Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Primperan

Läkemedlet Primperan används för att behandla och förebygga illamående och kräkningar. Det innehåller en aktiv substans som ger effekt genom att påverka ett särskilt område i hjärnan. Här kan du läsa mer om Primperan och hitta svar på de vanligaste frågorna om läkemedlet. Om du har fler funderingar kring dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter för rådgivning.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Primperan 
 • Primperan i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Primperan? 
 • Kan jag ta Primperan om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Primperan?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Primperan?
 • Finns Primperan receptfritt? 
 • Är Primperan narkotikaklassat? 

Om läkemedlet

Det receptbelagda läkemedlet Primperan används för att dämpa och förebygga illamående och kräkningar. Det verksamma ämnet, metoklopramid, verkar genom att påverka ett område i hjärnan vilket hindrar uppkomsten av illamående. Primperan används för att förhindra illamående som uppstår i samband med cellgiftsbehandling, strålbehandling och vid migrän. Läkemedlet finns tillgängligt i form av tabletter och kan ordineras till båda vuxna och barn.

Eventuella biverkningar från Primperan

En mycket vanlig biverkning av Primperan är dåsighet. Det är även vanligt att uppleva depression, rastlöshet, diarré, stelhet och skakningar. Om du får allvarliga biverkningar när du äter detta läkemedel ska du genast avbryta din behandling och kontakta en läkare,

Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom medan du tar Primperan:

 • Ofrivilliga rörelser.
 • Svullnad i ansikte eller svalg.
 • Andningssvårigheter.
 • Hög feber i samband med kramper och svettningar.
 • Hjärtklappning.

Dosering

Den rekommenderade dosen av Primperan varierar beroende på kroppsvikt, tillstånd och ålder på personen som ska äta läkemedlet. Din läkare bestämmer vilken dos du ska ta och anpassar doseringen efter dina individuella behov. Du ska alltid följa de rekommendationer du har fått av din läkare gällande doseringen av läkemedel.

Andra läkemedel med metoklopramid som aktiv substans

Andra läkemedel som innehåller samma aktiva ingrediens och har samma effekter som Primperan är Metoclopramide Accord och Metoclopramide Orion.

Andra läkemedel och Primperan

Primperan får inte tas samtidigt som vissa läkemedel eftersom behandlingseffekten av dem kan bli påverkad. Det gäller bland annat somliga läkemedel som används vid behandling av Parkinsons sjukdom, magkramper, psykisk ohälsa och hjärtsvikt. Tala om för din läkare om du tar, eller nyligen har tagit, andra läkemedel innan du börjar ta Primperan.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Primperan?

Om du lider av epilepsi, Parkinsons sjukdom eller magsår ska du inte använda Primperan. Det finns även andra tillfällen då det inte är ett lämpligt alternativ. Konsultera med en läkare eller en farmaceut innan du börjar använda Primperan.

Kan jag ta Primperan om jag är gravid eller ammar?

Din läkare kan ordinera Primperan till dig under din graviditet om det anses vara nödvändigt. Du ska dock inte använda detta läkemedel om du ammar eftersom det aktiva ämnet utsöndras i bröstmjölken och därmed kan påverka barnet som ammas.

Kan jag köra bil om jag använder Primperan?

Primperan kan ge bieffekter som dåsighet och muskelrörelser vilket har en negativ påverkan på din körförmåga. Undvik att köra bil och använda maskiner om du upplever symtom som dessa.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Primperan?

Nej, du ska inte dricka alkohol under din behandling med Primperan då det kan förstärka den lugnande effekten som läkemedlet har.

Kan jag köpa Primperan receptfritt?

Nej, Primperan är ett receptbelagt läkemedel som inte finns att köpa receptfritt. För att få tillgång till läkemedlet behöver du få det ordinerat till dig av en läkare.

Är Primperan narkotikaklassat?

Nej, Primperan är inte ett narkotikaklassat läkemedel. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Primperan är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se