Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Oxascand

Det receptbelagda läkemedlet Oxascand är ett ångestdämpande läkemedel som även verkar lugnande och muskelavslappnande. Det tillhör gruppen av läkemedel som heter bensodiazepiner. Har du fått utskrivet Oxascand av din läkare kan du enkelt beställa hem det här från oss på MEDS.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept hos MEDS. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar sedan dina receptbelagda läkemedel hem till dig – snabbt och fraktfritt! 

Vad är Oxascand?

Oxascand är ett receptbelagt läkemedel som ordineras av läkare vid behandling av ångest, sömnsvårigheter, oro och rastlöshet. Det innehåller den aktiva substansen Oxazepam och är ett ångestdämpande, lugnande och muskelavslappnande läkemedel. Oxascand kan användas tillsammans med antidepressiva läkemedel för att behandla depression där ångest är ett symtom. Oxascand används dessutom för att behandla symtom som uppstår vid abstinens av exempelvis alkoholmissbruk. Läkemedlet finns i tablettform i mängderna 5 mg, 10 mg, 15 mg och 25 mg.

Biverkningar av Oxascand

Biverkningarna av läkemedlet Oxascand är dosberoende. En vanlig biverkning som människor upplever vid användning av Oxascand är dåsighet. Denna biverkning avtar vanligtvis ett par dagar in i behandlingen. Andra vanliga biverkningar är huvudvärk, muskelsvaghet och yrsel. Om du tar höga doser av läkemedlet kan du även drabbas av minnesluckor. Tala med din läkare eller annan vårdpersonal om du upplever biverkningar av ditt läkemedel.

När ska jag inte använda Oxascand?

I somliga fall och vid vissa sjukdomstillstånd ska du vara försiktig med att använda Oxascand eller undvika läkemedlet helt. Du bör alltid rådgöra med dina läkare innan du påbörjar en behandling av Oxascand.

Vid sömnapné - Lider du av sömnapné är Oxascand inte ett lämpligt läkemedel för dig. Sömnapné är ett tillstånd som orsakar tillfälliga andningsuppehåll under tiden du sover.

Vid allergisk reaktion - Är du överkänslig mot den aktiva substansen Oxazepam eller något av de andra ämnen som finns i Oxascand ska du inte använda detta läkemedel. Det gäller även om du har är allergisk mot vete. 

Vid nedsatt lever- eller njurfunktion - Om du har nedsatt funktion i din lever eller dina njurar är det viktigt att du berättar det för din läkare innan du börjar använda Oxascand.

Vid tidigare missbruk - Har du tidigare lidit av missbruk, av exempelvis droger eller alkohol, ska du tala om det för din läkare.

Vid andningssvårigheter - Lider du av andningssvårigheter ska du prata med din läkare innan du påbörjar en behandling med detta läkemedel.

Går det bra att kombinera Oxascand med andra läkemedel?

Det finns läkemedel som du inte ska kombinera med Oxascand. Om du tar, har tagit eller planerar att ta andra läkemedel ska du berätta det för din läkare. Oxascand ska inte kombineras med opioidläkemedel utan att det ordineras av en läkare. Du ska inte heller använda Oxascand i kombination med p-piller, bedövningsmedel eller läkemedel som behandlar epilepsi, psykoser eller opiatberoende.

Dosering av Oxascand

Hur stor dos av Oxascand du ska ta avgörs utifrån dina individuella behov och ordineras av din läkare. Den rekommenderade doseringen kan variera mellan 10-50mg. Tabletten ska intas via munnen. 

Verkningstid

Den fulla effekten av Oxascand uppnås vanligtvis efter cirka två timmar, och läkemedlet går relativt snabbt ur kroppen. Om läkemedlet används mot sömnproblem rekommenderas det att ta Oxascand en timme innan läggdags. Halveringstiden för den aktiva substansen oxazepam är cirka 10 timmar, vilket innebär att hälften av läkemedlets aktiva substans har gått ur kroppen efter 10 timmar.

Om du är gravid eller ammar

Om du ammar, är gravid eller planerar att bli gravid ska du alltid rådgöra med en läkare innan du påbörjar en behandling med Oxascand. Det finns en risk för att läkemedlet kan påverka fostret om du tar det under graviditeten. Forskning visar att den aktiva substansen Oxazepam utsöndras i bröstmjölk. Att barnet ska påverkas är dock inte troligt. Trots det bör du alltid prata med en läkare innan du tar Oxascand om du är gravid eller ammar.

Oxascand för äldre

Du som är äldre kan också använda Oxascand, men du löper större risk för att drabbas av biverkningar av detta läkemedel. Äldre personer som behandlas med Oxascand börjar vanligtvis med en lägre rekommenderad startdos som sedan försiktigt ökas.

Kan jag köra bil när jag tagit Oxascand?

Oxascand har en måttlig påverkan på din förmåga att köra bil eller annat fordon. Du ska dock vara medveten om att dåsighet är en vanlig biverkning av läkemedlet vilket kan påverka din duglighet att köra bil.

Kan jag dricka alkohol när jag äter Oxascand?

Att äta Oxascand och dricka alkohol kan förstärka effekterna av varandra. Du bör därför undvika att dricka alkohol under tiden du går på en behandling av detta läkemedel.

Kan jag bli beroende av Oxascand?

Ja, om du äter Oxascand, särskilt under en längre tid finns det en risk att du blir beroende. Detta läkemedel förskrivs därför ofta så kort tid som möjligt för att minska risken för att du ska bli beroende. Har du haft ett missbruk tidigare är det viktigt att du talar om det för din läkare innan du startar din behandling. 

Är Oxascand narkotikaklassat?

Ja, Oxascand är narkotikaklassat.

Frågor om recept

Har du frågor kring dosering, biverkningar eller andra funderingar om Oxascand? Fråga våra farmaceuter om råd! Du når oss enklast genom chatten i det nedre vänstra hörnet, men det går naturligtvis bra att kontakta oss per e-post hello@meds.se eller genom att ringa till oss på 08-428 455 10. 

Läs alltid bipacksedeln innan du använder ett läkemedel. För mer information se fass.se