Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Montelukast Teva

Montelukast Teva är ett läkemedel som används för att behandla och kontrollera astma samt lindra symtom som uppstår vid säsongsbunden allergi. Läkemedlet hjälper till att blockera ett ämne i kroppen som orsakar sammandragning och svullnad i luftvägarna. Här kan du läsa mer om Montelukast Teva och dess effekter. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler funderingar kring dina läkemedel.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Montelukast Teva
 • Montelukast Teva i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Montelukast Teva? 
 • Kan jag ta Montelukast Teva om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Montelukast Teva?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Montelukast Teva?
 • Finns Montelukast Teva receptfritt? 
 • Är Montelukast Teva narkotikaklassat? 

Om läkemedlet

Det receptbelagda läkemedlet Montelukast Teva ordineras till personer som lider av astma eller säsongsbunden allergi. Det innehåller den aktiva ingrediensen montelukast som blockerar frigörelsen av leukotriener, en substans i kroppen som bildas i samband med en allergisk reaktion. På så sätt motverkar läkemedlet besvär som uppstår vid astma och allergi. Montelukast Teva tillhör en läkemedelsgrupp som kallas leukotrienreceptorantagonister och finns i form av filmdragerade tabletter.

Eventuella biverkningar från Montelukast Teva

En vanlig biverkningar som kan uppstå när du avvänder Montelukast Teva är övre luftvägsinfektion. Andra ofta förekommande biverkningar är diarré, feber, illamående, hudutslag och kräkningar. Om du får allvarliga bieffekter av detta läkemedel ska du omedelbart kontakta din läkare. Vissa tillstånd kan även kräva akut vård.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Montelukast Teva:

 • Förändringar i humör och beteende.
 • Epileptiska anfall.
 • Allvarlig allergisk reaktion med svullnad i ansikte eller mun och andningssvårigheter.
 • Hjärtklappning.
 • Darrningar.
 • Ökad benägenhet för blödning.

Dosering

Den rekommenderade dosen av Montelukast Teva är en tablett om dagen. Din läkare kommer tala om för dig vilken dos du ska ta och hur länge din behandling ska pågå. Det är viktigt att du tar din dos enligt de anvisningar du har fått av din läkare och fullföljer din behandling, även om du vid doseringstillfället inte lider av några symtom.

Andra läkemedel med montelukast som aktiv substans

Andra läkemedel med samma verksamma ämne och effekter som Montelukast Teva är bland annat Montelukast Accord, Montelukast Krka, Montelukast Mylan, Montelukast Sandoz och Singulair.

Andra läkemedel och Montelukast Teva

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Montelukast Teva om de används samtidigt. Det gäller exempelvis läkemedel som används mot epilepsi eller tuberkolos. Berätta för din läkare om du tar, eller nyligen har tagit, andra mediciner innan du påbörjar din behandling med Montelukast Teva.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Montelukast Teva?

Det finns flera sjukdomstillstånd och tillfällen då du inte ska använda Montelukast Teva. Prata med en läkare eller en farmaceut vid fler frågor kring detta läkemedel.

Kan jag ta Montelukast Teva om jag är gravid eller ammar?

Rådgör med din läkare innan du tar Montelukast Teva om du är gravid, planerar att skaffa barn eller ammar. Din läkare tar ett beslut om du bör ta detta läkemedel under graviditeten eller vid amning.

Kan jag köra bil om jag använder Montelukast Teva?

Ja, Montelukast Teva har vanligtvis ingen effekt på din förmåga att köra bil. Om du upplever biverkningar av detta läkemedel som påverkar din reaktionsförmåga eller din koncentration ska du dock undvika att köra bil.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Montelukast Teva?

Det finns inga allmänna råd om intag av alkohol under tiden du använder Montelukast Teva. Du bör dock undvika att dricka alkohol när du genomgår en behandling med ett läkemedel.

Kan jag köpa Montelukast Teva receptfritt?

Nej, Montelukast Teva är ett receptbelagt läkemedel. För att få läkemedlet behöver du få det ordinerat till dig av en läkare.

Är Montelukast Teva narkotikaklassat?

Nej, Montelukast Teva är inte ett narkotikaklassat medel. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Montelukast Teva är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se