Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Prednisolon Alternova

Prednisolon Alternova är ett läkemedel som används för att dämpa besvär kopplade till allergi, inflammationer i kroppen samt reumatiska besvär som exempelvis artrit. Den aktiva substansen i läkemedlet är prednisolon. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om läkemedlet Prednisolon Alternova. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler frågor kring dina läkemedel.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet
 • Eventuella biverkningar
 • Dosering
 • Alternativa läkemedel till Prednisolon Alternova
 • Prednisolon Alternova i samband med andra läkemedel
 • När ska jag inte använda Prednisolon Alternova?
 • Kan jag ta Prednisolon Alternova om jag är gravid eller ammar?
 • Kan jag köra bil om jag använder Prednisolon Alternova
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Prednisolon Alternova
 • Finns Prednisolon Alternova receptfritt?
 • Är Prednisolon Alternova narkotikaklassat?

Om läkemedlet

Det receptbelagda läkemedlet Prednisolon Alternova används för att dämpa kroppens egna reaktioner som uppstår vid exempelvis astma, ledgångsreumatism, inflammation i tjocktarm samt besvär vid kraftig allergi. Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet prednisolon. Prednisolon Alternova tillhör en grupp av läkemedel som kallas kortisonpreparat och finns tillgängligt i form av tabletter med olika styrkor.

Eventuella biverkningar från Prednisolon Alternova

Prednisolon Alternova kan, precis som andra läkemedel, ge biverkningar. De uppstår främst vid långtidsbehandling, men kan även förekomma vid behandling under kort tid. Vanliga biverkningar är hudförtunning och försämrad sårläkning. Du kan även få ödem och högt blodtryck när du använder detta läkemedel. Om du upplever allvarliga biverkningar ska du genast avbryta din behandling och ta kontakt med läkare. 

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Prednisolon Alternova:

 • Allergisk reaktion med svullnad kring ansiktet, svårigheter att svälja, feber och blodtrycksfall.
 • Högt blodtryck i kombination med minskad urinproduktion.
 • Hjärtklappning, svettningar och huvudvärk som kommer i intervaller.

Dosering av Prednisolon Alternova

När du börjar ta Prednisolon Alternova är det vanligt att börja med en hög dos som sedan reduceras för att bibehålla effekten. Det är din läkare som bestämmer vilken dos du ska ta och hur länge din behandling ska pågå. Tänk på att aldrig överskrida den dos som läkaren har rekommenderat. Du ska inte heller avbryta en behandling utan att först rådfråga din läkare

Andra läkemedel med prednisolon som aktiv substans

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne som Prednisolon Alternova är bland annat Ultracortenol, Scheriproct, Precortalon aquosum och Prednisolon Pfizer.

Andra läkemedel och Prednisolon Alternova

Att kombinera vissa läkemedel kan påverka dess effekter samt öka risken för biverkningar. Informera din läkare om du tar, eller om du nyligen har tagit, andra receptbelagda eller receptfria läkemedel innan du börjar använda Prednisolon Alternova.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Prednisolon Alternova?

Det finns flera tillstånd då Prednisolon Alternova inte är ett lämpligt läkemedel, exempelvis om du lider av diabetes eller hjärtsjukdomar. Diskutera med en läkare eller en farmaceut innan du börjar använda Prednisolon Alternova för att få reda på om det är ett passande alternativ för dig.

Kan jag ta Prednisolon Alternova om jag är gravid eller ammar?

Prednisolon Alternova bör inte användas om du är gravid då det finns en risk att läkemedlet påverkar fostret. Det aktiva ämnet i Prednisolon Alternova utsöndras i modersmjölken, men det finns inget som tyder på att barnet som ammas blir påverkat. Om du är gravid, eller planerar att bli, ska du rådfråga läkare innan du börjar använda detta läkemedel.

Kan jag köra bil om jag använder Prednisolon Alternova?

Biverkningar som yrsel och trötthet kan förekomma när du använder Prednisolon Alternova, vilket kan påverka din körförmåga. Upplever du symtom som dessa ska du undvika att köra bil eller andra maskiner.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Prednisolon Alternova?

Det finns inga rekommendationer gällande alkoholintag när du äter Prednisolon Alternova. Du bör dock undvika att dricka alkohol när du äter läkemedel då det kan ha en påverkan på läkemedlets effekt samt öka risken för biverkningar.

Kan jag köpa Prednisolon Alternova receptfritt?

Nej, Prednisolon Alternova finns inte att köpa receptfritt utan går enbart att få utskrivet av läkare.

Är Prednisolon Alternova narkotikaklassat?

Nej, Prednisolon Alternova är inte ett narkotikaklassat läkemedel.

Läs mer hos Fass

Innan du använder Prednisolon Alternova är det viktigt att du läser bipacksedeln.

Mer information finns på fass.se.