Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Saroten

Saroten är ett antidepressivt läkemedel som du som vuxen person kan bli ordinerad vid depression, migrän, kronisk spänningshuvudvärk och neuropatisk smärta. Det innehåller en aktiv substans som heter amitriptylin. Har du fått Saroten ordinerat av din läkare kan du enkelt beställa hem det här från oss på MEDS Apotek.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept hos MEDS. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Vad är Saroten?

Saroten är ett receptbelagt antidepressivt läkemedel som främst används för att behandla depression, kronisk huvudvärk, neuropatisk smärta och migrän hos vuxna. Det kan i vissa fall även användas för att behandla barn som är över 6 år gamla som har problem med sängvätning under natten. Det verksamma ämnet i Saroten är amitriptylin.

Biverkningar av Saroten

Vanliga biverkningar som du kan få av Saroten är sömnighet, huvudvärk, yrsel, förstoppning, viktökning, skakningar och illamående. Berätta för din läkare om du drabbas av biverkningar. Får du mer allvarliga biverkningar som ögonsmärtor, dimsyn, svår förstoppning, gulfärgad hud, feber, eller upplever självmordstankar ska du omedelbart avbryta behandlingen och söka vård.

När ska jag inte använda Saroten?

Det finns tillfällen då Saroten inte är ett lämpligt läkemedel. Det finns även gånger då du behöver vara försiktig med att ta detta läkemedel. Tala alltid med en läkare innan du börjar använda Saroten.

Vid befintlig hjärtsjukdom - Om du har problem med hjärtat kan detta läkemedel ge lågt blodtryck och rubbningar i hjärtrytmen. Berätta för din läkare om du har hjärtproblem innan du tar Saroten.

Vid självmordstankar eller svår depression - Saroten kan förvärra självmordstankar och känslor vid depression. Om du upplever dessa typer av tankar ska du direkt kontakta en läkare. 

Vid vissa sjukdomstillstånd - Det är viktigt att du innan du tar Saroten berättar för din läkare om du är drabbad av sjukdomstillstånd som epilepsi, bipolär sjukdom, hjärtproblem, diabetes, schizofreni, svårigheter att kissa.

Går det bra att kombinera Saroten med andra läkemedel?

Vissa läkemedel går bra att kombinera med varandra, andra inte. Du ska alltid tala om för din läkare om du tar, eller nyligen har tagit andra läkemedel innan du börjar ta Saroten. Läkemedel mot högt blodtryck, parkinsons sjukdom, mag- och tarmsjukdomar, svampinfektioner och hjärtsjukdomar kan påverka effekten av detta läkemedel. Även MAO-hämmare, adrenalin, tramadol och metadon är exempel på läkemedel som kan ha inverkan på effekten av Saroten. 

Dosering av Saroten

Den rekommenderade dosen skiljer sig beroende på vad du vill behandla och din ålder. Det är läkaren som bestämmer vilken startdos och underhållsdos du ska ha, men den ligger vanligtvis mellan 10mg och 25mg. Personer över 65 år får ofta en lägre startdos till att börja med. Du kan själv välja om du vill ta Saroten med eller utan mat. Tabletten ska sväljas hela med vatten.

Kan jag använda Saroten när jag ammar?

Du ska inte använda Saroten under tiden du ammar. Det är din läkare som bedömer om det är värt för dig att sluta med behandlingen för att amma ditt barn eller vice versa. Du ska helst inte ta Saroten om du är gravid. Att ta läkemedel med det verksamma ämnet amitriptylin är inte rekommenderat när du är gravid om inte din läkare ordinerar det. Rådfråga alltid en läkare innan du påbörjar en behandling med Saroten om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.

Bilkörning

Det är vanligt att du blir yr och sömnig när du äter Saroten vilket kan påverka din förmåga att köra bil. Dessa biverkningar är framförallt vanliga i början av behandlingen. Om du upplever yrsel eller sömnighet ska du inte köra bil eller annat fordon. 

Alkohol

Du ska undvika att dricka alkohol när du går på en behandling med Saroten. Alkohol i kombination med detta läkemedel kan förvärra de sedativa effekter som det ger. Det kan till exempel göra dig mer slö och dåsig.

Är Saroten narkotikaklassat?

Nej, Saroten är inte narkotikaklassat.

Frågor om recept

Har du fler frågor gällande dosering, biverkningar eller andra funderingar om Saroten? Fråga våra farmaceuter om råd! Du når oss enklast genom chatten i det nedre vänstra hörnet, men det går naturligtvis bra att kontakta oss per e-post hello@meds.se eller genom att ringa till oss på 08-428 455 10.

Läs alltid bipacksedeln innan du använder ett läkemedel. För mer information se fass.se