Meny
Mina recept Mina fullmakter och barn Mina läkemedelslistor Mitt högkostnadsskydd Rådgivning om läkemedel Frågor om receptuttag

Mitt konto

Vill du kolla din orderhistorik eller dina bevakningar?

Logga in
Till kassan

Heracillin

Läkemedlet Heracillin används vid behandling av infektioner i hud- och mjukdelar, lungor, leder och i skelettet. Det ger effekt genom att hindra bakterierna som orsakar infektionen att bygga upp en normal cellvägg, vilket gör att de dör snabbare. Läs mer om Heracillin och hitta svar på de vanligaste frågorna om läkemedlet. Kontakta en av våra farmaceuter om du har fler funderingar kring dina läkemedel.

Har du recept att hämta ut?

Hämta ut alla dina recept på MEDS.se. Logga in på Mina recept och välj vilka läkemedel du vill hämta ut. Vi levererar dina läkemedel hem till dörren eller till närmsta ombud.

 

Sidans innehåll:

 • Om läkemedlet 
 • Eventuella biverkningar 
 • Dosering 
 • Alternativa läkemedel till Heracillin 
 • Heracillin i samband med andra läkemedel 
 • När ska jag inte använda Heracillin? 
 • Kan jag ta Heracillin om jag är gravid eller ammar? 
 • Kan jag köra bil om jag använder Heracillin? 
 • Kan jag dricka alkohol om jag tar Heracillin?
 • Finns Heracillin receptfritt? 
 • Är Heracillin narkotikaklassat?

Om läkemedlet

Heracillin är ett läkemedel som används för att behandla infektioner i olika delar av kroppen. Det är effektivt mot infektioner i hud- och mjukdelar, leder, lungor och skelett. Det aktiva ämnet i läkemedlet är flukloxacillin, vilket fungerar genom att förhindra bakterierna att bygga upp cellväggar. Utan normala cellväggar dör bakterierna snabbare och du blir fortare frisk. Heracillin tillhör läkemedelsgruppen betalaktamasresistenta penicilliner.

Eventuella biverkningar från Heracillin

Du kan få biverkningar under din behandling med Heracillin. Vanliga biverkningar är hudutslag, illamående och diarré. Ytterligare en biverkning som kan uppstå vid behandling med penicillin är svampinfektion i munnen eller i underlivet. Om du får allvarliga biverkningar ska du omedelbart ta kontakt med en läkare.

Kontakta din läkare direkt om du upplever något av följande symtom medan du tar Heracillin:

 • Feber i kombination med försämrat allmäntillstånd.
 • Indikationer på allergisk reaktion, som svullnad i ansikte, andningssvårigheter eller hudutslag.
 • Långvarig eller svår diarré.
 • Utslag med knölar under huden eller blåsor.

Dosering

Din läkare bestämmer vilken dos av Heracillin som anses vara bäst för dig och dina behov. Det är viktigt att du fullföljer hela behandlingen enligt din läkares rekommendationer, även om du känner dig bättre innan behandlingstiden är slut. Det är nödvändigt för att förhindra att bakterier överlever och orsakar en infektion på nytt.

Andra läkemedel med flukloxacillin som aktiv substans

Andra läkemedel som innehåller samma aktiva ingrediens som Heracillin är Flucluxacillin Orion och Flucluxacillin Viatris.

Andra läkemedel och Heracillin

Innan du börjar använda Heracillin ska du tala om för din läkare om du använder andra receptbelagda eller receptfria läkemedel. Vissa läkemedel, till exempel vissa blodförtunnande mediciner, kan påverka effekten av Heracillin om de tas samtidigt. Att kombinera vissa substanser kan även öka risken för att drabbas av biverkningar.

Vanliga frågor:

När ska jag inte använda Heracillin?

Det finns flera olika tillstånd och tillfällen då du inte ska använda Heracillin. Rådgör med en läkare eller en farmaceut innan du påbörjar en behandling med detta läkemedel.

Kan jag ta Heracillin om jag är gravid eller ammar?

Heracillin har troligtvis ingen påverkan på barnet under en graviditet eller amning. Du bör trots det alltid rådfråga en läkare innan du börjar ta ett läkemedel om du är gravid, planerar att skaffa barn eller om du ammar.

Kan jag köra bil om jag använder Heracillin?

Ja, Heracillin har normalt sett ingen påverkan på din körförmåga. Skulle du dock uppleva biverkningar som påverkar din koncentration eller reaktionsförmåga, ska du undvika att köra bil och andra maskiner.

Kan jag dricka alkohol om jag tar Heracillin?

Du bör undvika att dricka alkohol under en behandling med Heracillin då det kan öka risken för biverkningar.

Kan jag köpa Heracillin receptfritt?

Nej, Heracillin finns inte receptfritt. För att få läkemedlet behöver du få det ordinerat till dig av en läkare.

Är Heracillin narkotikaklassat?

Nej, Heracillin är inte ett narkotikaklassat medel. 

Läs mer hos Fass

Innan du använder Heracillin är det viktigt att du läser bipacksedeln. 

Mer information finns på fass.se.