Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Lorazepam Orion

Läkemedlet Lorazepam Orion används för att behandla svår ångest hos vuxna personer. Det innehåller ett aktivt ämne som verkar lugnande och ångestdämpande. Här kan du läsa mer om Lorazepam Orion och hitta svar på de vanligaste frågorna om läkemedlet. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler funderingar kring dina läkemedel.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Lorazepam Orion 
 • Lorazepam Orion i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Lorazepam Orion? 
 • Kan jag ta Lorazepam Orion om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Lorazepam Orion?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Lorazepam Orion?
 • Finns Lorazepam Orion receptfritt? 
 • Är Lorazepam Orion narkotikaklassat? 

Om läkemedlet

Lorazepam Orion är ett receptbelagt läkemedel som används för att lindra ångest som är såpass svår och hämmande att det påverkar vardagen. Det innehåller det verksamma ämnet lorazepam som har lugnande och sövande effekter. Lorazepam Orion tillhör en läkemedelsgrupp som kallas bensodiazepiner. Det är ett narkotikaklassat medel och risken för att utveckla ett beroende är hög vid användning av detta läkemedel. Lorazepam Orion ska enbart användas för korttidsbehandling av vuxna personer som är över 18 år gamla.

Eventuella biverkningar från Lorazepam Orion

Lorazepam Orion kan ge biverkningar, men det är inte alla som drabbas av dem. Vanliga biverkningar som kan uppstå är nedstämdhet, depression, förvirring, och muskelsvaghet. Du kan även uppleva allvarliga biverkningar av detta läkemedel som kräver att du kontaktar läkare omedelbart. 

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Lorazepam Orion:

 • Tecken på en allvarlig allergisk reaktion, som nässeultslag, svullnad i ansikte eller mun och andningssvårigheter.
 • Självmordstankar eller tankar på självskadebeteende.
 • Andningssvårigheter.
 • Sömnapné.
 • Hallucinationer.

Dosering

Din läkare bestämmer vilken dosering du ska följa och hur länge din behandling med Lorazepam Orion ska pågå. Dosen avgörs av dina behov, vilket tillstånd du behöver behandling för samt din tolerans mot läkemedlet. Rekommenderad dos är mellan 1 till 7,5 mg. För att läkemedlet ska få full effekt, men också för att minimera risken för biverkningar är det viktigt att du följer de rekommendationer du får av din läkare och inte överskrider din dos.

Andra läkemedel med lorazepam som aktiv substans

Andra läkemedel med samma verksamma ämne och effekt som Lorazepam Orion är Lorazepam Macure och Temesta.

Andra läkemedel och Lorazepam Orion

Att kombinera vissa läkemedel och substanser med Lorazepam Orion, till exempel andra ångestdämpande eller muskelavslappnande läkemedel, kan påverka dess behandlingseffekt. Informera din läkare om du tar, eller nyligen har tagit, andra läkemedel innan du börjar använda Lorazepam Orion.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Lorazepam Orion?

Om du har sömnapné eller lider av en sjukdom som ger andningssvårigheter ska du inte använda Lorazepam Orion. Det finns även andra tillstånd då det inte är ett passande alternativ. Rådfråga en läkare eller en farmaceut för att få reda på om detta läkemedel är lämpligt för dig.

Kan jag ta Lorazepam Orion om jag är gravid eller ammar?

Nej, du ska inte använda Lorazepam Orion under graviditet eller amning eftersom det kan ge allvarliga skador på barnet. Om du blir gravid under pågående behandling ska du omedelbart kontakta din läkare som då avgör om du ska avbryta din behandling eller inte.

Kan jag köra bil om jag använder Lorazepam Orion?

Nej, Lorazepam Orion påverkar din körförmåga i hög grad. Du ska inte köra bil eller andra maskiner när du använder detta läkemedel.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Lorazepam Orion?

Nej, du ska inte dricka alkohol när du äter Lorazepam Orion eftersom det kan påverka effekten av ditt läkemedel samt öka risken för biverkningar.

Kan jag köpa Lorazepam Orion receptfritt?

Nej, Lorazepam Orion finns inte att köpa receptfritt. Du behöver få läkemedlet ordinerat till dig av en läkare för att få tillgång till det.

Är Lorazepam Orion narkotikaklassat?

Ja, Lorazepam Orion är ett narkotikaklassat läkemedel. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Lorazepam Orion är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se.