Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Mirtazapin Actavis

Mirtazapin Actavis är ett receptbelagt läkemedel som används vid behandling av depressionssjukdom hos vuxna. Det innehåller den aktiva substansen mirtazapin. Läkemedlet tillhör en grupp av läkemedel som kallas antidepressiva. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om Mirtazapin Actavis. Har du fler frågor eller funderingar gällande dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Mirtazapin
 • Actavis 
 • Mirtazapin Actavis i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Mirtazapin Actavis? 
 • Kan jag ta Mirtazapin Actavis om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Mirtazapin Actavis?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Mirtazapin Actavis?
 • Finns Mirtazapin Actavis receptfritt? 
 • Är Mirtazapin Actavis narkotikaklassat? 

Om läkemedlet 

Läkemedlet Mirtazapin Actavis är ett receptbelagt medel som används för att behandla depressionssjukdom hos vuxna. Det börjar verka redan efter 1-2 veckor av användning och inom 4 veckor kan du märka av skillnader i ditt mående. Det verksamma ämnet i Mirtazapin Actavis är mirtazapin. Läkemedlet finns i form av filmdragerade tabletter och finns tillgängligt i olika styrkor.

Eventuella biverkningar från Mirtazapin Actavis

Du kan uppleva biverkningar vid behandling med Mirtazapin Actavis, det är dock inte alla som drabbas av dem. Vanliga biverkningar är ökad aptit, dåsighet, huvudvärk och muntorrhet. Om du upplever mer allvarliga biverkningar är det viktigt att du omedelbart avbryter din behandling och kontaktar en läkare.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Mirtazapin Actavis:

 • Hög feber, sår i munnen eller halsont då det kan vara tecken på en infektion.
 • Kramper eller epileptiska attacker.
 • Självmordstankar eller tankar på självskadebeteende.
 • Kombination av feber, svettningar, diarré, kramper och humörförändringar.
 • Omfattande hudutslag, förhöjd temperatur i kroppen och förstorade lymfkörtlar.

Dosering

Vilken dos Mirtazapin Actavis som är lämplig är individuellt och bestäms av din läkare. Den rekommenderade startdosen är normalt mellan 15 till 30 mg dagligen, det gäller oavsett vilken åldersgrupp du tillhör. Denna dos kan höjas om det anses vara lämpligt av din läkare. Det är viktigt att du följer din läkares rekommendation gällande doseringen av ett läkemedel.

Andra läkemedel med mirtazapin som aktiv substans

Andra läkemedel som har samma verksamma ämne som Mirtazapin Actavis är bland annat Mirtin, Mirtazapin Alternova, Mirtazapin Hexal, Mirtazapin Sandoz och Mirtazapin Orion.

Kombinera andra läkemedel och Mirtazapin Actavis

Innan du tar Mirtazapin Actavis behöver du tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller om du planerar att påbörja en behandling med andra läkemedel. Det beror på att effekten av dina läkemedel kan påverkas när det tas i kombination med andra läkemedel. Att ta Mirtazapin Actavis samtidigt som andra läkemedel kan öka risken för att drabbas av biverkningar samt minska läkemedlets effektivitet. 

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Mirtazapin Actavis?

Du ska alltid rådfråga en läkare innan du påbörjar en behandling med Mirtazapin Actavis eftersom det finns sjukdomstillstånd och tillfällen då det inte är ett lämpligt alternativ.

Kan jag ta Mirtazapin Actavis om jag är gravid eller ammar?

Det finns ännu inga studier som visar att Mirtazapin Actavis innebär en ökad risk för modern eller fostret vid användning under en graviditet, dock är studierna begränsade. Du bör därför alltid rådfråga en läkare eller en farmaceut innan du använder Mirtazapin Actavis om du är gravid, planerar att skaffa barn eller om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Mirtazapin Actavis?

Mirtazapin Actavis kan påverka din koncentrationsförmåga och orsaka biverkningar som exempelvis dåsighet, vilket i sin tur kan ha en påverkan på din körförmåga. Förrän du vet hur du blir påverkad av läkemedlet bör du undvika att köra bil och framföra andra fordon.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Mirtazapin Actavis?

Att dricka alkohol under tiden som du använder Mirtazapin Actavis kan förstärka vissa biverkningar av läkemedlet, såsom dåsighet. Du bör därför undvika alkohol när du tar detta läkemedel.

Kan jag köpa Mirtazapin Actavis receptfritt?

Nej, Mirtazapin Actavis går inte att köpa receptfritt utan är ett receptbelagt läkemedel. För att få läkemedlet behöver du få det utskrivet av en läkare.

Är Mirtazapin Actavis narkotikaklassat?

Nej, Mirtazapin Actavis är inte ett narkotikaklassat läkemedel. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Mirtazapin Actavis är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se.