Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Naproxen Bluefish

Naproxen Bluefish är ett antiinflammatorisk läkemedel som används vid ledvärk, artros, mensvärk, akut migrän och andra akuta smärttillstånd. Det verkar genom att minska bildandet av hormonliknande ämnen i kroppen, som ger upphov till smärta och svullnad. Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om Naproxen Bluefish. Har du fler funderingar kring dina läkemedel, kontakta en av våra farmaceuter för rådgivning.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Naproxen Bluefish 
 • Naproxen Bluefish i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Naproxen Bluefish? 
 • Kan jag ta Naproxen Bluefish om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Naproxen Bluefish?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Naproxen Bluefish?
 • Finns Naproxen Bluefish receptfritt? 
 • Är Naproxen Bluefish narkotikaklassat? 

Om läkemedlet

Naproxen Bluefish är ett receptbelagt läkemedel som har smärtlindrande och antiinflammatoriska egenskaper. Det används för att behandla ledgångsreumatism, artros, ryggradsstyvhet, mensvärk, akuta migränanfall och andra typer smärttillstånd. Naproxen Bluefish innehåller det verksamma ämnet naproxen, och tillhör en läkemedelsgrupp som kallas NSAID. Det finns tillgängligt i form av tabletter i olika styrkor och kan användas av vuxna och barn som är över 5 år gamla.

Eventuella biverkningar från Naproxen Bluefish

Vanliga biverkningar som kan förekomma när du använder Naproxen Bluefish är magsmärtor, hudutslag, dåsighet, synstörningar, hjärtklappning och öronsusningar. Upplever du allvarliga biverkningar av detta läkemedel ska du omedelbart avbryta din behandling och kontakta läkare. Vissa biverkningar kan även kräva akut läkarvård.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Naproxen Bluefish:

 • Allvarliga hudreaktioner, som utslag, rodnad och blåsor i huden.
 • Feber i kombination med halsont eller svårigheter att kissa.
 • Svullnad i ansiktet eller munnen i samband med svårigheter att svälja.

Dosering

Din läkare beslutar om vilken dosering som är lämpligast för dig och ditt tillstånd. Dosen avgörs bland annat av vilket sjukdomstillstånd du lider av och hur intensiva smärtor du har. Du ska alltid följa de anvisningar du har fått av din läkare för detta läkemedel.

Andra läkemedel med naproxen som aktiv substans

Andra läkemedel med samma aktiva ämne som Naproxen Bluefish är bland annat Naprocur, Naprosyn Entero, Naproxen ABECE, Naproxen Evolan, Naproxen Orifarm och Pronaxen.

Andra läkemedel och Naproxen Bluefish

Effekten av Naproxen Bluefish kan bli påverkad om du äter det samtidigt som vissa andra läkemedel. Tala om för din läkare om du äter andra receptbelagda eller receptfria mediciner innan du börjar använda detta läkemedel.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Naproxen Bluefish?

Lider du av återkommande magsår eller svår hjärtsvikt ska du inte använda Naproxen Bluefish. Det finns även andra tillstånd och tillfällen då detta läkemedel inte är lämpligt att ta. Diskutera dina alternativ med din läkare eller med en farmaceut.

Kan jag ta Naproxen Bluefish om jag är gravid eller ammar?

Nej, du ska inte använda Naproxen Bluefish om du är gravid då det kan ge allvarliga skador på ditt ofödda barn. Det finns inga kända effekter av att ta detta läkemedel under amning. Du bör dock alltid rådgöra med en läkare innan du börjar använda Naproxen Bluefish om du är gravid, försöker att bli gravid, eller ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Naproxen Bluefish?

Detta läkemedel kan orsaka biverkningar som har en negativ påverkan på din körförmåga. Om du upplever bieffekter som påverkar din koncentration, eller din reaktionsförmåga, ska du undvika att köra bil samt andra typer av fordon.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Naproxen Bluefish?

Du bör undvika att dricka alkohol under en behandling med Naproxen Bluefish.

Kan jag köpa Naproxen Bluefish receptfritt?

Nej, Naproxen Bluefish finns inte receptfritt. För att få tillgång till läkemedlet behöver du få ett recept utskrivet till dig av en läkare. 

Är Naproxen Bluefish narkotikaklassat?

Nej, Naproxen Bluefish är inte narkotikaklassat. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Naproxen Bluefish är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se