Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Lamotrigin Actavis

Läkemedlet Lamotrigin Actavis används för att behandla epilepsi och bipolär sjukdom. Det innehåller en aktiv substans som heter lamotrigin som fungerar genom att blockera särskilda signaler i hjärnan som orsakar dessa tillstånd. Här kan du läsa mer om Lamotrigin Actavis och vilka effekter det har. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler funderingar kring dina läkemedel.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet
 • Eventuella biverkningar
 • Dosering
 • Alternativa läkemedel till Lamotrigin Actavis
 • Lamotrigin Actavis i samband med andra läkemedel
 • När ska jag inte använda Lamotrigin Actavis?
 • Kan jag ta Lamotrigin Actavis om jag är gravid eller ammar?
 • Kan jag köra bil om jag använder Lamotrigin Actavis
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Lamotrigin Actavis
 • Finns Lamotrigin Actavis receptfritt?
 • Är Lamotrigin Actavis narkotikaklassat?

Om läkemedlet

Lamotrigin Actavis är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla epilepsi, men även bipolär sjukdom. Vid behandling av epilepsi fungerar läkemedlet genom att blockera särskilda signaler i hjärnan som utlöser epileptiska attacker. Det är ännu inte fastställt på vilket sätt det verkar när det används vid behandling av bipolär sjukdom. Lamotrigin Actavis innehåller den verksamma substansen lamotrigin och tillhör läkemedlesgruppen antiepileptika.

Eventuella biverkningar från Lamotrigin Actavis

Vid användning av Lamotrigin Actavis kan du uppleva biverkningar som huvudvärk, hudutslag, yrsel och sömnighet. Skulle du uppleva mer allvarliga biverkningar ska du omedelbart kontakta läkare.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Lamotrigin Actavis:

 • Tecken på allergisk reaktion som feber, halsont, hudutslag eller sår i mun, hals eller underlivet.
 • Feber i kombination med illamående, huvudvärk, stelhet i nacke och ljuskänslighet.
 • Okontrollerade rörelser av ögonen.
 • Kliande ögon med skorpor på ögonlocken.
 • Hallucinationer.

Dosering

Din läkare beslutar om den dosering av Lamotrigin Actavis som är lämplig för dig och ditt sjukdomstillstånd. Vilken dos du ska ta avgörs bland annat av din ålder och ditt övriga hälsotillstånd. Du börjar vanligtvis med en låg dos som sedan ökas gradvis. Överskrid aldrig den dosering som du har fått rekommenderad till dig. Du ska heller inte avbryta en behandling utan att först prata med din läkare.

Andra läkemedel med lamotrigin som aktiv substans

Andra läkemedel som har samma verksamma ämne som Lamotrigin Actavis är bland annat Lamictal, Lamotrigin Aurobindo, Lamotrigin Bluefish och Lamotrigin Teva.

Andra läkemedel och Lamotrigin Actavis

Berätta för din läkare om du tar, eller nyligen har tagit, andra receptbelagda eller receptfria läkemedel innan du börjar använda Lamotrigin Actavis. Vissa läkemedel ska inte kombineras eftersom de kan påverka behandlingseffekten av varandra samt öka risken för att drabbas av biverkningar.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Lamotrigin Actavis?

Det finns flera tillstånd då Lamotrigin Actavis inte är lämpligt att ta, exempelvis om du är överkänslig mot något av de ämnen som finns i läkemedlet. Rådgör med en läkare eller en farmaceut om du har frågor kring dina läkemedel.

Kan jag ta Lamotrigin Actavis om jag är gravid eller ammar?

Det finns en risk att Lamotrigin Actavis kan påverka barnet om du tar det under graviditeten eller om du ammar. Rådgör alltid med en läkare innan du börjar använda Lamotrigin Actavis om du är gravid, planerat att bli gravid eller ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Lamotrigin Actavis?

Lamotrigin Actavis kan ge biverkningar som påverkar din körförmåga, såsom yrsel och synstörningar. Undvik att köra bil om du upplever biverkningar som dessa.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Lamotrigin Actavis?

Du bör undvika att dricka alkohol under din behandling med Lamotrigin Actavis.

Kan jag köpa Lamotrigin Actavis receptfritt?

Nej, Lamotrigin Actavis är ett receptbelagt läkemedel och finns inte receptfritt.

Är Lamotrigin Actavis narkotikaklassat?

Nej, Lamotrigin Actavis är inte narkotikaklassat. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Lamotrigin Actavis är det viktigt att du läser bipacksedeln.

Mer information finns på fass.se.