Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Lithionit

Det receptbelagda läkemedlet Lithionit används för att förebygga maniska och depressiva episoder hos personer som lider av bipolär sjukdom. Det innehåller den aktiva substansen litium. Lithionit ska tas i förebyggande syfte, men kan även ges på sjukhus till patienter som är i ett akut maniskt tillstånd. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om läkemedlet Lithionit. Om du har fler frågor eller funderar kring dina läkemedel kan du alltid kontakta en av våra farmaceuter.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet
 • Eventuella biverkningar
 • Dosering
 • Alternativa läkemedel till Lithionit
 • Lithionit i samband med andra läkemedel
 • När ska jag inte använda Lithionit?
 • Kan jag ta Lithionit om jag är gravid eller
 • ammar?
 • Kan jag köra bil om jag använder Lithionit
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Lithionit
 • Finns Lithionit receptfritt?
 • Är Lithionit narkotikaklassat?

Om läkemedlet

Lithionit är ett receptbelagt läkemedel som innehåller det verksamma ämnet litium. Det hjälper till att förebygga onormal upprymdhet, men också stark nedstämdhet hos vuxna personer som lever med bipolär sjukdom. Lithionit kan ibland ges på sjukhus till personer som har en akut manisk fas. Läkemedlet ger full effekt efter cirka en veckas behandling. Det finns tillgängligt i tablettform och ordineras av en läkare.

Eventuella biverkningar från Lithionit

Lithionit har, precis som alla andra läkemedel, biverkningar som kan uppstå vid användning. Vanliga biverkningar som du kan uppleva när du tar Lithionit är viktökning, ökad mängd urin, ökad törst och darrhänthet. Om du får biverkningar ska du tala om det för din läkare. Upplever du allvarliga biverkningar är det viktigt att kontakta vården omedelbart.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Lithionit:

 • Allergiska reaktioner eller svullnad kring ansikte, läppar, tunga eller svalg som kan orsaka andningssvårigheter.
 • Feber och svettningar i samband med sjukdom, exempelvis influensa.
 • Långvarig diarré eller kräkningar.

Dosering av Lithionit

Din läkare avgör vilken dos Lithionit som passar bäst för dig och dina behov. Lithionit ska tas i förebyggande syfte vilket innebär att en viss koncentration av det aktiva ämnet litium behöver finnas i kroppen för att ge resultat. Den rekommenderade dosen justeras vanligtvis efter en veckas behandling utifrån en mätning som visar halten litium i ditt blod. Var noggrann med att aldrig överskrida den dosen som du har fått ordinerad av din läkare.

Andra läkemedel med litium som aktiv substans

Det finns få läkemedel som är godkända för försäljning i Sverige som innehåller det verksamma ämnet litium. Ett annat läkemedel med samma substans som Lithionit, men som istället är i form av injektionsvätska är Litiumklorid Lidco.

Andra läkemedel och Lithionit

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Lithionit när de tas i kombination med varandra. Du ska därför alltid tala om för din läkare om du tar, eller nyligen har tagit receptbelagda eller receptfria läkemedel innan du börjar använda Lithionit.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Lithionit?

Lider du av hjärt- och kärlsjukdomar, eller om du har besvär med njurarna, är Lithionit inte ett lämpligt läkemedel för dig. Det finns även andra tillstånd då du inte ska använda Lithionit. Prata med en läkare eller en farmaceut som hjälper dig att fastställa om det här läkemedlet är ett bra alternativ för dig eller inte.

Kan jag ta Lithionit om jag är gravid eller ammar?

Nej, Lithionit bör inte tas under graviditeten eftersom det finns en risk för att det kan orsaka skador på fostret. Ämnet litium, som finns i läkemedlet, utsöndras dessutom i bröstmjölken. Du ska därför undvika att använda Lithionit om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Lithionit?

När du äter Lithionit kan både din koncentration och din reaktionsförmåga bli sämre. Du bör undvika att köra bil eller använda maskiner tills du vet hur du blir påverkad av ditt läkemedel.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Lithionit?

Du bör undvika att dricka alkohol under tiden du använder ett läkemedel eftersom det kan påverka effekten av läkemedlet samt öka risken för att drabbas av biverkningar. Rådfråga din läkare.

Kan jag köpa Lithionit receptfritt?

Nej, Lithionit är ett receptbelagt läkemedel och finns inte att köpa receptfritt. För att få läkemedlet behöver du få ett recept av din läkare.

Är Lithionit narkotikaklassat?

Nej, Lithionit är inte narkotikaklassat. 

Läs mer hos Fass och Läkemedelsverket

Innan du använder Lithionit är det viktigt att du läser bipacksedeln.

Mer information hittar du på Fass.se och hos Läkemedelsverket.