Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Lyrica

Det receptbelagda läkemedlet Lyrica innehåller den aktiva substansen pregabalin och används för att behandla epilepsi, svår och lång ångest samt långvarig smärta som har orsakats av nervskador. Har du blivit ordinerad Lyrica kan du enkelt beställa hem det här.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept hos MEDS. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar sedan dina läkemedel hem till dig – riktigt snabbt. Du kan få fri frakt om du handlar över lägsta köpgräns.

Vad är Lyrica?

Lyrica är ett receptbelagt läkemedel som skrivs ut av läkare. Det används för att behandla epilepsi, generaliserat ångestsyndrom och både central och perifer neuropatisk smärta. Den aktiva substansen i Lyrica heter pregabalin. Lyrica ska användas vid behandling av vuxna och bör inte ges till personer under 18 år.

Eventuella biverkningar

Lyrica har biverkningar precis som alla läkemedel, det är dock inte alla som drabbas av dem. Vanliga biverkningar är huvudvärk, yrsel och dåsighet. Du kan även känna en ökad aptit, nedsatt uppmärksamhet, dimsyn och muntorrhet. Om du får biverkningar som röda hudutslag, blåsor eller fjällning ska du avsluta din behandling omedelbart och kontakta en läkare.

När ska jag inte använda Lyrica?

Det är viktigt att du alltid rådgör med en läkare innan du börjar använda Lyrica eftersom det finns fall då du behöver vara försiktig med att använda läkemedlet. 

Vid hjärtsjukdomar - en del rapporter visar att människor som har använt Lyrica har fått hjärtsvikt. Det är därför viktigt att du berättar för din läkare om du har någon form av hjärtsjukdom innan du påbörjar en behandling med Lyrica.

Vid tankar på självskadebeteende - om du har tankar på att skada dig själv ska du tala om det för en läkare innan du använder Lyrica. 

Vid tidigare missbruk - har du tidigare varit beroende av droger, alkohol eller receptbelagda läkemedel löper du större risk att bli beroende av Lyrica. Berätta för din läkare om du har ett tidigare missbruk.

Vid nedsatt njurfunktion - du behöver berätta för din läkare om du lider av njurproblem då de kan förvärras om du använder Lyrica. 

Går det bra att kombinera Lyrica med andra läkemedel?

Att kombinera läkemedel med varandra kan påverka dess effekter. Lyrica kan förstärka effekten hos läkemedel som har en lugnande effekt. Kombinationen kan leda till livshotande besvär som andningssvårigheter, koma och dödsfall. Du bör alltid rådgöra med en läkare innan du kombinerar läkemedel med varandra. 

Dosering

Hur stor dos du ska ta bestäms av din läkare och avgörs bland annat av vad det är du behandlar. Den rekommenderade dosen brukar vanligtvis ligga på mellan 150-600mg om dagen. Lyrica ska sväljas hel tillsammans med vatten.

Om du är gravid eller ammar

Du ska inte använda Lyrica under tiden du ammar om du inte har blivit ordinerad det av din läkare. Det verksamma ämnet pregabalin kan orsaka missbildningar hos fostret om du tar det under en graviditet. Om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar ska du rådfråga läkare innan du påbörjar en behandling med Lyrica.

Lyrica för äldre

Lyrica kan användas av äldre personer. Dosen behöver ofta justeras hos personer över 65 år för att få rätt effekt. Du behöver även tänka på att en vanlig biverkning av läkemedlet är yrsel vilket kan öka risken för fallolyckor, särskilt hos äldre personer. 

Att köra bil

Det är vanligt att drabbas av yrsel och bli sömnig när du tar detta läkemedel vilket kan ha en stor påverkan på din koncentrationsförmåga och hur väl du kan framföra ett fordon. Du bör därför helst undvika att köra bil när när du tar Lyrica. 

Kan jag dricka alkohol när jag äter Lyrica?

Du ska inte dricka alkohol när du använder Lyrica. Alkohol i kombination med detta läkemedel  kan förstärka och förvärra vanliga biverkningar som yrsel, dåsighet och försämrad koncentrationsförmåga. 

Kan jag bli beroende av Lyrica?

Ja, du kan bli beroende av Lyrica. Om du har haft ett tidigare missbruk av något slag löper du större risk för att drabbas av ett beroende. Om du lägger märke till något tecken på att du har blivit beroende, till exempel att du känner att du behöver mer än den rekommenderade dosen för att få effekt, ska du berätta det för din läkare.

Har du frågor om läkemedel?

Har du frågor eller funderingar om dina recept? Fråga våra farmaceuter om råd! Du når oss enklast genom chatten i det nedre vänstra hörnet, men det går naturligtvis bra att kontakta oss per e-post hello@meds.se eller genom att ringa till oss på 08-428 455 10.

Källor: fass.se

Läs alltid bipacksedeln innan du använder ett läkemedel. För mer information se fass.se