Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Metylfenidat Actavis

Läkemedlet Metylfenidat Actavis används för att behandla ADHD hos barn och ungdomar. Det fungerar genom att förbättra aktiviteten i vissa delar av hjärnan, vilket leder till bättre uppmärksamhetsförmåga och minskat impulsivt beteende. Här kan du läsa mer om Metylfenidat Actavis och hitta svar på några av de vanligaste frågorna om läkemedlet. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler funderingar kring dina läkemedel.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Metylfenidat Actavis 
 • Metylfenidat Actavis i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Metylfenidat Actavis? 
 • Kan jag ta Metylfenidat Actavis om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Metylfenidat Actavis?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Metylfenidat Actavis?
 • Finns Metylfenidat Actavis receptfritt? 
 • Är Metylfenidat Actavis narkotikaklassat?

Om läkemedlet

Det receptbelagda läkemedlet Metylfenidat Actavis är effektivt vid behandling av ADHD hos barn och ungdomar som är mellan 6 till 18 år gamla. Det ska enbart användas när andra behandlingsmetoder inte har gett tillräcklig effekt. Läkemedlet innehåller en aktiv substans som heter metylfenidat som ger effekt genom att höja aktiviteten i särskilda delar av hjärnan som är underaktiva hos personer med ADHD. Genom att öka aktiviteten i dessa områden kan patienten lättare koncentrera sig, uppmärksamhetsförmågan blir bättre och impulsivt beteende minskar. Metylfenidat Actavis är ett beroendeframkallande och narkotikaklassat läkemedel.

Eventuella biverkningar från Metylfenidat Actavis

Metylfenidat Actavis kan ge biverkningar, såsom huvudvärk, sömnsvårigheter, ledvärk, muntorrhet och nervositet. Om du eller ditt barn upplever allvarliga biverkningar av läkemedlet ska du omedelbart kontakta läkare eller uppsöka en vårdcentral.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Metylfenidat Actavis:

 • Hjärtklappning.
 • Förändringar i humör eller personlighet.
 • Självmordstankar.
 • Hallucinationer.
 • Ofrivilliga rörelser eller talsvårigheter.
 • Tecken på allergisk reaktion som svullnad i ansikte eller mun, andningssvårigheter eller utslag på huden.
 • Mani.

Dosering

Det är vanligt att du startar med en låg dos av Metylfenidat Actavis, som sedan gradvis ökas vid behov. Det är din läkare som avgör vilken dos du ska ta. Det är viktigt att du, eller ditt barn, följer de rekommendationer som läkaren ger gällande doseringen av detta läkemedel. Överdosering kan leda till onormalt beteende, vilket kan vara ett tecken på att du har utvecklat ett läkemedelsmissbruk.

Andra läkemedel med metylfeindat som aktiv substans

Andra läkemedel som har samma effekter som Metylfenidat Actavis och samma aktiva ingrediens är bland annat Affenid, Concerta, Medanef, Medikinet, Equasym Depot, Metynor och Ritalin.

Andra läkemedel och Metylfenidat Actavis

Det finns läkemedel som du inte ska ta samtidigt som Metylfenidat Actavis eftersom effekten av läkemedlet då kan påverkas. Berätta för din läkare om du eller ditt barn tar, eller nyligen har tagit, andra läkemedel innan en behandling med Metylfenidat Actavis påbörjas.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Metylfenidat Actavis? 

Det finns flera tillstånd och tillfällen då Metylfenidat Actavis inte är ett passande läkemedel. Rådgör med en läkare eller en farmaceut som kan hjälpa dig avgöra om detta läkemedel är ett bra alternativ.

Kan jag ta Metylfenidat Actavis om jag är gravid eller ammar?

Du ska alltid rådfråga läkare innan du börjar använda Metylfenidat Actavis om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Din läkare avgör om du kan använda detta läkemedel under din graviditet eller amning.

Kan jag köra bil om jag använder Metylfenidat Actavis?

Metylfenidat Actavis kan ge biverkningar som påverkar reaktionsförmågan, som exempelvis yrsel eller dimsyn. Om du upplever bieffekter som dessa ska du undvika att köra bil och andra fordon.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Metylfenidat Actavis?

Nej, du ska inte dricka alkohol när du genomgår en behandling med Metylfenidat Actavis.

Kan jag köpa Metylfenidat Actavis receptfritt?

Nej, Metylfenidat Actavis finns inte receptfritt. För att få tillgång till läkemedlet behöver du få det ordinerat till dig av en läkare.

Är Metylfenidat Actavis narkotikaklassat?

Ja, Metylfenidat Actavis är ett narkotikaklassat läkemedel. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Metylfenidat Actavis är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se