Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Oxikodon Actavis

Oxikodon Actavis är ett smärtstillande läkemedel som används för att behandla personer som lider av svåra smärtor. Det innehåller en aktiv substans som heter oxikodonhydroklorid och tillhör läkemedelsgruppen opioider. Här kan du läsa mer information om Oxikodon Actavis och hitta svar på de vanligaste frågorna om läkemedlet. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler frågor kring dina läkemedel.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Oxikodon Actavis 
 • Oxikodon Actavis i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Oxikodon Actavis? 
 • Kan jag ta Oxikodon Actavis om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Oxikodon Actavis?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Oxikodon Actavis?
 • Finns Oxikodon Actavis receptfritt? 
 • Är Oxikodon Actavis narkotikaklassat? 
    

Om läkemedlet

Det receptbelagda läkemedlet Oxikodon Actavis är starkt smärtstillande och verkar centralt i kroppen. Det tillhör en grupp av läkemedel som heter opioider och innehåller det verksamma ämnet oxikodonhydroklorid. Detta läkemedel är ett beroendeframkallande och narkotikaklassat medel och bör tas med största försiktighet. Oxikodon Actavis används för att behandla svår smärta hos vuxna personer och ungdomar som är över 12 år gamla, när andra smärtstillande läkemedel inte ger tillräckligt med lindring. Det finns tillgängligt i form av kapslar.

Eventuella biverkningar från Oxikodon Actavis

När du äter Oxikodon Actavis kan biverkningar uppstå. Vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, illamående, förstoppning och trötthet. Får du mer allvarliga bieffekter kan du behöva avbryta din behandling och omedelbart kontakta läkare.

Kontakta din läkare genast om du upplever något av följande symtom medan du tar Oxikodon Actavis:

 • Nedsatt andningsfunktion.
 • Allvarlig allergisk reaktion med svullnad i ansiktet eller munnen samt andningssvårigheter.
 • Förminskade pupiller.
 • Kramper i magen.
 • Dämpad hostreflex.
 • Kramp i luftvägarna som försvårar andningen.

Dosering

Den vanliga startdosen av Oxikodon Actavis är 5 mg var sjätte timme, men det är din läkare som bestämmer vilken dos du ska ta och hur länge du ska använda läkemedlet. Det är viktigt att du följer de rekommendationer du fått av din läkare gällande dosering. Du ska inte heller avbryta din behandling utan att först diskutera det med din läkare.

Andra läkemedel med oxikodon som aktiv substans

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne som Oxikodon Actavis är bland annat Lindoxa, Enoxy Depot, OxyContin, OxyNorm och Oxycodone Teva.

Andra läkemedel och Oxikodon Actavis

Att kombinera vissa läkemedel med Oxikodon Actavis kan öka risken för biverkningar och till och med ge livshotande effekter. Du ska därför informera din läkare om du tar, eller om du nyligen har tagit, andra läkemedel innan du påbörjar en behandling med Oxikodon Actavis.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Paraflex?

Det finns flera tillfällen då Paraflex kanske inte är ett passande läkemedel för dig. Rådfråga din läkare eller en farmaceut för att få reda på om Paraflex är ett lämpligt läkemedel för dig.

Kan jag ta Paraflex om jag är gravid eller ammar?

Det har ännu inte gjorts studier om vilken påverkan Paraflex har när det tas under en graviditet. Du ska därför alltid fråga en läkare om råd innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller planerar att bli gravid. Det är inte heller fastställt om den aktiva substansen klorzoxazon utsöndras i bröstmjölken eller inte. Rådfråga alltid en läkare innan du börjar använda Paraflex om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Paraflex?

Paraflex kan ge biverkningar som trötthet, dåsighet och yrsel, vilket kan påverka din förmåga att köra bil och försämra din reaktionsförmåga. Om du upplever dessa biverkningar ska du undvika att köra bil eller använda maskiner.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Paraflex?

Du ska inte dricka alkohol när du använder Paraflex eftersom det ökar risken för att drabbas av biverkningar. Alkohol i samband med användning av Paraflex kan även försämra effekten av ditt läkemedel.

Kan jag köpa Paraflex receptfritt?

Nej, Paraflex finns inte att köpa receptfritt. För att få tag på läkemedlet behöver du få ett recept utskrivet av en läkare.

Är Paraflex narkotikaklassat?

Nej, Paraflex är inte narkotikaklassat. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Oxikodon Actavis är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se.