Meny
Mina recept Mina fullmakter, barn och djur Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Ketogan Novum

Läkemedlet Ketogan Novum används för att lindra mycket kraftig smärta, bland annat smärta som uppstår vid cancer eller i samband med en operation. Här kan du läsa mer om Ketogan Novum och dess effekter. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler frågor om dina läkemedel.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. När du beställer receptbelagda läkemedel har du alltid fri frakt på din order hos oss. 

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Ketogan Novum 
 • Ketogan Novum i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Ketogan Novum? 
 • Kan jag ta Ketogan Novum om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Ketogan Novum?
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Ketogan Novum?
 • Finns Ketogan Novum receptfritt? 
 • Är Ketogan Novum narkotikaklassat? 

Om läkemedlet

Ketogan Novum är ett receptbelagt läkemedel som används mot svår smärta. Den aktiva substansen i läkemedlet är ett morfinliknande ämne som kallas ketobemidon. Ämnet har stark smärtstillande effekt och är effektivt för att lindra värk som uppstår vid cancer, operationer samt njur- och gallstenssmärtor. Ketogan Novum är ett narkotikaklassat och beroendeframkallande medel som tillhör en grupp av läkemedel som kallas narkotiskt analgetikum.

Eventuella biverkningar från Ketogan Novum

Ketogan Novum kan, precis som alla andra läkemedel, ge biverkningar. En mycket vanlig bieffekt av detta läkemedel är muntorrhet. Det är även vanligt att uppleva svårigheter att kissa. Om du får allvarliga biverkningar ska du genast ta kontakt med en läkare.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Ketogan Novum:

 • Andningssvårigheter.
 • Sömnapné.
 • Förvirring.
 • Abstinensbesvär.
 • Allergisk reaktion med utslag, nässelfeber samt svullnad i huden och i slemhinnor i munnen.

Dosering

Din läkare avgör vilken dos av Ketogan Novum du ska ta och anpassar den utifrån din ålder och dina behov. Vanlig dosering brukar innebära upp till 3 tabletter var 3:e till 5:e timme. Som med andra läkemedel är det viktigt att du följer de anvisningar du får av din läkare och inte överskrider din dosering.

Andra läkemedel med ketobemidon som aktiv substans

Det finns för tillfället inget annat registrerat läkemedel i Sverige som innehåller samma verksamma ämne och har samma effekter som Ketogan Novum.

Andra läkemedel och Ketogan Novum

Ketogan Novum ska inte kombineras med mediciner som klassas som MAO-hämmare eftersom det kan påverka effekten av din behandling samt öka risken för allvarliga biverkningar. Innan du börjar äta detta läkemedel ska du tala om för din läkare om du använder andra receptbelagda eller receptfria läkemedel.

Vanliga frågor: 

När ska jag inte använda Ketogan Novum?

Om du har nedsatt andningsförmåga är Ketogan Novum inte ett bra alternativ för dig. Konsultera med en läkare eller en farmaceut om du har fler frågor om dina läkemedel.

Kan jag ta Ketogan Novum om jag är gravid eller ammar?

Du ska helst inte använda Ketogan Novum under graviditeten då det kan ge andningsbesvär hos 
barnet om det tas nära inpå förlossningen. Detta läkemedel ska inte heller användas under amning. Rådgör med en läkare innan du börjar använda Ketogan Novum om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Kan jag köra bil om jag använder Ketogan Novum?

Ketogan Novum kan ge biverkningar som påverkar din reaktionsförmåga. Om du upplever att din körförmåga blir negativt påverkad när du använder detta läkemedel ska du undvika att köra bil och använda maskiner.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Ketogan Novum?

Du ska undvika att dricka alkohol när du använder Ketogan Novum eftersom det kan orsaka bieffekter som ångest och oro.

Kan jag köpa Ketogan Novum receptfritt?

Nej, Ketogan Novum är ett receptbelagt läkemedel och finns därför inte att köpa receptfritt.

Är Ketogan Novum narkotikaklassat?

Ja, Ketogan Novum är ett narkotikaklassat läkemedel. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Ketogan Novum är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se