Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Quetiapin Actavis

Quetiapin Actavis är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla en rad olika psykiska besvär. Läkemedlet kan hjälpa vid bipolär depression, schizofreni och mani. Det innehåller den aktiva substansen kvetiapin och tillhör läkemedelsgruppen antipsykotika. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om Quetiapin Actavis. Har du fler funderingar kring dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet
 • Eventuella biverkningar
 • Dosering
 • Alternativa läkemedel till Quetiapin Actavis
 • Quetiapin Actavis i samband med andra läkemedel
 • När ska jag inte använda Quetiapin Actavis?
 • Kan jag ta Quetiapin Actavis om jag är gravid eller ammar?
 • Kan jag köra bil om jag använder Quetiapin Actavis
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Quetiapin Actavis
 • Finns Quetiapin Actavis receptfritt?
 • Är Quetiapin Actavis narkotikaklassat?

Vad är Quetiapin Actavis?

Quetiapin Actavis innehåller ett verksamt ämne som heter kvetiapin. Det är ett antipsykotiskt läkemedel som används för att behandla bipolär depression, mani och schizofreni. Quetiapin Actavis ska bara användas utav vuxna personer över 18 år gamla. Detta läkemedel finns tillgängligt i form av filmdragerade tabletter och ska tas en till två gånger per dag, beroende på vilken sjukdom du behandlas för.

Eventuella biverkningar från Quetiapin Actavis

Vid användning av Quetiapin Actavis kan det uppstå biverkningar. Biverkningar som ofta förekommer hos användare läkemedlet är yrsel, huvudvärk, muntorrhet och sömnighet. Upplever du allvarliga biverkningar ska du omedelbart avbryta din behandling och uppsöka läkare, då du i vissa fall kan behöva akut sjukvård.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Quetiapin Actavis:

 • Allergiska reaktioner som knottror eller svullnad runt munnen eller av huden.
 • Kramper.
 • Oavsiktliga rörelser i kroppen. Var särskilt uppmärksam på ofrivilliga rörelser av tunga, mun eller käke.
 • Tendens att lättare råka ut för infektioner.

Dosering

Det är vanligt att börja med en hög dos av Quetiapin Actavis, som sedan sänks till en lägre underhållsdos som normalt är mellan 150 mg till 800 mg. Din läkare avgör vilken dos som är lämplig för dig utifrån dina individuella behov och ditt tillstånd. Du ska aldrig överskrida den rekommenderade dosen som du fått ordinerad av din läkare.

Andra läkemedel med kvetiapin som aktiv substans

Några andra läkemedel med samma aktiva substans som Quetiapin Actavis är bland annat Biquetan, Quetiapin Aristo, Quetiapin Accord och Quetiapin Teva.

Andra läkemedel och Quetiapin Actavis

Om du för närvarande tar läkemedel, gäller både receptfria och receptbelagda, ska du informera din läkare om det. Du ska även berätta om du nyligen har avslutat en behandling med ett läkemedel. Vissa mediciner kan påverka effekten av Quetiapin Actavis och öka risken för biverkningar när de tas samtidigt.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Quetiapin Actavis?

Det finns flera tillfällen då Quetiapin Actavis inte är ett lämpligt alternativ. Prata med en läkare eller en farmaceut för att få reda på om Quetiapin Actavis är ett bra läkemedel för dig om du är osäker.

Kan jag ta Quetiapin Actavis om jag är gravid eller ammar?

Nej, du bör inte använda Quetiapin Actavis när du är gravid eller när du ammar. Rådfråga alltid en läkare innan du börjar använda läkemedel om du är gravid, planerar att bli gravid eller om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Quetiapin Actavis?

Eftersom trötthet och yrsel är vanliga biverkningar av Quetiapin Actavis kan det påverka din körförmåga. Undvik att köra bil och använda maskiner innan du vet hur du blir påverkad av detta läkemedel.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Quetiapin Actavis?

Du bör undvika att dricka alkohol när du tar Quetiapin Actavis då kombination kan förstärka effekten av biverkningar, som trötthet.

Kan jag köpa Quetiapin Actavis receptfritt?

Nej, Quetiapin Actavis finns inte att köpa receptfritt. För att få läkemedlet behöver du få det ordinerat av en läkare.

Är Quetiapin Actavis narkotikaklassat?

Nej, Quetiapin Actavis är inte ett narkotikaklassat läkemedel.

Läs mer hos Fass

Innan du använder Quetiapin Actavis är det viktigt att du läser bipacksedeln.

Mer information finns på fass.se.