolid. Har du haft ett missbruk tidigare är risken större för att du drabbas av ett beroende. Eftersom det är ett beroendeframkallande läkemedel kan du uppleva abstinenssymtom när du slutar ta det. I slutet av behandlingen trappas dosen ner gradvis för att förebygga abstinensbesvär. Du ska alltid rådfråga en läkare innan du avbryter eller avslutar din behandling.

Frågor om recept

Har du frågor om dina läkemedel? Fråga våra farmaceuter om råd! Du når oss enklast genom chatten i det nedre vänstra hörnet, men det går naturligtvis bra att kontakta oss per e-post hello@meds.se eller genom att ringa till oss på 08-428 455 10.

Läs alltid bipacksedeln innan du använder ett läkemedel. För mer information se fass.se