Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Mollipect

Det receptbelagda läkemedlet Mollipect är en hostmedicin som är effektiv vid hosta med segt och envist slem. Mollipect löser upp slemmet i halsen och vidgar dina luftrör vilket gör att du lättare kan få upp slemmet. Du som har blivit ordinerad Mollipect kan enkelt beställa hem det här hos oss på MEDS.

Har du recept att hämta ut ?

Hämta ut alla dina recept hos MEDS. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar sedan dina läkemedel hem till dig – snabbt och fraktfritt!

Vad är Mollipect?

Mollipect är ett en receptbelagd hostmedicin som är slemlösande och som ordineras vid hosta med segt slem. De två verksamma ämnena i Mollipect är bromhexin och edeferin. Bromhexin verkar genom att lösa upp slemmet och göra det mer tunnflytande. Edeferin vidgar dina luftrör och dämpar svullna slemhinnor. Mollipect kan användas av vuxna och barn från 6 månaders ålder. 

Biverkningar av Mollipect

De vanligaste biverkningarna av Molliplect är muntorrhet, huvudvärk, yrsel, darrningar och oro. Du kan även få utslag på huden och svårigheter att kissa. Andra mindre vanliga biverkningar är illamående, diarré och kräkningar. Om du upplever biverkningar ska du tala om det för din läkare eller annan vårdpersonal.

När ska jag inte använda Mollipect?

Det finns fall och sjukdomstillstånd då du behöver vara försiktig med att använda Mollipect. Har du högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, grön starr, diabetes, förstorad prostata eller magsår ska du berätta det för din läkare innan du påbörjar en behandling med Mollipect. 

Går det bra att kombinera Mollipect med andra läkemedel?

Att kombinera olika läkemedel kan påverka effekterna av dem, du bör därför alltid rådgöra med en läkare eller apotekspersonal innan du tar andra läkemedel i kombination med Mollipect. Du ska inte kombinera Mollipect med läkemedel mot depression som innehåller MAO-hämmare, läkemedel mot högt blodtryck och dexametason.  

Alternativa läkemedel med bromhexin eller edeferin

Bromhexin är den substans i Mollipect som löser upp slemmet och gör det tunnare. Denna substans finns även i andra läkemedel, exempelvis det receptfria läkemedlet Bisolvon. Bisolvon är en hostmedicin som, precis som Mollipect, har en slemlösande effekt.

Dosering av Mollipect

Doseringen varierar beroende på hur gammal du som ska använda Mollipect är. Detta läkemedel ska tas 3-4 gånger om dagen för att ge bäst effekt. Den rekommendera dosen för vuxna och barn som är över 15 år gamla är 15 ml, 3-4 gånger dagligen.

Om du ammar

När du tar Mollipect utsöndras den aktiva substansen bromhexin i bröstmjölken. Mollipect innehåller dessutom etanol. Du bör därför undvika att använda detta läkemedel när du ammar om inte din läkare ordinerar det.

Kan jag köra bil när jag tagit Mollipect?

Det har inte gjorts några studier som visar om Mollipect påverkar din förmåga att köra bil eller inte. Det är dock vanligt att drabbas av yrsel när du använder detta läkemedel vilket i sin tur kan påverka din koncentrationsförmåga och din bilkörning.

Kan jag bli beroende av Mollipect?

Om du använder Mollipect under en lång tid eller vid höga doser finns det en risk för att du utvecklar ett beroende. Detta läkemedel innehåller bland annat alkohol. Om du har, eller tidigare har haft ett alkoholmissbruk ska du tala om det för din läkare innan du börjar använda Mollipect.

Frågor om recept

Har du fler frågor gällande dosering, biverkningar eller andra funderingar om dina läkemedel? Fråga våra farmaceuter om råd! Du når oss enklast genom chatten i det nedre vänstra hörnet, men det går naturligtvis bra att kontakta oss per e-post hello@meds.se eller genom att ringa till oss på 08-428 455 10.

Läs alltid bipacksedeln innan du använder ett läkemedel. För mer information se fass.se