Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Sertralin Teva

Sertralin Teva är ett läkemedel som används för att behandla depression och ångestsjukdomar, som social fobi, posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom och paniksyndrom. Det används även för att förebygga återkommande depressioner. Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet sertralin. Här kan du läsa svaren på några av de vanligaste frågorna om Sertralin Teva. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler funderingar om dina läkemedel. 

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Sertralin Teva 
 • Sertralin Teva i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Sertralin Teva? 
 • Kan jag ta Sertralin Teva om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Sertralin Teva?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Sertralin Teva?
 • Finns Sertralin Teva receptfritt? 
 • Är Sertralin Teva narkotikaklassat? 

   

Om läkemedlet 

Sertralin Teva är ett receptbelagt läkemedel som används vid behandling av depression samt sjukdomar kopplade till ångest hos vuxna personer. Det kan även användas för att behandla tvångssyndrom hos barn och ungdomar i åldersgruppen 6-17 år. Läkemedlet innehåller den aktiva substansen sertralin och tillhör en grupp av läkemedel som kallas för selektiva serotoninåterupptagshämmare, eller antidepressiva läkemedel som det också kallas. Sertralin Teva finns tillgängligt i olika styrkor i form av filmdragerade tabletter.

Eventuella biverkningar från Sertralin Teva

Precis som andra läkemedel kan Sertralin Teva ge biverkningar, det är dock inte alla som upplever dem. Vanliga biverkningar av detta läkemedel är illamående, sömnlöshet, yrsel och diarré. Illamåendet går ofta över vid fortsatt behandling. Upplever du mer allvarliga biverkningar ska du omedelbart ta kontakt med en vårdcentral.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Sertralin Teva:

 • Svåra hudutslag och blåsor. Dessa kan även uppstå i munnen och på tungan.
 • Förvirring i kombination med diarré, högt blodtryck, feber och svettningar.
 • Allergiska reaktioner som hudutslag, svullnader i ansiktet och andningssvårigheter.
 • Självmordstankar eller tankar på självskadebeteende.
 • Gulaktig hud och ögonvitor.

Dosering

Doseringen av Sertralin Teva bestäms av den läkare som ordinerat det receptbelagda läkemedlet till dig. Den rekommenderade dosen för vuxna vid behandling av depression och tvångssyndrom är 50 mg dagligen. Denna dos kan höjas om din läkare anser att det är lämpligt. Rekommenderad startdos för barn och ungdomar som lider av tvångssyndrom är 25 mg. Den maximalt rekommenderade dosen för vuxna samt barn och ungdomar är 200 mg per dag.

Andra läkemedel med sertralin som aktiv substans

Andra läkemedel med samma verksamma ämne och effekter som Sertralin Teva är bland annat Oralin, Zoloft Sertramyl, Sertralin Bluefish, Sertraline Hexal och Sertraline Accord.

Andra läkemedel med sertralin som aktiv substans

Att kombinera läkemedel kan ha en påverkan på dess effekter. Innan du tar Sertralin Teva behöver du informera din läkare om andra läkemedel du tar, samt läkemedel som du nyligen har tagit. Det gäller både receptbelagda och receptfria. Att ta Sertralin Teva samtidigt som du tar andra läkemedel kan minska effekten av läkemedlet samt öka risken för att drabbas av biverkningar.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Sertralin Teva?

Det finns flera tillstånd som gör att Sertralin Teva kanske inte är ett lämpligt alternativ för dig, bland annat om du har epilepsi, diabetes eller om du tidigare har lidit av självmordstankar. Prata med din läkare eller med en farmaceut om du har frågor kring dina läkemedel.

Kan jag ta Sertralin Teva om jag är gravid eller ammar?

Det har ännu inte blivit fastställt om Sertralin Teva är ett säkert läkemedel att ta under en graviditet. Om du är gravid, har planer på att bli gravid eller ammar ska du därför alltid rådfråga en läkare eller farmaceut innan du påbörjar en behandling med detta läkemedel.

Kan jag köra bil om jag använder Sertralin Teva?

Sertralin Teva kan ge biverkningar som trötthet eller yrsel, vilket kan påverka din förmåga att framföra ett fordon. Förrän du vet hur du, och din körförmåga, blir påverkad under en behandling med Sertralin Teva bör du undvika att köra bil och framföra andra typer av fordon.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Sertralin Teva?

Du bör undvika att dricka alkohol när du tar Sertralin Teva.

Kan jag köpa Sertralin Teva receptfritt?

Nej, Sertralin Teva är ett receptbelagt läkemedel och behöver skrivas ut till dig av en läkare.

Är Sertralin Teva narkotikaklassat?

Nej, Sertralin Teva är inte narkotikaklassat. 

Läs mer hos Fass 

Innan du använder Sertralin Teva är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se