Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Metoprolol Sandoz

Läkemedlet Metoprolol Sandoz används vid behandling av tillstånd som högt blodtryck, hjärtsvikt, kärlkramp, hjärtförnimmelser och oregelbunden hjärtrytm. Den aktiva substansen i Metoprolol Sandoz är metoprolol, vilket fungerar genom att blockera särskilda betareceptorer i kroppen, främst i hjärtat. Här kan du läsa mer om Metoprolol Sandoz och hitta svar på de vanligaste frågorna om läkemedlet. Har du funderingar kring dina läkemedel är du alltid välkommen att kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet
 • Eventuella biverkningar
 • Dosering
 • Alternativa läkemedel till Metoprolol Sandoz
 • Metoprolol Sandoz i samband med andra läkemedel
 • När ska jag inte använda Metoprolol Sandoz?
 • Kan jag ta Metoprolol Sandoz om jag är gravid eller ammar?
 • Kan jag köra bil om jag använder Metoprolol Sandoz
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Metoprolol Sandoz
 • Finns Metoprolol Sandoz receptfritt?
 • Är Metoprolol Sandoz narkotikaklassat?

Vad är Metoprolol Sandoz?

Metoprolol Sandoz är ett receptbelagt läkemedel som innehåller det verksamma ämnet metroprolol. Det används ofta vid tillstånd som är kopplade till hjärt- och kärlsjukdomar, såsom högt blodtryck, rubbningar av hjärtrytmen, kärlkramp och hjärtsvikt. Det kan även användas för att förebygga migrän. När du tar Metoprolol Sandoz hjälper det till att blockera vissa betareceptorer, primärt i hjärtat. Läkemedlet finns tillgängligt i form av depottabletter i olika styrkor.

Eventuella biverkningar från Metoprolol Sandoz

När du tar Metoprolol Sandoz kan du uppleva biverkningar. Vanliga biverkningar av detta läkemedel är trötthet, huvudvärk och yrsel. Du kan även bli illamående eller drabbas av magbesvär. Du bör alltid berätta för din läkare om du får biverkningar av ditt läkemedel.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Metoprolol Sandoz:

 • Tecken på överdosering som kritiskt lågt blodtryck, andningssvårigheter, kramper, illamående och medvetslöshet.

Dosering

Hur mycket Metoprolol Sandoz du ska ta beror på vilket tillstånd det är du behandlas för. Dosen bestäms av din läkare, som också avgör under hur lång tid din behandling med läkemedlet ska pågå. Metoprolol Sandoz ska tas en gång dagligen.

Andra läkemedel med metoprolol som aktiv substans

Andra läkemedel med samma verksamma ämne som Metoprolol Sandoz inkluderar bland annat Bloxazoc, Logimax, Logimax forte och Metomylan.

Andra läkemedel och Metoprolol Sandoz

Du behöver informera din läkare om du tar, eller nyligen har genomgått en behandling med ett annat läkemedel innan du börjar äta Metoprolol Sandoz. Det beror på att Metoprolol Sandoz interagerar med flera andra läkemedel. Att kombinera vissa substanser kan öka risken för att drabbas av biverkningar samt minska effekten av ditt läkemedel.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Metoprolol Sandoz?

Metoprolol Sandoz är inte lämpligt för alla personer och det finns flera sjukdomstillstånd som gör att läkemedlet inte är ett passande alternativ. Prata med en läkare eller en farmaceut för att fastställa om behandling med Metoprolol Sandoz är bra för dig.

Kan jag ta Metoprolol Sandoz om jag är gravid eller ammar?

Du som är gravid kan äta Metoprolol Sandoz om läkaren anser att nyttan överväger de eventuella risker som kan uppstå vid användning av läkemedlet under en graviditet. Metoprolol Sandoz utsöndras i bröstmjölken och du bör därför i största möjliga mån undvika att äta detta läkemedel när du ammar. Rådfråga alltid en läkare innan du börjar behandla med Metoprolol Sandoz om du är gravid, planerar att skaffa barn eller ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Metoprolol Sandoz?

Det är vanligt att uppleva biverkningar som trötthet och yrsel när du äter Metoprolol Sandoz. Dessa biverkningar kan påverka din förmåga att köra bil eller framföra annan typ av fordon. Undvik att köra bil eller använda maskiner tills du vet säkert hur din körförmåga blir påverkad av läkemedlet.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Metoprolol Sandoz?

Du ska undvika att dricka alkohol när du tar Metoprolol Sandoz.

Kan jag köpa Metoprolol Sandoz receptfritt?

Nej, Metoprolol Sandoz finns inte receptfritt. För att få läkemedlet behöver du få det utskrivet på recept av en läkare.

Är Metoprolol Sandoz narkotikaklassat?

Nej, Metoprolol Sandoz är inte ett narkotikaklassat läkemedel.

Läs mer hos Fass

Innan du använder Metoprolol Sandoz är det viktigt att du läser bipacksedeln.

Mer information finns på fass.se.