Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Metformin Actavis

Läkemedlet Metformin Actavis används vid behandling av diabetes. Det innehåller den aktiva substansen metformin och fungerar genom att hjälpa kroppen att ta upp socker, och på så sätt sänka halten av socker i blodet. Läkemedlet används för att behandla personer med typ 2-diabetes, när kost och motion inte räcker till för att reglera blodsockernivåerna. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om Metformin Actavis. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler frågor eller funderingar gällande dina läkemedel.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet
 • Eventuella biverkningar
 • Dosering
 • Alternativa läkemedel till Metformin Actavis
 • Metformin Actavis i samband med andra läkemedel
 • När ska jag inte använda Metformin Actavis?
 • Kan jag ta Metformin Actavis om jag är gravid eller ammar?
 • Kan jag köra bil om jag använder Metformin Actavis
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Metformin Actavis
 • Finns Metformin Actavis receptfritt?
 • Är Metformin Actavis narkotikaklassat?

Om läkemedlet

Metformin Actavis är ett receptbelagt läkemedel som ordineras till patienter som lider av typ 2-diabetes. Det verksamma ämnet metformin hjälper till att sänka blodsockerhalten i kroppen till en normal nivå. Metformin Actavis används framförallt till patienter som är överviktiga. Att äta Metformin Actavis kan minska risken för allvarliga komplikationer som kan uppstå när en överviktig patient lider av diabetes. Både vuxna och barn över 10 år gamla kan behandlas med läkemedlet. Det finns tillgängligt i form av filmdragerade tabletter i olika styrkor.

Eventuella biverkningar från Metformin Actavis

Vanliga biverkningar som kan uppstå när du genomgår en behandling med Metformin Actavis är illamående, diarré, magont och kräkningar. Många upplever dessa biverkningar i början av sin behandling. För att minska risken för biverkningar ska du alltid ta din tablett i samband med måltid. Upplever du allvarliga biverkningar ska du omedelbart avbryta din behandling med Metformin Actavis och kontakta en läkare.

Sök akut läkarvård om du upplever något av följande symtom medan du tar Metformin Actavis:

 • Tecken på laktatacidos, såsom kräkningar, magsmärtor, andningssvårigheter, sänkt puls och nedsatt allmäntillstånd.
 • Symtom på nedsatt funktion i lever eller på inflammation i levern, som gulaktig hud eller ögonvitor, viktminskning, aptitförlust och trötthet.

Dosering av Metformin Actavis

Den rekommenderade dosen av Metformin Actavis hos vuxna är mellan 500 mg eller 850 mg upp till tre gånger om dagen. Barn och ungdomar börjar vanligtvis med en lägre dos på 500 mg eller 850 mg en gång om dagen. Det är din läkare som avgör vilken dos som passar bäst för dig. Det är viktigt att du inte överskrider den dos som din läkare har ordinerat.

Andra läkemedel med metformin som aktiv substans

Andra läkemedel med samma aktiva substans som Metformin Actavis är bland annat Competact, Eucreas, Glucophage, Janumet och Jentadueto.

Andra läkemedel och Metformin Actavis

Vissa läkemedel kan i kombination med varandra ha en negativ påverkan på dess effekter samt öka risken för biverkningar. Du ska berätta för din läkare om du tar, eller nyligen har tagit andra läkemedel innan du börjar använda Metformin Actavis. Det gäller både receptfria samt receptbelagda läkemedel.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Metformin Actavis?

Det finns flera sjukdomstillstånd och tillfällen som gör att du inte bör använda Metformin Actavis, till exempel vid infektion, uttorkning eller om du dricker mycket alkohol. Rådfråga alltid en läkare eller en farmaceut för att få reda på om Metformin Actavis är ett lämpligt läkemedel för dig.

Kan jag ta Metformin Actavis om jag är gravid eller ammar?

Du bör alltid tala med en läkare innan du använder Metformin Actavis om du är gravid eller planerar att bli. Det är inte rekommenderat att äta detta läkemedel om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Metformin Actavis?

Metformin Actavis påverkar inte din förmåga att köra bil. Det kan dock, i kombination med andra läkemedel mot diabetes, orsaka lågt blodsocker, vilket i sin tur kan leda till yrsel och nedsatt koncentrationsförmåga. Upplever du den typen av symtom ska du undvika att köra bil eller använda maskiner.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Metformin Actavis?

Du ska undvika att dricka mycket alkohol när du använder Metformin Actavis, då det ökar risken för att drabbas av allvarliga biverkningar, som laktatacidos.

Kan jag köpa Metformin Actavis receptfritt?

Nej, Metformin Actavis finns inte receptfritt. För att få läkemedlet behöver du få det ordinerat till dig av en läkare.

Är Metformin Actavis narkotikaklassat?

Nej, Metformin Actavis är inte ett narkotikaklassat läkemedel. 

Läs mer hos Fass

IInnan du använder Metformin Actavis är det viktigt att du läser bipacksedeln.

Mer information finns på fass.se.