Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Methotrexate Teva

Läkemedlet Methotrexate Teva används vid behandling av flera typer av cancer, bland annat akut leukemi, bröstcancer och urinblåsecancer. Det innehåller en aktiv substans som heter metotrexat, som fungerar genom att hindra tillväxten av celler. Här kan du läsa mer om Methotrexate Teva och dess effekter. Om du har fler frågor kring dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut? 

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Methotrexate Teva 
 • Methotrexate Teva i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Methotrexate Teva? 
 • Kan jag ta Methotrexate Teva om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Methotrexate Teva?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Methotrexate Teva?
 • Finns Methotrexate Teva receptfritt? 
 • Är Methotrexate Teva narkotikaklassat? 

Om läkemedlet 

Det receptbelagda läkemedlet Methotrexate Teva används för att behandla olika typer av cancer. Det används vid akut leukemi samt cancer som uppstår i bröst, lymfsystem, skelett, urinblåsa, lungor och i huvud- och halsregionen. Det verksamma ämnet metotrexat är ett cellgift, eller cytostatikum som det också heter, som förhindrar tillväxten av särskilda celler, bland annat cancerceller. Detta läkemedel är i form av koncentrat till infusionsvätska, och ges antingen i en ven eller i en artär av sjukvårdspersonal.

Eventuella biverkningar från Methotrexate Teva

Methotrexate Teva kan, precis som alla andra läkemedel, ge biverkningar. Vanliga biverkningar som kan uppstå är illamående, kräkningar, buksmärtor och aptitlöshet. Du kan även få inflammation och smärtsamma sår i munnen och i halsen. Detta läkemedel kan ge livshotande bieffekter som kräver akut läkarvård.

Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom medan du tar Methotrexate Teva:

 • Feber i samband med torrhosta och oförklarlig andfåddhet.
 • Tecken på allergisk reaktion, som svullnad i ansikte eller mun, andningssvårigheter och nässelutslag.
 • Gulfärgad hud eller ögonvitor.
 • Blödningar, exempelvis i tandkött, urinen eller i avföringen.
 • Krampanfall i kombination med muskelsvaghet och yrsel.

Dosering

Methotrexate Teva ska enbart ges av sjukvårdspersonal. Din läkare bestämmer hur stor dos du ska få och hur ofta du ska få den. Dosen avgörs främst av vilken form av cancer du behöver behandling för, din ålder, kroppsvikt och ditt hälsotillstånd. Det är viktigt att du fullföljer din behandling enligt din läkares rekommendationer för att läkemedlet ska ge full effekt.

Andra läkemedel med metotrexat som aktiv substans

Andra läkemedel som innehåller samma aktiva ingrediens som Methotrexate Teva är bland annat Injexate, Jylamvo, Methotrexate Ebewe, Nordimet.

Andra läkemedel och Methotrexate Teva

Att använda Methotrexate Teva samtidigt som vissa andra läkemedel, bland annat NSAID-läkemedel, kan påverka behandlingseffekten. Berätta för din läkare om tar, eller om du nyligen har tagit, andra mediciner innan du påbörjar en behandling med Methotrexate Teva.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Methotrexate Teva?

Det finns flera tillfällen och tillstånd då Methotrexate Teva inte är ett lämpligt läkemedel, bland annat om du lider av en leversjukdom. Prata med en läkare eller en farmaceut för att få reda på om detta läkemedel är ett bra alternativ för dig.

Kan jag ta Methotrexate Teva om jag är gravid eller ammar?

Du ska inte ta Methotrexate Teva under en graviditet, om inte din läkare rekommenderar det till dig för behandling av cancer. Den aktiva substansen i läkemedlet kan orsaka allvarliga skador på fostret. Du ska inte heller äta detta läkemedel om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Methotrexate Teva?

Methotrexate Teva kan orsaka biverkningar som påverkar din körförmåga. Om du upplever bieffekter som yrsel eller illamående ska du undvika att köra bil och andra maskiner.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Methotrexate Teva? 

Du bör undvika att dricka alkohol när du använder Methotrexate Teva.

Kan jag köpa Methotrexate Teva receptfritt?

Nej, Methotrexate Teva finns inte att köpa receptfritt.

Är Methotrexate Teva narkotikaklassat?

Nej, läkemedlet Methotrexate Teva är inte narkotikaklassat. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Methotrexate Teva är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se.