Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Midazolam Panpharma

Läkemedlet Midazolam Panpharma är ett lugnande läkemedel som används för att framkalla sedering. Det används för sedering av vuxna och barn vid narkos, inför operation och för att åstadkomma ett tillstånd som kallas vaken sedering. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Midazolam Panpharma. Har du fler funderingar kring dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter för rådgivning.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Midazolam Panpharma 
 • Midazolam Panpharma i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Midazolam Panpharma? 
 • Kan jag ta Midazolam Panpharma om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Midazolam Panpharma?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Midazolam Panpharma?
 • Finns Midazolam Panpharma receptfritt? 
 • Är Midazolam Panpharma narkotikaklassat? 

Om läkemedlet 

Midazolam Panpharma är ett receptbelagt läkemedel som används vid narkos, för sedering av patienter på intensivvårdsavdelningen, som lugnande inför narkos samt för att åstadkomma tillståndet vaken sedering. Läkemedlet tillhör en grupp av mediciner som kallas bensodiazepiner och innehåller den aktiva substansen midazolam som har lugnande effekter. Det hjälper till att minska oro och verkar muskelavslappnande. Midazolam Panpharma finns i form av injektionsvätska och är ett narkotikaklassat läkemedel.

Eventuella biverkningar från Midazolam Panpharma

Midazolam Panpharma kan ge biverkningar, men inte alla användare får dem. Vid användning av detta läkemedel kan du uppleva sömnighet, rastlöshet, aggression, förvirring och huvudvärk. Om du får allvarliga bieffekter av dina läkemedel ska du genast kontakta din läkare eller uppsöka akutvård.

Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom medan du tar Midazolam Panpharma:

 • Hudutslag, andningssvårigheter eller svullnad i ansikte och mun.
 • Plötslig blockering av luftvägarna.
 • Hjärtinfarkt.

Dosering

Din dos avgörs av läkaren som ordinerar medicinen till dig. Den varierar och avgörs främst av din vikt, ålder och ditt hälsotillstånd. Läkemedlet Midazolam Panpharma är i form av injektionsvätska och ska enbart ges av erfaren vårdpersonal där all nödvändig utrustning finns tillgänglig. Det är viktigt att du följer de anvisningar du får av din läkare gällande doseringen av detta läkemedel. 

Andra läkemedel med midazolam som aktiv substans

Andra läkemedel som har samma effekter, och innehåller samma aktiva ingrediens som Midazolam Panpharma, är bland annat Midazolam Kalceks, Midazolam Medical Valley, BUCCOLAM och Midazolam Accord.

Andra läkemedel och Midazolam Panpharma

Att kombinera vissa läkemedel kan påverka effekterna av dem samt öka risken för att drabbas av biverkningar. Tala om för din läkare om du tar, eller om du nyligen har tagit andra läkemedel, innan du börjar använda Midazolam Panpharma.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Midazolam Panpharma?

Om du har andningsdepression eller lider av andra besvär med din andning ska du inte använda Midazolam Panpharma. En läkare eller en farmaceut kan avgöra om detta läkemedel är lämpligt för dig.

Kan jag ta Midazolam Panpharma om jag är gravid eller ammar?

Nej, du bör inte använda Midazolam Panpharma under din graviditet eller när du ammar. Rådfråga alltid en läkare innan du börjar använda ett läkemedel om du är gravid, planerar att bli gravid eller om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Midazolam Panpharma?

Midazolam Panpharma kan ge bieffekter som sömnighet och förvirring, vilket påverkar koncentrationen och reaktionsförmågan. Om du upplever biverkningar som dessa ska du undvika att köra bil och andra maskiner tills du känner att du är helt återställd.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Midazolam Panpharma?

Nej, du ska undvika att dricka alkohol under en behandling med Midazolam Panpharma. Alkohol kan öka de sederande effekterna av läkemedlet och öka risken för allvarliga biverkningar.

Kan jag köpa Midazolam Panpharma receptfritt?

Nej, Midazolam Panpharma finns inte att köpa receptfritt. För att få läkemedlet behöver en läkare skriva ut ett recept till dig.

Är Midazolam Panpharma narkotikaklassat?

Ja, Midazolam Panpharma är ett narkotikaklassat läkemedel. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Midazolam Panpharma är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se