Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Oxycodone G.L.

Läkemedlet Oxycodone G.L. tillhör läkemedelsgruppen opioider och är ett starkt smärtstillande medel. Det används för att behandla svår smärta, när andra behandlingsmetoder eller medel inte är tillräckliga. Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen oxikodon. Här kan du läsa mer om Oxycodone G.L. och hitta svar på de vanligaste frågorna kring läkemedlet. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler frågor kring dina läkemedel.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Oxycodone G.L. 
 • Oxycodone G.L. i samband med andra
 • läkemedel 
 • När ska jag inte använda Oxycodone G.L.? 
 • Kan jag ta Oxycodone G.L. om jag är gravid eller
 • ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Oxycodone G.L. ?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Oxycodone G.L. ?
 • Finns Oxycodone G.L. receptfritt? 
 • Är Oxycodone G.L. narkotikaklassat? 

Om läkemedlet 

Oxycodone G.L. är ett receptbelagt läkemedel som används för att dämpa svår smärta hos vuxna och barn över 12 år gamla. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas opioider och är ett beroendeframkallande samt narkotikaklassat medel. Det verksamma ämnet är oxikodon. Läkemedlet finns tillgängligt i form av filmdragerade tabletter i olika styrkor.

Eventuella biverkningar från Oxycodone G.L.

Du kan uppleva biverkningar när du använder Oxycodone G.L. Vanliga biverkningar är sömnighet, yrsel, huvudvärk, förstoppning och illamående. Får du biverkningar av ditt läkemedel ska du rapportera det till din läkare. Om du upplever allvarliga biverkningar ska du omedelbart uppsöka vård.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Oxycodone G.L.:

 • Mycket svag eller långsam andning, även kallat andningsdepression.
 • Blod i urinen.
 • Lågt blodtryck.

Dosering

Din läkare bestämmer vilken dos av Oxycodone G.L. som är lämplig för dig och anpassar den individuellt, bland annat utifrån din smärtgrad och hur din kropp reagerar på medicinen. Normalt börjar vuxna patienter med en startdos som är 5 mg var sjätte timme. Det är viktigt att du alltid följer de rekommendationer du har fått av din läkare. Att överdosera Oxycodone G.L. kan ge livshotande påföljder.

Andra läkemedel med oxycodone som aktiv substans 

Andra läkemedel med samma effekt och verksamma ämne som Oxycodone G.L. är bland annat Armoneve, Enoxy Depot, Lindoxa, Oxikodon Actavis, OxyContin och Targiniq.

Andra läkemedel och Oxycodone G.L.

Risken för att drabbas av biverkningar kan öka om du använder andra läkemedel samtidigt som du tar Oxycodone G.L. Informera din läkare om du tar, eller nyligen har tagit andra läkemedel, innan du påbörjar en behandling med detta läkemedel.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Oxycodone G.L.?

Det finns sjukdomstillstånd då Oxycodone G.L. inte är ett bra alternativ. Rådfråga alltid en läkare eller en farmaceut innan du börjar använda detta läkemedel. De hjälper dig avgöra om Oxycodone G.L. är ett lämpligt läkemedel för dig eller inte.

Kan jag ta Oxycodone G.L. om jag är gravid eller ammar?

Nej, Oxycodone G.L. bör inte användas under en graviditet eller amning eftersom det kan orsaka utsättningssymptom och skador på barnet. Prata med din läkare om andra behandlingsalternativ om du är gravid, planerar att skaffa barn eller om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Oxycodone G.L.?

Du bör undvika att köra bil eller andra maskiner när du tar Oxycodone G.L. Flera av de vanliga biverkningarna som kan uppstå av Oxycodone G.L. är såpass påtagliga att de kan försämra din körförmåga.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Oxycodone G.L.? 

Du bör undvika att dricka alkohol när du tar Oxycodone G.L. Alkohol kan öka risken för att drabbas av allvarliga biverkningar, samt förstärka effekten av dem.

Kan jag köpa Oxycodone G.L. receptfritt?

Nej, Oxycodone G.L. finns inte att köpa receptfritt. För att få läkemedlet behöver du få ett recept av en läkare.

Är Oxycodone G.L. narkotikaklassat?

Ja, Oxycodone G.L. är ett narkotikaklassat läkemedel och ska tas med försiktighet. 

Läs mer hos Fass 

Innan du använder Oxycodone G.L. är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se.